Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12525/S

Business name: 
RENTAL PARTNER, s. r. o. „v konkurze“
  (from: 06/17/2020 until: 09/21/2022)
RENTAL PARTNER, s. r. o.
  (from: 01/12/2007 until: 06/16/2020)
Registered seat: 
Skuteckého 30
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/08/2015 until: 09/21/2022)
Podlavická cesta 31
Banská Bystrica 974 09
  (from: 01/12/2007 until: 05/07/2015)
Identification number (IČO): 
36 724 432
  (from: 01/12/2007)
Date of entry: 
01/12/2007
  (from: 01/12/2007)
Person dissolved from: 
10.9.2022
  (from: 09/22/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
v zmysle § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka - zrušenie konkurzu na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku
  (from: 09/22/2022)
Date of deletion: 
09/22/2022
  (from: 09/22/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/22/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/12/2007)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
finančný leasing
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
reklamná činnosť
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
propagačná činnosť
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
služby videokamerou
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
fotografické služby
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
organizovanie veľtrhov a výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
výroba zvukových a zvukovoobrazových nosičov so súhlasom autora
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
tlmočnícke a prekladateľské služby: anglický a nemecký jazyk
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
softvérové služby - predaj programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
servis počítačových sietí
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
upratovacie práce
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia počítača
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
lektorská činnosť v oblasti riadenia kvality
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
administratívne práce
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
kopírovacie služby
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
Partners: 
Lenka Blažejová
Krivánska 4
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 06/30/2010 until: 05/18/2022)
Ing. Ivan Matys
Podlavická cesta 31
Banská Bystrica 974 09
Slovak Republic
  (from: 01/12/2007 until: 06/29/2010)
Lenka Blažejová
Krivánska 4
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022 until: 09/21/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Matys
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/12/2007 until: 07/31/2009)
Ing. Ivan Matys
  (from: 08/01/2009 until: 06/29/2010)
Lenka Blažejová
  (from: 06/30/2010 until: 05/18/2022)
Lenka Blažejová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 09/21/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/12/2007 until: 09/21/2022)
Ing. Ivan Matys
Banská Bystrica 974 01
From: 01/12/2007
  (from: 01/12/2007 until: 11/10/2017)
Ing. Ivan Matys
Banská Bystrica 974 01
From: 01/12/2007 Until: 09/22/2017
  (from: 11/11/2017 until: 11/10/2017)
JUDr. Andrea Matysová
Nevoľné 211
Riečka 974 01
From: 10/26/2017
  (from: 11/11/2017 until: 09/21/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/11/2017 until: 09/21/2022)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 01/12/2007 until: 11/10/2017)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 09/21/2022)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/12/2007 until: 07/31/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/03/2020
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 5K/12/2019-192 zo dňa 25. 02. 2020, právoplatným dňa 19. 03. 2020 a vykonateľným dňa 03. 03. 2020 súd vyhlásil konkurz na spoločnosť RENTAL PARTNER, s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 724 432. Do funkcie správcu súd ustanovil spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation, Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 643 162, značka správcu S1893.
  (from: 06/17/2020)
Bankruptcy trustee: 
Bankruptcy and recovery innovative corporation
Nám. Štefana Moyzesa 33/5
Banská Bystrica 974 01
From: 03/03/2020
  (from: 06/17/2020)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 5K/12/2019 - 523 zo dňa 18. 08. 2022, právoplatným dňa 10.09.2022 rozhodol o zrušení konkurzu na majetok úpadcu RENTAL PARTNER, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 724 432 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 09/22/2022)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person