Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17436/R

Business name: 
P&L TRADING, CONSULTING, s.r.o.
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
Registered seat: 
Holubyho 2
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
Identification number (IČO): 
36 725 617
  (from: 01/16/2007)
Date of entry: 
01/16/2007
  (from: 01/16/2007)
Date of deletion: 
12/11/2021
  (from: 12/11/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 12/11/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/16/2007)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/18/2017 until: 12/10/2021)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods.1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť P&L TRADING, CONSULTING, s.r.o, IČO 36 725 617, so sídlom Holubyho 2, Nové Mesto nad Váhom 915 01, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, 17436/R.
  (from: 12/11/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person