Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  44227/B

Business name: 
EUGENICA DEVELOPMENT s.r.o. v konkurze
  (from: 07/18/2024)
Registered seat: 
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (from: 01/23/2007)
Identification number (IČO): 
36 728 781
  (from: 01/23/2007)
Date of entry: 
01/23/2007
  (from: 01/23/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/23/2007)
Objects of the company: 
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/23/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/2007)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/2007)
marketing
  (from: 01/23/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/23/2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/2007)
organizovanie a technické zabezpečovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/2007)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/2007)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 01/23/2007)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/23/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 01/23/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/23/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/23/2007)
Partners: 
Henrich Autner
Jakubovom nám. 2561/10
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 01/23/2007)
Ing. Rudolf Autner
Mikulášska 1/a
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2013)
Contribution of each member: 
Henrich Autner
Amount of investment: 2 369 090 EUR Paid up: 2 369 090 EUR
  (from: 05/18/2013)
Ing. Rudolf Autner
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/18/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/23/2007)
Henrich Autner
Jakubovom nám. 2561/10
Bratislava 811 09
From: 01/23/2007
  (from: 01/23/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ spoločnosti samostatne.
  (from: 01/23/2007)
Capital: 
2 372 410 EUR Paid up: 2 372 410 EUR
  (from: 05/18/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/08/2024
Uznesením Mestského súdu Bratislava III sp. zn. 24K/2/2024 – 87 zo dňa 22.04.2024 právoplatným dňa 24.05.2024 a vykonateľným dňa 08.05.2024 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: EUGENICA DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 728 781 a súd ustanovil do funkcie správcu: Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zn. správcu: S 1565
  (from: 07/18/2024)
Bankruptcy trustee: 
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Námestie slobody 28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 05/08/2024
  (from: 07/18/2024)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.12.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/23/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.3.2008.
  (from: 04/03/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.01.2012.
  (from: 01/31/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2013 a zo dňa 19.04.2013.
  (from: 05/18/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhrmaždenia zo dňa 03.06.2013.
  (from: 06/13/2013)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 03.06.2013 spoločnosť EUGENICA DEVELOPMENT s.r.o.. so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 728 781, oddiel: Sro, vložka č.: 44227/B predala s účinnosťou od 03.06.2013 časť podniku Slavín spoločnosti Budkova Invest, s. r. o., so sídlom Vlčkova 37/B, 811 04 Bratislava, IČO: 45 498 881, oddiel: Sro, vložka č.: 64535/B.
  (from: 06/13/2013)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person