Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  14/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
I N C O S a.s.
  (from: 01/25/1991)
Registered seat: 
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 04/30/2003)
Priemyselná 2
Žilina 010 01
  (from: 01/15/2002 until: 04/29/2003)
Hodžova 20
Žilina 010 01
  (from: 12/13/1996 until: 01/14/2002)
Hálkova
Žilina 010 01
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1996)
Identification number (IČO): 
00 632 228
  (from: 01/25/1991)
Date of entry: 
01/25/1991
  (from: 01/25/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/25/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/21/1992)
veľkoobchod v oblasti el.infor.systémov a spotr.elektronike
  (from: 07/21/1992)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/15/2002)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 01/15/2002)
technicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (from: 07/26/2002)
ekonomicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (from: 07/26/2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy
  (from: 07/26/2002)
Predmetom činnosti je výskum, vývoj, výroba, projekcia, nákup, predaj nasadenie elektronických informačných a riadiacich systémov, vrátane programového vybavenia a služieb v ČSFR a zahraničí, prednostne zameranej na nasledovné aplikačné okruhy: - meranie a bilancovanie spotreby všetkých druhov energií v priemyselných podnikoch a organizáciách - riadiace systémy centrálneho zásobovania teplom - informačné systémy plynárenských sústav - riadiace a informačné systémy pre riadenie v reálnom čase - riadiace systémy pre riadenie výrobných strojov - periférne zariadenia počítačov, hlavne kresliace zariadenia - špecifické prídavné zariadenia počítačov potrebné pre realizáciu riadiacich systémov
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
výroba elektronických informač. a riadiacich systémov
  (from: 07/21/1992 until: 01/14/2002)
výskum, vývoj a projekcia elektr.inform. a riadiac.systémov
  (from: 07/21/1992 until: 01/14/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2003)
Managing board
  (from: 12/13/1996 until: 04/29/2003)
Managing board
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Managing board
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Rastislav Pavlík - člen
Platanová 16
Žilina
  (from: 08/08/2001)
Martin Ondko - člen
Vrbovská cesta 22
Piešťany
  (from: 08/08/2001)
Mgr. Jana Teplanová - člen
Hviezdna 1404/2
Nitra
From: 12/19/2002
  (from: 04/30/2003)
Ing. Vladimír Bláha - člen
Smetanova 4
Žilina
  (from: 07/21/1992 until: 12/12/1993)
Ing. Vladimír Bláha - predseda
Smetanova 4
Žilina
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Ing. Vladimír Bláha - predseda, výkonný riaditeľ
J. Slottu 4
Žilina
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Oldřich Dulík - člen
94
Kysucký Lieskovec
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Milan Gábik - podpredseda
Hliny V/501
Žilina
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen
Tr. Obr. mieru 11/2136
Žilina
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen
Tr.Obr.mieru 11
Žilina
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Viliam Kozenčák - člen
Piešťanská 7/36
Žilina
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Dušan Leckéši - člen
Berlínska 1679/8
Žilina
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ
Suvorovova 10
Žilina
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ
Suvorovova 10
Žilina
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Ing. Miroslav Pikus - predseda
Stromová 6
Piešťany
Until: 12/19/2002
  (from: 08/08/2001 until: 04/29/2003)
Ing. Martin Seč - člen
Polomská 2
Žilina
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Ing. Peter Weber - člen
Hečková 22
Žilina
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
Dr. Vladimír Hewardt - predseda
Fristadstorget 1
Eskilstuna
Švédske kráľovstvo
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Stig Lennart Oge - člen
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 04/30/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 12/13/1996 until: 04/29/2003)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený tiež riaditeľ spoločnosti, ktorý je menovaný predstavenstvom spoločnosti.
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva súčasne a to predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. Výkonnému riaditeľovi sa udeľuje právomoc vystupovať za spoločnosť na vykonávanie úkonov, ku ktorým dochádza pri prevádzke činnosti spoločnosti. Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva a výkonný riaditeľ.
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Capital: 
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
1 170 000 Sk
  (from: 07/21/1992 until: 04/29/2003)
2 600 000 Sk
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/15/2002 until: 04/29/2003)
Number of shares: 17
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/15/2002 until: 04/29/2003)
Number of shares: 1170
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/21/1992 until: 01/14/2002)
Number of shares: 520
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
Supervisory board: 
Ing. Igor Čačko - člen
Hviezdoslavova 194
Vranov nad Topľou
  (from: 08/08/2001)
Ivan Pikus
Záhradná 24
Horná Seč
From: 06/10/2002
  (from: 07/26/2002)
Lukáš Moravčík
Mateja Bela 25
Piešťany
From: 06/10/2002
  (from: 07/26/2002)
Mária Blahová - člen
J. Slotu 4
Žilina
Until: 06/10/2002
  (from: 12/13/1996 until: 07/25/2002)
Mária Bláhová
Smetanova 4
Žilina
  (from: 07/21/1992 until: 12/12/1996)
Ing. Marcela Hulínová - člen
Na Vápenicu 40
Lietavská Lúčka
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Marta Mistríková
Ružová 42
Žilina
  (from: 07/21/1992 until: 12/12/1996)
Ing. Ľubomír Pidych
Limbová 5
Žilina
  (from: 07/21/1992 until: 12/12/1996)
Eva Švandová - člen
Vojtaššáka 4
Žilina
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Andrej Tóth - člen
Jasovská 15
Bratislava
Until: 06/10/2002
  (from: 08/08/2001 until: 07/25/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou Štátneho notárstva v Žiline, pod čís.NZ 839/90, prijatím stanov zo dňa 14.12.1990 podľa zák.č.104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 01/25/1991)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.2.1992 boli schválené stanovy v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 62
  (from: 07/21/1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.12.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 16. 7. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/08/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/15/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/26/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 17.1.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/30/2003)
Date of updating data in databases:  12/06/2021
Date of extract :  12/07/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person