Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10283/R

Business name: 
Formula 2P, a.s.
  (from: 02/07/2002)
Registered seat: 
Petra Bezruča 68
Trenčín 911 01
  (from: 02/07/2002)
Identification number (IČO): 
36 322 431
  (from: 02/07/2002)
Date of entry: 
01/30/2002
  (from: 02/07/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/07/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 02/07/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 02/07/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/07/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/07/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/07/2002)
prenájom a požičiavanie strojov a zariadení
  (from: 02/07/2002)
upratovacie práce
  (from: 02/07/2002)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 02/07/2002)
prieskum trhu
  (from: 02/07/2002)
reklamná, marketingová a propagačná činnosť
  (from: 02/07/2002)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 02/07/2002)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 02/07/2002)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 02/07/2002)
prieskum verejnej mienky
  (from: 02/07/2002)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (from: 02/07/2002)
bufety
  (from: 02/07/2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 02/07/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/07/2002 until: 06/22/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/07/2002)
Ing. Erik Pavlis - predseda
Pod Juhom 3456/25
Trenčín 911 01
From: 12/21/2017
  (from: 01/09/2018)
Ján Feranec - člen
Pádivého 4
Trenčín 911 01
  (from: 02/07/2002 until: 06/22/2005)
Ján Feranec - člen
Pádivého 4
Trenčín 911 01
Until: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Mirko Havier - predseda
Dolné Pažite 54
Trenčín 911 06
  (from: 02/07/2002 until: 06/22/2005)
Mirko Havier - predseda
Dolné Pažite 54
Trenčín 911 06
Until: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Ing. Juraj Holec - podpredseda
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 09/13/2013
  (from: 09/24/2013 until: 06/15/2017)
Ing. Juraj Holec - podpredseda
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 09/13/2013 Until: 06/08/2017
  (from: 06/16/2017 until: 06/15/2017)
Jozef Jankech - predseda
826
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 09/23/2013)
Jozef Jankech - predseda
826
Trenčianska Turná 913 21
From: 05/23/2005 Until: 09/13/2013
  (from: 09/24/2013 until: 09/23/2013)
Ing. Jozef Jankech - podpredseda
Soblahovská 29
Trenčín 911 01
  (from: 02/07/2002 until: 06/22/2005)
Ing. Jozef Jankech - podpredseda
Soblahovská 29
Trenčín 911 01
Until: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Ing. Jozef Jankech - predseda
826
Trenčianska Turná 913 21
From: 09/13/2013
  (from: 09/24/2013 until: 01/08/2018)
Ing. Jozef Jankech - predseda
826
Trenčianska Turná 913 21
From: 09/13/2013 Until: 12/21/2017
  (from: 01/09/2018 until: 01/08/2018)
Ing. Erik Pavlis - podpredseda
Pod Juhom 3456/25
Trenčín 911 01
From: 06/08/2017
  (from: 06/16/2017 until: 01/08/2018)
Ing. Erik Pavlis - podpredseda
Pod Juhom 3456/25
Trenčín 911 01
From: 06/08/2017 Until: 12/21/2017
  (from: 01/09/2018 until: 01/08/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva alebo člen predstavenstva, a to každý samostatne.
  (from: 01/09/2018)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 06/16/2017 until: 01/08/2018)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostane, okrem prípadov akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami spološnosti(scudzenie, zaťaženie, danie do nájmu a iné) a výkonu akcinárskych práv spoločnosti, kedy konajú predseda predstavenstva a podpredseda spoločenstva sapoločne.
  (from: 09/24/2013 until: 06/15/2017)
Menom spoločnosti koná a podpisuje samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 06/23/2005 until: 09/23/2013)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva súčasne alebo podpis podpredsedu a člena predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/07/2002 until: 06/22/2005)
Capital: 
338 640 EUR Paid up: 338 640 EUR
  (from: 09/24/2013)
338 577,97278 EUR Paid up: 338 577,97278 EUR
  (from: 11/12/2009 until: 09/23/2013)
10 200 000 Sk Paid up: 10 200 000 Sk
  (from: 05/28/2003 until: 11/11/2009)
6 000 000 Sk
  (from: 02/07/2002 until: 05/27/2003)
Shares: 
Number of shares: 1020
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 09/24/2013)
Number of shares: 1020
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 11/12/2009 until: 09/23/2013)
Number of shares: 1020
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/28/2003 until: 11/11/2009)
Number of shares: 600
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/07/2002 until: 05/27/2003)
Stockholder: 
REALITY - J&M,spol.s r.o.
Petra Bezruča 2045/68
Trenčín 911 01
  (from: 09/24/2013 until: 01/08/2018)
Supervisory board: 
JUDr. Marek Doktor
Západná 2502/22
Trenčín 911 08
From: 06/08/2017
  (from: 06/16/2017)
Ing. Andrej Demjanovič
Inovecká 1141/26
Trenčín 911 01
From: 12/21/2017
  (from: 01/09/2018)
RSDr. Ján Pavlis
Pod Juhom 3844/35
Trenčín 911 01
From: 12/21/2017
  (from: 01/09/2018)
Juraj Beck
Partizánska 10
Trenčín 911 01
From: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 09/23/2013)
Juraj Beck
Partizánska 10
Trenčín 911 01
From: 05/23/2005 Until: 09/13/2013
  (from: 09/24/2013 until: 09/23/2013)
Katarína Dovinová - podpredseda
Dolné Pažite 54
Trenčín 911 06
  (from: 02/07/2002 until: 06/22/2005)
Katarína Dovinová - podpredseda
Dolné Pažite 54
Trenčín 911 06
Until: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Juraj Holec
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 09/23/2013)
Juraj Holec
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 05/23/2005 Until: 09/13/2013
  (from: 09/24/2013 until: 09/23/2013)
Tomáš Holec
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 09/13/2013
  (from: 09/24/2013 until: 06/15/2017)
Tomáš Holec
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 09/13/2013 Until: 06/08/2017
  (from: 06/16/2017 until: 06/15/2017)
Tomáš Holec - predseda
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
  (from: 02/07/2002 until: 06/22/2005)
Tomáš Holec - predseda
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
Until: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Jozef Michalík
240
Dolná Súča 913 32
From: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 09/23/2013)
Jozef Michalík
240
Dolná Súča 913 32
From: 05/23/2005 Until: 09/13/2013
  (from: 09/24/2013 until: 09/23/2013)
Anna Smolková - člen
Halalovka 25
Trenčín 911 01
  (from: 02/07/2002 until: 06/22/2005)
Anna Smolková - člen
Halalovka 25
Trenčín 911 01
Until: 05/23/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Juraj Holec
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 09/13/2013 Until: 12/21/2017
  (from: 01/09/2018 until: 01/08/2018)
Karin Hartmannová
Východná 2426/7
Trenčín 911 01
From: 09/13/2013 Until: 12/21/2017
  (from: 01/09/2018 until: 01/08/2018)
Karin Hartmannová
Východná 2426/7
Trenčín 911 01
From: 09/13/2013
  (from: 09/24/2013 until: 01/08/2018)
Juraj Holec
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 09/13/2013
  (from: 09/24/2013 until: 01/08/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 330/2001, NZ 335/2001 zo dňa 17.12.2001, podľa § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, jednorázovo (§ 172, § 175) a prijatím stanov.
  (from: 02/07/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 19.12.2002 (notárska zápisnica N 232/02, NZ 232/02) rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (from: 05/28/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person