Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  96/S

Business name: 
Autoservis HRON, výrobné družstvo
  (from: 02/19/1993)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/19/1993)
Identification number (IČO): 
31 580 688
  (from: 02/19/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 02/19/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/19/1993)
Objects of the company: 
opravy motorových vozidiel
  (from: 02/19/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť: motorové vozidlá, autosúčiastky
  (from: 02/19/1993)
oprava, údržba autoelektrických zariadení
  (from: 02/19/1993)
oprava karosérií, lakovanie karosérií
  (from: 02/19/1993)
čalúnické práce - autočalúnictvo - šitie autopoťahov
  (from: 02/19/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/22/2000)
Managing board
  (from: 02/19/1993 until: 03/21/2000)
Ján Hakel - predseda
Tatranská 92
Banská Bystrica
From: 03/03/2000
  (from: 06/19/2002)
Vladimír Dropčo - člen
Tulská 30
Banská Bystrica
From: 03/03/2002
  (from: 06/19/2002)
Milan Bartko - predseda
Severná 28
Banská Bystrica
  (from: 02/19/1993 until: 03/21/2000)
Ján Bartošík - člen
42
Môlča
  (from: 02/19/1993 until: 03/21/2000)
Miroslav Dobrota - člen
74
Králiky
  (from: 02/19/1993 until: 03/21/2000)
Miroslav Dobrota - podpredseda
74
Králiky
  (from: 03/22/2000 until: 06/18/2002)
Vladimír Dropčo - člen
Tulská 30
Banská Bystrica
  (from: 03/22/2000 until: 06/18/2002)
Ján Hakel - predseda
Tatranská 92
Banská Bystrica
  (from: 03/22/2000 until: 06/18/2002)
ján Peťko - člen
242
Priechod
  (from: 02/19/1993 until: 03/21/2000)
Ján Petráň - podpredseda
119
Riečka
  (from: 02/19/1993 until: 03/21/2000)
Miroslav Dobrota - podpredseda
74
Králiky
From: 01/01/1993 Until: 11/09/2011
  (from: 12/07/2011 until: 12/06/2011)
Miroslav Dobrota - podpredseda
74
Králiky
From: 01/01/1993
  (from: 06/19/2002 until: 12/06/2011)
Acting: 
V mene družstva je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 03/22/2000)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, alebo podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 02/19/1993 until: 03/21/2000)
Registered capital: 
60 000 Sk
  (from: 02/19/1993)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 02/19/1993)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe rozhodnutia zakladajúcej členskej schôdze, konanej dňa 6.11.1992, schválením stanov v zmysle § 221 a nasl.zák. č. 513/91 Zb. v súlade s ust. zák. č. 42/92 Zb. po transformácii. Stary spis: Dr 354 . Nedeliteľný fond: 6.000,- Sk
  (from: 02/19/1993)
. Zapisuje sa zmena - Dodatok č. 1 k Stanovám v zmysle uznesenia členskej schôdze, konanej dňa 3.3.2000.
  (from: 03/22/2000)
. Uznesením mimoriadnej členskej schôdze dňa 18.5.2001 bola slchválená zmena stanov.
  (from: 08/06/2001)
Na členskej schôdzi konanej dňa 18.3.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie. Kontrolná komisia: Milan Petráň, r.č. - predseda Riečka 54 - od 3.3.2000 Milan Mesík, r.č. - podpredseda Vlkanová 133 - od 18.3.2002 Jozef Meško, r.č. - člen Podkonice 293 - od 1.1.1993
  (from: 06/19/2002)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person