Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  44016/B

Business name: 
Novartis Slovakia s.r.o.
  (from: 01/10/2007)
Registered seat: 
Žižkova 22B
Bratislava 811 02
  (from: 11/03/2017)
Identification number (IČO): 
36 723 304
  (from: 01/10/2007)
Date of entry: 
01/10/2007
  (from: 01/10/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/10/2007)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2007)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/10/2007)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/10/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2007)
prieskum trhu
  (from: 01/10/2007)
činnosť zadávateľa pri vykonávaní klinických skúšaní liekov
  (from: 04/06/2007)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
  (from: 08/03/2011)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/03/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej aktivity
  (from: 08/03/2011)
činnostť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/03/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/03/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/03/2011)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 07/23/2014)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 07/23/2014)
oprava, údržba a servis mechanických častí lekárskych strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 07/23/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/23/2014)
oprava optických prístrojov
  (from: 07/30/2014)
výroba humánnych liekov a výroba skúšaných humánnych liekov
  (from: 07/31/2019)
Partners: 
Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35
Basel 4056
Swiss Confederation
Other identification number : CHE-106.052.527
  (from: 07/24/2021)
Novartis AG
Lichtstrasse 35
Basel 4056
Swiss Confederation
Other identification number : CHE-103.867.226
  (from: 07/24/2021)
Contribution of each member: 
Novartis Pharma AG
Amount of investment: 1 990 640 EUR Paid up: 1 990 640 EUR
  (from: 07/24/2021)
Novartis AG
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 07/24/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/02/2023)
Samuel James Hollis
Novosvetská 1223/34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 05/12/2024
  (from: 05/25/2024)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/22/2009)
Procuration: 
Ivan Ďurovčík
Prídavkova 9
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/09/2023
  (from: 02/09/2023)
Simona Igaz
Čapkova 14
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 11/26/2022
  (from: 11/26/2022)
Zuzana Urbanovská
Krátka 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 12/02/2023
  (from: 12/02/2023)
Agáta Waterloos
residence in the Slovak Republic :
Barancová 9
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 11/26/2022
  (from: 11/26/2022)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis, pričom konajú a podpisujú aspoň 2 prokuristi spoločne.
  (from: 09/01/2018)
Capital: 
1 991 636 EUR Paid up: 1 991 636 EUR
  (from: 01/22/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 24.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/10/2007)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.2.2007.
  (from: 04/06/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2008
  (from: 08/07/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2008.
  (from: 01/22/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.1.2009.
  (from: 02/14/2009)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2010.
  (from: 04/22/2010)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 01.07.2011.
  (from: 08/03/2011)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 15.12.2011.
  (from: 12/22/2011)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 30.01.2012.
  (from: 03/13/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.10. 2012.
  (from: 10/24/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.10.2013.
  (from: 10/25/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2014.
  (from: 07/23/2014)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 05.05.2015
  (from: 05/14/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2015
  (from: 12/08/2015)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 29.02.2016
  (from: 03/19/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2017.
  (from: 11/03/2017)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 4.7.2018.
  (from: 07/18/2018)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 9.8.2018.
  (from: 08/16/2018)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person