Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13008/N

Business name: 
KOMACO s.r.o.
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
Registered seat: 
Karola Nagya 44/12
Komárno 945 01
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
Identification number (IČO): 
36 545 538
  (from: 01/21/2002)
Date of entry: 
01/21/2002
  (from: 01/21/2002)
Date of deletion: 
11/03/2007
  (from: 11/03/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/03/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/21/2002)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
výroba neelektrických reklamných predmetov
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
zavádzanie informačných systémov podnikov
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
stavba, výroba, predaj, oprava, rekonštrukcia a servis lodí, plávajúcich zariadení, lodných komponentov, strojárskych výrobkov, účelových strojov a zariadení, technologických zariadení a liniek, strojov a ich komponentov, oceľových konštrukcií a iného kovového a nekovového tovaru
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
výskum, vývoj, projekcia a konštrukcia lodí, plávajúcich zariadení, lodných komponentov, strojárskych výrobkov, účelových strojov a zariadení, technologických zariadení a liniek, strojov a ich komponentov, oceľových konštrukcií a iného kovového a nekovového tovaru
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti lodnej výroby, strojárskej výroby a informačných technológií
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
fotokopírovacie a administratívne služby
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
inštalácia, údržba programov a odvírenie počítačov
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
zálohovanie a archivácia dát nearchívnej povahy na magnetické a nemagnetické nosiče dát
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
vydávanie kníh, novín a časopisov
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
nákup, výroba, oprava, brúsenie a predaj náradia a nástrojov
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
prenájom lodí, lodných a strojných zariadení, strojov, prístrojov a motorových vozidiel
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
poradensko-konzultačné a školiace služby v oblasti systémov riadenia a informačných systémov
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
sprostredkovanie know-how v oblasti informačných systémov
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
analýza a projektovanie informačných systémov, vývoj aplikačného programového vybavenia
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
organizovanie školení v oblasti managementu a prevádzky výpočtovej techniky
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
organizovanie a usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
inžinierska činnosť
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
Partners: 
Ing. Jozef Kondrčík
Karola Nagya 44/12
Komárno
Slovak Republic
  (from: 01/21/2002 until: 07/23/2002)
Ing. Ivan Majer
Košická 3/4
Komárno
Slovak Republic
  (from: 01/21/2002 until: 07/23/2002)
Ing. Jozef Kondrčík
Karola Nagya 44/12
Komárno
Slovak Republic
  (from: 07/24/2002 until: 11/02/2007)
Ing. Ivan Majer
Krátka 655/8
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 07/24/2002 until: 11/02/2007)
Dipl.-Ing. Bernhard Schneider
Königsfelder Straße 15
Dedenbach 534 26
SRN
  (from: 07/24/2002 until: 11/02/2007)
Tetyana Schneider
Königsfelder Straße 15
Dedenbach 534 26
SRN
  (from: 07/24/2002 until: 11/02/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Kondrčík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 07/23/2002)
Ing. Ivan Majer
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 07/23/2002)
Ing. Jozef Kondrčík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/24/2002 until: 11/02/2007)
Ing. Ivan Majer
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/24/2002 until: 11/02/2007)
Dipl.-Ing. Bernhard Schneider
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/24/2002 until: 11/02/2007)
Tetyana Schneider
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/24/2002 until: 11/02/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
Ing. Jozef Kondrčík
Karola Nagya 44/12
Komárno
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
Ing. Ivan Majer
Krátka 655/8
Komárno 945 01
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 5K 204/05-73 zo dňa 22.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.10.2007 v spojení s opravným uznesením 5K 204/05-77, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka č. 13008/N sa v y m a z u j e dňom 03.11.2007 obchodná spoločnosť KOMACO, s.r.o. so sídlom Karola Nagya 44/12, 945 01 Komárno, IČO: 36 545 538.
  (from: 11/03/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.07.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/21/2002 until: 11/02/2007)
Zmluva o prevode časti obchodných podielov zo dňa 8.4.2002. Zmena spoločenskej zmluvy dňa 8.4.2002.
  (from: 07/24/2002 until: 11/02/2007)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person