Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  93/L

Business name: 
Stavebné bytové družstvo
  (from: 01/24/1995)
Registered seat: 
Jesenského 1347
Kysucké Nové Mesto 024 04
  (from: 03/22/2002)
Identification number (IČO): 
31 622 712
  (from: 01/24/1995)
Date of entry: 
01/24/1995
  (from: 01/24/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/24/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových stavieb
  (from: 01/24/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 01/24/1995)
správa bytov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
  (from: 03/22/2002)
príjem a súčasný prenos úplných a nezmenených pôvodných programových služieb - retransmisia
  (from: 03/31/2006)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/31/2017)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/31/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/24/1995)
Ing. Ján Muška - Vice-chairman of the Board of Directors
Ul. Matice slovenskej 988/2
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 10/13/2022
  (from: 11/15/2022)
Mgr. Lenka Ivaničová - Member of the Board of Directors
Ul. Clementisova 1036/29
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 10/13/2022
  (from: 11/15/2022)
Ing. Ladislav Šlapka - Member of the Board of Directors
Ul. ČSA 1301/31
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 10/13/2022
  (from: 11/15/2022)
Ing. František Fulek - Chairman of the Board of Directors
Ul. 9. mája 1176/17
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 10/13/2022
  (from: 11/15/2022)
Ing. Gabriela Kruteková - Member of the Board of Directors
Ul. 1. mája 84/24
Konská 013 13
From: 10/13/2022
  (from: 11/15/2022)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda príp. podpredseda a ďalší člen predstavenstva s uvedením mena a funkcie.
  (from: 03/31/2006)
Supervisory board: 
Ing. Jarmila Bilešová
Ul. Sládkovičova 1232/35
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 10/13/2022
  (from: 11/15/2022)
Ing. Jana Cabuková
Ul. M. Nešporu 1186/5
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 10/13/2022
  (from: 11/15/2022)
Marcela Kameňovská
Ul. Revolučná 2821/23
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 10/13/2022
  (from: 11/15/2022)
Registered capital: 
31 108,4 EUR
  (from: 01/12/2010)
Basic member contribution: 
16,6 EUR
  (from: 01/12/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi družstva v zmysle ust. § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. po rozdelení OSBD Čadca Stary spis: Dr 538
  (from: 01/24/1995)
Na zasadnutí delegátov dňa 30.3.1995, bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/29/1997)
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov zo dňa 24.6.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/24/1998)
Na zhromaždení delegátov dňa 15.10.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/22/2002)
Na zhromaždení delegátov dňa 12.9.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/24/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person