Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10280/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
STM POWER a.s.
  (from: 10/19/2005)
STM - SR a.s.
  (from: 12/28/2001 until: 10/18/2005)
Registered seat: 
Bottova 2
Trnava 917 01
  (from: 10/12/2005)
ul Podjavorinskej 1614/1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/28/2001 until: 10/11/2005)
Identification number (IČO): 
36 321 982
  (from: 12/28/2001)
Date of entry: 
12/28/2001
  (from: 12/28/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/28/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/28/2001)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2001)
mechnické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe
  (from: 12/28/2001)
montáž a demontáž strojných zariadení
  (from: 12/28/2001)
organizovanie školení a výstav
  (from: 12/28/2001)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/28/2001)
reklamná činnosť
  (from: 12/28/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2001)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 12/28/2001)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 12/28/2001)
výskum a vývoj v oblasti technických vied, strojných zariadení elektrární a vodných diel
  (from: 12/28/2001)
výroba, rekonštrukcie a mechanické opravy strojných zariadení elektrární a vodných diel
  (from: 12/28/2001)
Činnosti podľa § 4, ods.2, písm. a) zákona č.130/1998 Z.z. na: Inžiniersku a konzultačnú činnosť, vypracovanie dokumentácie a technickú podporu v tomto rozsahu: - projektovanie, dovoz, uvádzanie do prevádzky bez práva manipulácie s aktívnymi médiami a rekonštrukcie jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky, - technické a ekonomické analýzy alternatív vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, vrátane vývoja príslušných postupov a tvorby príslušných databáz, - príprava technickej dokumentácie pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky, -príprava bezpečnostnej dokumentácie pre jadrové zariadenia a činnosti s tým spojené, - príprava koncepčných a strategických dokumentov pre prevádzkovanie jadrových zariadení, dozorné orgány a vládne orgány, -hodnotenie vplyvu navrhovaných činností na životné prostredie podľa zák. č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov pre oblasť jadrových zariadení a činností s tým spojených
  (from: 10/26/2004)
Činnosti podľa § 4, ods. 2, písm. d) zákona č. 130/1998 Z.z. na: Inžiniersku a konzultačnú činnosť, vypracovanie dokumentácie a technickú podporu v tomto rozsahu: -nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom
  (from: 10/26/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/26/2004)
Managing board
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Ing. Ľubomír Kollár - predseda predstavenstva
Komenského sady 7/4
Nová Dubnica 018 51
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004)
Ing. Peter Potocký - člen predstavenstva
Pod hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004)
Ing. Stanislav Králik - člen predstavenstva
Severná 4/33
Martin 036 01
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004)
Jozef Kadora - predseda
Trenčianska 53/26
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Jozef Kadora - predseda
Trenčianska 53/26
Nová Dubnica 018 51
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Ing. Pavol Kanás - člen
Soblahovská 59
Trenčín 911 01
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Ing. Pavol Kanás - člen
Soblahovská 59
Trenčín 911 01
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Ing. Peter Potocký - podpredseda
Pod hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Ing. Peter Potocký - podpredseda
Pod hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predstavenstvo, a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/26/2004)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predstavenstvo, a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda a člen predstavenstva spoločne.
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Capital: 
9 000 000 Sk Paid up: 9 000 000 Sk
  (from: 10/12/2005)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 12/18/2004 until: 10/11/2005)
5 000 000 Sk Paid up: 2 200 000 Sk
  (from: 12/01/2004 until: 12/17/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 12/28/2001 until: 11/30/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/01/2004)
Number of shares: 160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 10/12/2005)
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/01/2004 until: 10/11/2005)
Supervisory board: 
Doc.Ing. Eduard Metke , CSc.
A.Dubčeka 27
Svätý Jur 900 02
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004)
Jozef Kadora
Trenčianska 53/26
Nová Dubnica 018 51
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004)
Pavol Kanás
Soblahovská 59
Trenčín 911 01
From: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004)
Dana Hudecová - predseda
Janka Kráľa 730/33
Nová Dubnica 018 51
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Dana Hudecová - predseda
Janka Kráľa 730/33
Nová Dubnica 018 51
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Dušan Mičko - člen
Kollárova 1302/12-12
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Dušan Mičko - člen
Kollárova 1302/12-12
Dubnica nad Váhom 018 41
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Ing. Peter Trenčan - podpredseda
Pod hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 12/28/2001 until: 10/25/2004)
Ing. Peter Trenčan - podpredseda
Pod hájom 1098/112
Dubnica nad Váhom 018 41
Until: 10/18/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov (notárska zápisnica N 548/2001, Nz 537/2001 zo dňa 27.11.2001), zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.11.2001, dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve, stanovám a k rozhodnutiu zakladateľov (notárska zápisnica N 587/2001, Nz 572/2001 zo dňa 19.12.2001) jednorázovo podľa § 172 Obch. zák. a prijatím stanov.
  (from: 12/28/2001)
Date of updating data in databases:  05/17/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person