Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6796/B

Business name: 
najs and wajs s. r. o. v likvidácii
  (from: 12/08/2018)
najs and wajs s. r. o.
  (from: 05/27/2017 until: 12/07/2018)
Nice Architects, s. r. o.
  (from: 04/22/2008 until: 05/26/2017)
D/BEMI, s.r.o.
  (from: 05/18/2000 until: 04/21/2008)
BEMI, spol. s r.o.
  (from: 03/30/1994 until: 05/17/2000)
Registered seat: 
Žltá 22/G
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
  (from: 05/27/2017)
Páričkova 18
Bratislava 821 08
  (from: 02/04/2012 until: 05/26/2017)
Strečnianska 3
Bratislava 851 05
  (from: 04/22/2008 until: 02/03/2012)
Polianky 17
Bratislava 844 31
  (from: 05/03/1996 until: 04/21/2008)
Polianky 7
Bratislava 841 01
  (from: 03/30/1994 until: 05/02/1996)
Identification number (IČO): 
31 370 101
  (from: 03/30/1994)
Date of entry: 
03/30/1994
  (from: 03/30/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/1994)
Objects of the company: 
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 04/22/2008)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/22/2008)
počítačová grafika
  (from: 04/22/2008)
vyzualizácia a výroba modelov a makiet
  (from: 04/22/2008)
prípravné práce k realizácii stavieb
  (from: 04/22/2008)
dokončovacie stavené práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/22/2008)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť
  (from: 04/22/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/22/2008)
počítačové služby
  (from: 04/22/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/22/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 04/22/2008)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/22/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/22/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/22/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/22/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/22/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/22/2008)
administratívne práce
  (from: 04/22/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/22/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/22/2008)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 04/02/2011)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 04/02/2011)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 04/02/2011)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 04/02/2011)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 04/02/2011)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 04/02/2011)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 04/02/2011)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (from: 03/30/1994 until: 04/21/2008)
Partners: 
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Slovak Republic
  (from: 09/07/2021)
ENERGOMAŠIMEX, spol. s r.o.
na Zátoce 9/43
Praha 6
Czech Republic
  (from: 06/03/1999 until: 05/17/2000)
ENERGOMAŠIMEX, spol. s r.o.
na Zátoce 9/43
Praha 6
Czech Republic
  (from: 03/30/1994 until: 06/02/1999)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Žltá 22/g
Bratislava - Petržalka 851 07
Slovak Republic
  (from: 05/29/2015 until: 05/15/2020)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Žltá 22/g
Bratislava - Petržalka 851 07
Slovak Republic
  (from: 06/30/2015 until: 05/15/2020)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Košická 49
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 04/22/2008 until: 06/29/2015)
Ing. arch. Igor Žáček
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 04/02/2011 until: 05/28/2015)
Bc. Igor Žáček
Strečnianska 3
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 04/22/2008 until: 04/01/2011)
Ing. Taťjana Žáčková
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 06/08/2004 until: 05/28/2015)
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Slovak Republic
  (from: 05/16/2020 until: 09/06/2021)
Genadij Nikolajevič Danin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
residence in the Slovak Republic :
Jamnického 10
Bratislava 841 05
  (from: 05/03/1996 until: 06/02/1999)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
residence in the Slovak Republic :
Leškova 18
Bratislava 811 04
  (from: 05/18/2000 until: 06/07/2004)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
residence in the Slovak Republic :
Leškova 18
Bratislava 811 04
  (from: 06/03/1999 until: 05/17/2000)
Genadij Nikolajevič Donin
Dostálova 20/29
Praha
Česká republika
  (from: 03/30/1994 until: 05/02/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Eduard Pohl
Amount of investment: 6 660 EUR Paid up: 6 660 EUR
  (from: 09/07/2021)
ENERGOMAŠIMEX, spol. s r.o.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/30/1994 until: 06/02/1999)
Genadij Nikolajevič Donin
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/30/1994 until: 05/02/1996)
Genadij Nikolajevič Danin
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/03/1996 until: 06/02/1999)
ENERGOMAŠIMEX, spol. s r.o.
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 06/03/1999 until: 05/17/2000)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/03/1999 until: 05/17/2000)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/18/2000 until: 06/07/2004)
Ing. Taťjana Žáčková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/08/2004 until: 04/21/2008)
Ing. Taťjana Žáčková
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/22/2008 until: 04/01/2011)
Bc. Igor Žáček
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/22/2008 until: 04/01/2011)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/22/2008 until: 04/01/2011)
Ing. Taťjana Žáčková
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 04/02/2011 until: 05/28/2015)
Ing. arch. Igor Žáček
Amount of investment: 2 330 EUR Paid up: 2 330 EUR
  (from: 04/02/2011 until: 05/28/2015)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Amount of investment: 2 330 EUR Paid up: 2 330 EUR
  (from: 04/02/2011 until: 05/28/2015)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Amount of investment: 3 330 EUR Paid up: 3 330 EUR
  (from: 05/29/2015 until: 06/29/2015)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Amount of investment: 3 330 EUR Paid up: 3 330 EUR
  (from: 05/29/2015 until: 05/15/2020)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Amount of investment: 3 330 EUR Paid up: 3 330 EUR
  (from: 06/30/2015 until: 05/15/2020)
Ing. Eduard Pohl
Amount of investment: 6 660 EUR Paid up: 6 660 EUR
  (from: 05/16/2020 until: 09/06/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/07/2021)
konatelia
  (from: 04/22/2008 until: 09/06/2021)
Individual managing director
  (from: 03/30/1994 until: 04/21/2008)
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 03/27/2020
  (from: 09/07/2021)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Žltá 22/g
Bratislava-Petržalka 851 07
From: 03/16/2015
  (from: 05/29/2015 until: 05/15/2020)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Žltá 22/g
Bratislava-Petržalka 851 07
From: 03/16/2015 Until: 03/27/2020
  (from: 05/16/2020 until: 05/15/2020)
Dipl. Ing. Mikuláš Potoczky
I. Bukovčana 30
Bratislava
  (from: 03/30/1994 until: 03/07/1995)
Bc. Igor Žáček
Strečnianska 3
Bratislava 851 05
From: 02/16/2008
  (from: 04/22/2008 until: 04/01/2011)
Ing. arch. Igor Žáček
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
From: 02/16/2008
  (from: 04/02/2011 until: 05/28/2015)
Ing. arch. Igor Žáček
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
From: 02/16/2008 Until: 03/16/2015
  (from: 05/29/2015 until: 05/28/2015)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Žltá 22/g
Bratislava - Petržalka 851 07
From: 02/16/2008
  (from: 04/22/2008 until: 05/15/2020)
Ing.arch., Ing. Tomáš Žáček
Žltá 22/g
Bratislava - Petržalka 851 07
From: 02/16/2008 Until: 03/27/2020
  (from: 05/16/2020 until: 05/15/2020)
Ing. Taťjana Žáčková
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
From: 12/15/2003
  (from: 06/08/2004 until: 05/28/2015)
Ing. Taťjana Žáčková
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
From: 12/15/2003 Until: 03/16/2015
  (from: 05/29/2015 until: 05/28/2015)
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 03/27/2020
  (from: 05/16/2020 until: 09/06/2021)
Genadij Nikolajevič Danin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
residence in the Slovak Republic :
Jamnického 10
Bratislava 841 05
  (from: 05/03/1996 until: 06/02/1999)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
residence in the Slovak Republic :
Leškova 18
Bratislava 811 04
  (from: 06/03/1999 until: 02/10/2003)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Pieščanyj pereulok 14/3
125252 Moskva
Ruská federácia
residence in the Slovak Republic :
Leškova 18
Bratislava 811 04
From: 08/24/1994 Until: 12/15/2003
  (from: 02/11/2003 until: 06/07/2004)
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Dostálová 20/29
Praha
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Haburská 20
Bratislava
  (from: 03/08/1995 until: 05/02/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripoja svoj podpis.
  (from: 04/22/2008 until: 12/07/2018)
Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripoja svoj podpis. Prokurista okrem toho vyznačí, že ide o prokúru.
  (from: 03/30/1994 until: 04/21/2008)
Procuration: 
Dipl. Ing. Genadij Nikolajevič Donin
Dostálova 20/29
Praha
Česká republika
  (from: 03/30/1994 until: 03/07/1995)
Capital: 
6 660 EUR Paid up: 6 660 EUR
  (from: 04/02/2011)
200 000 Sk
  (from: 06/03/1999 until: 04/01/2011)
100 000 Sk
  (from: 03/30/1994 until: 06/02/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/27/2018
  (from: 12/08/2018)
 Liquidators:
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 06/27/2018
  (from: 09/07/2021)
 Liquidators:
Ing. Eduard Pohl
Škultétyho 18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 06/27/2018
  (from: 05/21/2020 until: 09/06/2021)
 Liquidators:
Ing. arch., Ing. Tomáš Žáček
Žltá 22/G
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 06/27/2018
  (from: 12/08/2018 until: 05/20/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje za Spoločnosť samostatne.
  (from: 12/08/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.11.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 13581
  (from: 03/30/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.1994 na ktorom boli prijaté zmeny. Starý spis: S.r.o. 13581
  (from: 03/08/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.4.1996. Starý spis: S.r.o. 13581
  (from: 05/03/1996)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 23.4.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.4.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 06/03/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2000 o prevode obchodného podielu a zmene obchodného mena: pôvodné: BEMI, spol. s r.o.
  (from: 05/18/2000)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 15.12.2003.
  (from: 06/08/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.2.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z D/BEMI, s.r.o. na nové Nice Architects, s.r.o.
  (from: 04/22/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2010.
  (from: 04/02/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.1.2012.
  (from: 02/04/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2015.
  (from: 05/29/2015)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person