Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  44126/B

Business name: 
Bavint, s.r.o.
  (from: 01/17/2007)
Registered seat: 
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 05/28/2013)
Krátka 1
Bratislava 811 03
  (from: 01/17/2007 until: 05/27/2013)
Identification number (IČO): 
36 725 994
  (from: 01/17/2007)
Date of entry: 
01/17/2007
  (from: 01/17/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/17/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 01/17/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/17/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/17/2007)
prieskum trhu
  (from: 01/17/2007)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 01/17/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávateľské služby, alebo služby spojené s prenájmom
  (from: 01/17/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/17/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/17/2007)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/28/2013)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 05/28/2013)
Partners: 
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212
Limassol 3082
Republic of Cyprus
Other identification number : HE295402
  (from: 02/01/2022)
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212
Limassol 3082
Republic of Cyprus
  (from: 02/21/2018 until: 01/31/2022)
VENETSALO HOLDINGS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212
Limassol 3082
Republic of Cyprus
  (from: 07/11/2017 until: 02/20/2018)
RACCA HOLDINGS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212
Limassol 3082
Republic of Cyprus
  (from: 06/27/2015 until: 07/10/2017)
RACCA HOLDIGS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212
Limassol 3082
Republic of Cyprus
  (from: 11/29/2014 until: 06/26/2015)
VENETSALO HOLDINGS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212
Limassol 3082
Republic of Cyprus
  (from: 04/04/2013 until: 11/28/2014)
SISTOLIO HOLDINGS LIMITED
Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10th Floor, Agioi Omologites
Nicosia 1082
Cyprus
  (from: 10/15/2009 until: 04/03/2013)
MUDr. Jozef Babala
Lešková 19
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 01/17/2007 until: 10/14/2009)
Contribution of each member: 
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED
Amount of investment: 10 400 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 400 000 EUR
  (from: 04/20/2022)
MUDr. Jozef Babala
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 06/29/2009)
MUDr. Jozef Babala
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 10/14/2009)
SISTOLIO HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/15/2009 until: 10/29/2009)
SISTOLIO HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 400 000 EUR Paid up: 400 000 EUR
  (from: 10/30/2009 until: 04/20/2010)
SISTOLIO HOLDINGS LIMITED
  (from: 04/21/2010 until: 04/03/2013)
VENETSALO HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 400 000 EUR Paid up: 400 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka v prospech záložného veriteľa Privatbanka, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO : 31 634 419 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 34/2009/03 zo dňa 31.03.2010 (podpisy osvedčené dňa 08.04.2010).
  (from: 04/04/2013 until: 04/25/2013)
VENETSALO HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 400 000 EUR Paid up: 400 000 EUR
  (from: 04/26/2013 until: 07/30/2013)
VENETSALO HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 10 400 000 EUR Paid up: 10 400 000 EUR
  (from: 07/31/2013 until: 11/28/2014)
RACCA HOLDIGS LIMITED
Amount of investment: 10 400 000 EUR Paid up: 10 400 000 EUR
  (from: 11/29/2014 until: 06/26/2015)
RACCA HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 10 400 000 EUR Paid up: 10 400 000 EUR
Lien: Záložné právo v prospech Československá obchodnábanka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 0010/15/44876 zo dňa 4.5.2015 uzavretej medzi RACCA HOLDINGS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Limasol 3082, Cyperská republika, zapísaná pod reg. č. HE 333308 ako záložcom a Československá obchodná banka, a.s. ako záložným veriteľom na obchodný podiel RACCA HOLDINGS LIMITED v spoločnosti Bavint, s.r.o.
  (from: 06/27/2015 until: 03/30/2016)
RACCA HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 10 400 000 EUR Paid up: 10 400 000 EUR
Lien: Záložné právo v prospech Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 0010/15/44876 zo dňa 4.5.2015 uzavretej medzi RACCA HOLDINGS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Limasol 3082, Cyperská republika, zapísaná pod reg. č. HE 333308 ako záložcom a Československá obchodná banka, a.s. ako záložným veriteľom na obchodný podiel RACCA HOLDINGS LIMITED v spoločnosti Bavint, s.r.o. Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 0196/16/44876 zo dňa 8.3.2016.
  (from: 03/31/2016 until: 11/16/2016)
RACCA HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 10 400 000 EUR Paid up: 10 400 000 EUR
  (from: 11/17/2016 until: 02/06/2017)
RACCA HOLDINGS LIMITED
  (from: 02/07/2017 until: 07/10/2017)
VENETSALO HOLDINGS LIMITED
  (from: 07/11/2017 until: 02/20/2018)
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED
Amount of investment: 10 400 000 EUR Paid up: 10 400 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka v prospech záložného veriteľa Českloslovenská obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 0196/16/44876 zo dňa 8.3.2016.
  (from: 02/21/2018 until: 09/18/2018)
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED
Amount of investment: 10 400 000 EUR Paid up: 10 400 000 EUR
  (from: 09/19/2018 until: 01/31/2022)
PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED
Amount of investment: 10 400 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 400 000 EUR
  (from: 02/01/2022 until: 04/19/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/23/2014)
Individual managing director
  (from: 01/17/2007 until: 12/22/2014)
Michal Rehák
Kuklovská 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 10/01/2019
  (from: 12/31/2019)
Ing. arch. Juraj Nevolník
Ponad ohrady 194/51
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/01/2022
  (from: 03/24/2022)
Peter Čižmár
Hollého 1791/1
Trebišov 075 01
From: 03/01/2022
  (from: 03/24/2022)
MUDr. Jozef Babala
Lešková 19
Bratislava 811 04
From: 01/17/2007
  (from: 01/17/2007 until: 10/14/2009)
MUDr. Jozef Babala
Lešková 19
Bratislava 811 04
From: 01/17/2007 Until: 10/09/2009
  (from: 10/15/2009 until: 10/14/2009)
Ing. Michal Demčák
Stropkovská 103/13
Bratislava 821 03
From: 02/01/2017
  (from: 02/07/2017 until: 03/23/2022)
Ing. Michal Demčák
Stropkovská 103/13
Bratislava 821 03
From: 02/01/2017 Until: 03/01/2022
  (from: 03/24/2022 until: 03/23/2022)
Ing. Marcel Martišek
23
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 04/24/2013
  (from: 05/28/2013 until: 01/08/2014)
Ing. Marcel Martišek
23
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 04/24/2013 Until: 01/01/2014
  (from: 01/09/2014 until: 01/08/2014)
Ing. Pavol Mikuláš
Vyšehradská 3732/18
Bratislava 851 06
From: 01/01/2014
  (from: 01/09/2014 until: 12/22/2014)
Ing. Pavol Mikuláš
Vyšehradská 3732/18
Bratislava 851 06
From: 01/01/2014 Until: 12/12/2014
  (from: 12/23/2014 until: 12/22/2014)
Ing. arch. Michal Oborný
Wolkrova 1133/11
Bratislava 851 01
From: 04/24/2013
  (from: 05/28/2013 until: 02/06/2017)
Ing. arch. Michal Oborný
Wolkrova 1133/11
Bratislava 851 01
From: 04/24/2013 Until: 02/01/2017
  (from: 02/07/2017 until: 02/06/2017)
Ing. Marek Ondrejka
Mickiewiczova 14
Bratislava 811 07
From: 10/09/2009
  (from: 10/15/2009 until: 05/27/2013)
Ing. Marek Ondrejka
Mickiewiczova 14
Bratislava 811 07
From: 10/09/2009 Until: 04/24/2013
  (from: 05/28/2013 until: 05/27/2013)
Michal Padych
Vavilovová 1180/4
Bratislava 851 01
From: 04/24/2013
  (from: 05/28/2013 until: 05/09/2018)
Michal Padych
Vavilovová 1180/4
Bratislava 851 01
From: 04/24/2013 Until: 04/16/2018
  (from: 05/10/2018 until: 05/09/2018)
Ing. Roman Rapavý
Kataríny Brúderovej 10279/13
Bratislava-Vajnory 831 07
From: 12/12/2014
  (from: 12/23/2014 until: 06/21/2019)
Ing. Roman Rapavý
Kataríny Brúderovej 10279/13
Bratislava-Vajnory 831 07
From: 12/12/2014 Until: 06/10/2019
  (from: 06/22/2019 until: 06/21/2019)
Jozef Šimek
Račianska 13799/24B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 03/07/2017
  (from: 05/10/2018 until: 12/30/2019)
Jozef Šimek
Račianska 13799/24B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 03/07/2017 Until: 09/30/2019
  (from: 12/31/2019 until: 12/30/2019)
Jozef Šimek - Individual managing director
Frankovská 13162/1C
Bratislava - Nové mesto 831 01
From: 03/07/2017
  (from: 03/10/2017 until: 05/09/2018)
Ing. Rastislav Valovič , PhD.
Ulica pri Búroši 4709/24
Senec 903 01
From: 06/10/2019
  (from: 06/22/2019 until: 01/31/2022)
Ing. Rastislav Valovič , PhD.
Ulica pri Búroši 4709/24
Senec 903 01
From: 06/10/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/01/2022 until: 01/31/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/24/2022)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/10/2017 until: 03/23/2022)
Konatelia konajú v mene spoločnosti dvaja, pričom vždy jeden z nich je Michal Padych.
  (from: 05/28/2013 until: 03/09/2017)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. V prípade, ak je konateľov viac, konajú v mene spoločnosti spoločne vo všetkých veciach.
  (from: 01/17/2007 until: 05/27/2013)
Capital: 
10 400 000 EUR Paid up: 10 400 000 EUR
  (from: 07/31/2013)
400 000 EUR Paid up: 400 000 EUR
  (from: 10/30/2009 until: 07/30/2013)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 10/29/2009)
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 06/29/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.12.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/17/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.6.2009.
  (from: 06/30/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2009 a 9.10.2009.
  (from: 10/15/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.10.2009.
  (from: 10/30/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2010.
  (from: 04/21/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.04.2013.
  (from: 05/28/2013)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 03.07.2013.
  (from: 07/31/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2013.
  (from: 01/09/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2014.
  (from: 12/23/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2017.
  (from: 02/07/2017)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person