Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10282/R

Business name: 
CHIRANA Medical, a.s.
  (from: 03/28/2002)
Registered seat: 
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57
Stará Turá 916 01
  (from: 03/28/2002)
Identification number (IČO): 
36 322 300
  (from: 01/31/2002)
Date of entry: 
01/31/2002
  (from: 01/31/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/31/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/31/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/31/2002)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/31/2002)
reklamné činnosti, propagácia
  (from: 01/31/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/31/2002)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 01/31/2002)
vývoj, výroba a servis výrobkov zdravotníckej techniky
  (from: 01/31/2002)
zámočníctvo - výroba
  (from: 01/31/2002)
zváračské práce
  (from: 01/31/2002)
kovoobrábanie
  (from: 01/31/2002)
galvanizácia
  (from: 01/31/2002)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 06/26/2008)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 06/26/2008)
technik požiarnej ochrany
  (from: 06/26/2008)
výskum a vývoj v oblasti zdravotníckej techniky
  (from: 03/24/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/2002)
Ing. Ján Brkal - Chairman of the Board of Directors
Lúčna 3028/3
Stará Turá 916 01
From: 06/12/2023
  (from: 07/04/2023)
Ing. Mirko Němý - Member of the Board of Directors
SNP 261/37
Stará Turá 916 01
From: 06/12/2023
  (from: 07/04/2023)
Ján Gavorník - Member of the Board of Directors
Vrbovce 200
Vrbovce 906 06
From: 06/12/2023
  (from: 07/04/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 03/08/2016)
Capital: 
664 000 EUR Paid up: 664 000 EUR
  (from: 02/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: listinné
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 02/14/2009)
Stockholder: 
CHIRANA, a.s.
Nám. Dr. Alberta Schweizera 194
Stará Turá 916 01
  (from: 08/12/2022)
Supervisory board: 
Ing. Pavlína Úradníčková
Jilemnického ulica 664/2
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/12/2023
  (from: 07/04/2023)
Ing. Miroslav Truhlík
Družstevná 677/104
Stará Turá 916 01
From: 06/12/2023
  (from: 07/04/2023)
Miloš Hlubocký
Dibrovova 243/6
Stará Turá 916 01
From: 06/12/2023
  (from: 07/04/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa, zakladateľskou listinou zo dňa 17.12.2001 (notárska zápisnica N 848/01, NZ 810/01 zo dňa 17.12.2001) jednorázovo a prijatím stanov podľa § 172 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zák.
  (from: 01/31/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie (priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 129/02, NZ 117/02 zo dňa 21.3.2002) rozhodlo o zvýšení základného imania, o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 03/28/2002)
Riadne valné zhromaždenie č. 02/2003 zo dňa 30.12.2003 (notárska zápisnica N 782/2003, NZ 127123/2003) - zvýšenie základného imania, odvolanie a menovanie člena dozornej rady.
  (from: 04/28/2004)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person