Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  43834/B

Business name: 
DEAM s.r.o.
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Registered seat: 
Drobného 27
Bratislava 841 01
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Identification number (IČO): 
35 793 201
  (from: 12/28/2006)
Date of entry: 
08/03/2000
  (from: 12/28/2006)
Date of deletion: 
02/13/2007
  (from: 02/13/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.02.2007 o zrušení spoločnosti bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 614/2007, Nz 4396/2007, NCRls 4384/2007 dňa 02.02.2007. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť DEAM s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 793 201, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43834/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou ACIS s.r.o., Pasienkova 7B, 821 06 Bratislava, IČO: 31 345 476 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 4622/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva, záväzky a pohľadávky, známe i neznáme.
  (from: 02/13/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/28/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
prenájom priemyselného tovaru - leasing
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
prenájom motorových vozidiel - leasing
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
prieskum trhu
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
technické služby súvisiace s produkciou filmu alebo videozáznamov
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
poradenská činnosť v oblasti audiovízie
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
usporadúvanie kultúrnych podujatí
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
administratívne práce
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Partners: 
Ing. Dušan Buzinkay
H. Meličkovej 13
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Ing. Alexander Kizek
Žatevná 14
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Ing. Marta Ďuricová
Lysáková 18
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Ing. Ervín Bohunský
Majerníkova 36
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Buzinkay
Amount of investment: 750 000 Sk Paid up: 750 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Ing. Alexander Kizek
Amount of investment: 750 000 Sk Paid up: 750 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Ing. Marta Ďuricová
Amount of investment: 750 000 Sk Paid up: 750 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Ing. Ervín Bohunský
Amount of investment: 750 000 Sk Paid up: 750 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Ing. Dušan Buzinkay
H. Meličkovej 13
Bratislava 841 05
From: 12/28/2006
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Ing. Alexander Kizek
Žatevná 14
Bratislava 841 01
From: 12/28/2006
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý v plnom rozsahu samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Capital: 
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.7.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 535/00 Nz 514/00 zo dňa 25.7.2000 v zmysle § 154 a § 172 Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Notárska zápisnica N 203/03, Nz 21421/03 spísaná dňa 24.3.2003 notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Notárska zápisnica N 1099/03, Nz 118686/03 spísaná dňa 11.12.2003 not. kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Funkcia členov predstavenstva Ing. D. Buzinkaya a Ing. A. Kizeka sa končí dňom 24.3.2003. Funkcia členov dozornej rady M. Buzinkayovej, J. Kizekovej a Ing. R. Mišutha sa končí dňom 24.3.2003.
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Rozhodnutie o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2006.
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/13/2007)
Legal successor: 
ACIS s.r.o.
Pasienkova 7B
Bratislava 821 06
  (from: 02/13/2007)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person