Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17436/R

Business name: 
P&L TRADING, CONSULTING, s.r.o.
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
Registered seat: 
Holubyho 2
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
Identification number (IČO): 
36 725 617
  (from: 01/16/2007)
Date of entry: 
01/16/2007
  (from: 01/16/2007)
Date of deletion: 
12/11/2021
  (from: 12/11/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 12/11/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/16/2007)
Objects of the company: 
upratovanie a čistenie interiérov a exteriérov
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
úpravy a realizácie trávnatých plôch a zelene
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
organizačné zabezpečenie kvízov a školení
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
pohostinská činnosť
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
Partners: 
Lenka Polorecká
Hviezdoslavova 1227/14
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 01/16/2007 until: 08/17/2017)
Patrícius Pokopec
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
Miriam Pokopcová
Kamence 1157
Čachtice 916 21
Slovak Republic
  (from: 08/18/2017 until: 12/10/2021)
Petronela Janíčková
Želovany 1081/50
Čachtice 916 21
Slovak Republic
  (from: 08/18/2017 until: 12/10/2021)
Contribution of each member: 
Patrícius Pokopec
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 01/16/2007 until: 11/27/2009)
Lenka Polorecká
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 01/16/2007 until: 11/27/2009)
Patrícius Pokopec
Amount of investment: 3 651,331077 EUR Paid up: 3 651,331077 EUR
  (from: 11/28/2009 until: 08/17/2017)
Lenka Polorecká
Amount of investment: 2 987,452699 EUR Paid up: 2 987,452699 EUR
  (from: 11/28/2009 until: 08/17/2017)
Patrícius Pokopec
Amount of investment: 3 652 EUR Paid up: 3 652 EUR
  (from: 08/18/2017 until: 12/10/2021)
Miriam Pokopcová
Amount of investment: 1 494 EUR Paid up: 1 494 EUR
  (from: 08/18/2017 until: 12/10/2021)
Petronela Janíčková
Amount of investment: 1 494 EUR Paid up: 1 494 EUR
  (from: 08/18/2017 until: 12/10/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
Lenka Polorecká
Hviezdoslavova 1227/14
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/16/2007
  (from: 01/16/2007 until: 08/17/2017)
Lenka Polorecká
Hviezdoslavova 1227/14
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/16/2007 Until: 05/29/2017
  (from: 08/18/2017 until: 08/17/2017)
Patrícius Pokopec
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/16/2007
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
Miriam Pokopcová
Kamene 1157
Čachtice 916 21
From: 05/30/2017
  (from: 08/18/2017 until: 12/10/2021)
Petronela Janíčková
Želovany 1081/50
Čachtice 916 21
From: 05/30/2017
  (from: 08/18/2017 until: 12/10/2021)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 01/16/2007 until: 12/10/2021)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/18/2017 until: 12/10/2021)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 11/28/2009 until: 08/17/2017)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/16/2007 until: 11/27/2009)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods.1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť P&L TRADING, CONSULTING, s.r.o, IČO 36 725 617, so sídlom Holubyho 2, Nové Mesto nad Váhom 915 01, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, 17436/R.
  (from: 12/11/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person