Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  878/S

Business name: 
TIDLY SLOVAKIA, a.s.
  (from: 01/26/2006)
Registered seat: 
Dolná 5
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 05/31/2008)
Identification number (IČO): 
35 976 161
  (from: 01/26/2006)
Date of entry: 
01/26/2006
  (from: 01/26/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/26/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/26/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/26/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/2006)
vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/26/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/26/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/2006)
usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 01/26/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/26/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/26/2006)
prenájom hnuteľných vecí – leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/2006)
finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/2006)
prenájom automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej administratívnej techniky a technológií
  (from: 01/26/2006)
poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 01/26/2006)
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 01/26/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/26/2006)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software
  (from: 01/26/2006)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 01/26/2006)
kresličské práce
  (from: 01/26/2006)
grafické práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/2006)
sekretárske a administratívne práce
  (from: 01/26/2006)
kopírovacie a reprografické práce
  (from: 01/26/2006)
výroba a predaj nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 01/26/2006)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 06/23/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/23/2009)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/09/2014)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/09/2014)
marketingové služby
  (from: 04/09/2014)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/20/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/26/2006)
Ing. Janka Tynkovan - predseda predstavenstva
Ľudovíta Štúra 2799/33
Banská Štiavnica 969 01
From: 01/26/2006
  (from: 03/21/2018)
Ing. Michal Tynkovan - člen predstavenstva
Ľudovíta Štúra 2799/33
Banská Štiavnica 969 01
From: 01/26/2006
  (from: 03/21/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/21/2018)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 08/07/2010)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (from: 08/07/2010)
Supervisory board: 
Ing. Beáta Maďarová
Kysihýbelská 15
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/29/2010
  (from: 08/07/2010)
Martin Pačesa
Lintich 1800/2A
Banská Štiavnica 969 01
From: 03/06/2014
  (from: 04/09/2014)
Mgr. Alexandra Remeňová
Križovatka 913/6
Banská Štiavnica 969 01
From: 03/06/2014
  (from: 04/09/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 5/2006, Nz 1322/2006 dňa 16.01.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/26/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 134/2006, Nz 30595/2006.
  (from: 08/10/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 235/2006, Nz 42740/2006, NCRls 42554/2006 zo dňa 30.10.2006.
  (from: 11/17/2006)
Notárska zápisnica N 482/2006, Nz 54123/2006 zo dňa 12.12.2006.
  (from: 12/23/2006)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/09/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Tidly Credit a.s.
Dolná 5
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 04/09/2014)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person