Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6717/B

Business name: 
SIPOX JURIST, spol. s r.o.
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
Registered seat: 
Rajská 10a
Bratislava 811 08
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
Identification number (IČO): 
31 369 235
  (from: 03/30/1994)
Date of entry: 
03/30/1994
  (from: 03/30/1994)
Person dissolved from: 
6.7.1998
  (from: 03/30/1994)
Date of deletion: 
07/06/1998
  (from: 07/06/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 07/06/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/1994)
Objects of the company: 
ochrana majetku a osôb
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
služby súkromných detektívov
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
realitná kancelária
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
poradenstvo, konzultácie v oblasti marketingu, obchodu
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
poradenstvo v oblasti reklamnej činnosti
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 11/11/1996 until: 07/05/1998)
sprostredkovateľská činnosť (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 11/11/1996 until: 07/05/1998)
Partners: 
EURO SIPOX, a.s. holding, IČO: 31 321 992
Kopčianska 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/21/1997 until: 07/05/1998)
SIPOX HOLDING a.s. IČO: 31 396 721
Červeňova 28
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 10/13/1995 until: 11/20/1997)
SIPOX spol. s r.o
Červeňova 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/30/1994 until: 10/12/1995)
Contribution of each member: 
SIPOX spol. s r.o
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/30/1994 until: 10/12/1995)
SIPOX HOLDING a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/13/1995 until: 11/20/1997)
EURO SIPOX, a.s. holding,
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/21/1997 until: 07/05/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
JUDr.Ing. Jozef Majský
Budatínska 33
Bratislava
  (from: 03/30/1994 until: 10/12/1995)
JUDr.Ing. Jozef Majský
Budatínska 33
Bratislava
  (from: 10/13/1995 until: 07/05/1998)
PhDr. Anton Reis , CSc
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (from: 03/30/1994 until: 10/12/1995)
PhDr. Anton Reis , CSc
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (from: 10/13/1995 until: 11/20/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/30/1994 until: 07/05/1998)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva z 24.2.1994 spísaná formou notárskeho zápisu pod č. N 34/94, NZ 35/94 pred notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: S.r.o. 13499
  (from: 03/30/1994)
Notárska zápisnica N 285/95, Nz 281/95 napísaná dňa 05.10.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 13499
  (from: 10/13/1995)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 190/96, Nz 181/96 napísanej dňa 14.06.1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou.
  (from: 11/11/1996)
Dodatok č.3 k zakladateľskej listine, spísaný do notárskej zápisnice č. N 506/97, Nz 497/97 dňa 2.9.1997. Stary spis: S.r.o. 13499
  (from: 11/21/1997)
Na valnom zhromaždení, konanom dňa 23.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 842/17, Nz 827/97 spísaná dňa 23.12.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, bolo rozhodnuté o zrušení obchodnej spoločnosti SIPOX JURIST, spol. s r.o. bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou STAVO - SIPOX spol. s r.o. so sídlom Makovického 5, 010 01 Žilina, IČO: 31 333 281, na ktorú prechádzajú všetky práva a záväzky, ako i celé obchodné imanie spoločnosti zrušenej v súlade s ust. § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka dňom 3.31998. V Y M A Z U J E S A : Obchodná spoločnosť SIPOX JURIST, spol. s r.o. so sídlom RAjská 10a, 811 08 Bratislava, IČO: 31369 235 zapísaná v odd. Sro vo vložke 13 499/B sa vymazuje z obchodného registra dňom 3.3.1998.
  (from: 07/06/1998)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person