Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  14/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
I N C O S a.s.
  (from: 01/25/1991)
Registered seat: 
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 04/30/2003)
Identification number (IČO): 
00 632 228
  (from: 01/25/1991)
Date of entry: 
01/25/1991
  (from: 01/25/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/25/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/21/1992)
veľkoobchod v oblasti el.infor.systémov a spotr.elektronike
  (from: 07/21/1992)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/15/2002)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 01/15/2002)
technicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (from: 07/26/2002)
ekonomicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (from: 07/26/2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy
  (from: 07/26/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2003)
Ing. Rastislav Pavlík - člen
Platanová 16
Žilina
  (from: 08/08/2001)
Martin Ondko - člen
Vrbovská cesta 22
Piešťany
  (from: 08/08/2001)
Mgr. Jana Teplanová - člen
Hviezdna 1404/2
Nitra
From: 12/19/2002
  (from: 04/30/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 04/30/2003)
Capital: 
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
Supervisory board: 
Ing. Igor Čačko - člen
Hviezdoslavova 194
Vranov nad Topľou
  (from: 08/08/2001)
Ivan Pikus
Záhradná 24
Horná Seč
From: 06/10/2002
  (from: 07/26/2002)
Lukáš Moravčík
Mateja Bela 25
Piešťany
From: 06/10/2002
  (from: 07/26/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou Štátneho notárstva v Žiline, pod čís.NZ 839/90, prijatím stanov zo dňa 14.12.1990 podľa zák.č.104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 01/25/1991)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.2.1992 boli schválené stanovy v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 62
  (from: 07/21/1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.12.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 16. 7. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/08/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/15/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/26/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 17.1.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/30/2003)
Date of updating data in databases:  12/06/2021
Date of extract :  12/07/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person