Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  945/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
HEMAMEDIK s.r.o.
  (from: 01/18/1996)
Registered seat: 
Kukorelliho 60
Humenné 066 01
  (from: 08/23/2000)
M.R.Štefánika 1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 03/19/1997 until: 08/22/2000)
Tematínska 13
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 01/18/1996 until: 03/18/1997)
Identification number (IČO): 
34 133 305
  (from: 01/18/1996)
Date of entry: 
01/18/1996
  (from: 01/18/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/18/1996)
Objects of the company: 
maloobchod (okrem liečivých prípravkov) a veľkoobchod so zdravotníckou technikou, zdravotníckymi potrebami a pomôckami, špeciálnym zdravotníckym tovarom a materiálom a spotrebným zdravotníckym materiálom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/1996)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
  (from: 03/19/1997 until: 08/22/2000)
Partners: 
I.L.GROUP, spol. s r.o. IČO: 36 463 591
Kukorelliho 60
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000)
Alexender Kričfaluši
61
Adidovce
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000)
Doc.MUDr. Vladimír Krišlo , CSc.
Lipová 15
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 08/22/2000)
Doc.MUDr. Vladimír Krišlo , CSc.
Lipová 15
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 03/19/1997 until: 11/02/1997)
Doc.MUDr. Vladimír Krišlo , CSc.
Lipová 15
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 03/18/1997)
Ing. Bohumil Mikláš
Slnečná 1101/40
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 08/22/2000)
Ing. Bohumil Mikláš
Hurbanova 66
Stará Turá
Slovak Republic
  (from: 05/03/1996 until: 11/02/1997)
Ing. Jozef Snoha
Javorinská 30
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 08/22/2000)
Ing. Jozef Snoha
Javorinská 30
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 03/19/1997 until: 11/02/1997)
MUDr. Miroslav Šorf , CSc.
Tematínska 13
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 05/02/1996)
Contribution of each member: 
I.L.GROUP, spol. s r.o.
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 08/23/2000)
Alexender Kričfaluši
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/23/2000)
Doc.MUDr. Vladimír Krišlo , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 03/18/1997)
MUDr. Miroslav Šorf , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 05/02/1996)
Ing. Bohumil Mikláš
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/03/1996 until: 11/02/1997)
Doc.MUDr. Vladimír Krišlo , CSc.
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 18 000 Sk
  (from: 03/19/1997 until: 11/02/1997)
Ing. Jozef Snoha
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 000 Sk
  (from: 03/19/1997 until: 11/02/1997)
Ing. Bohumil Mikláš
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 08/22/2000)
Doc.MUDr. Vladimír Krišlo , CSc.
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 08/22/2000)
Ing. Jozef Snoha
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 08/22/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/23/2000)
Individual managing director
  (from: 10/19/1999 until: 08/22/2000)
konatelia
  (from: 01/18/1996 until: 10/18/1999)
Igor Lopata
Nemocničná 9
Humenné
  (from: 08/23/2000)
Alexender Kričfaluši
61
Adidovce
  (from: 08/23/2000)
Doc.MUDr. Vladimír Krišlo , CSc.
Lipová 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/18/1996 until: 10/18/1999)
Ing. Bohumil Mikláš
Slnečná 1101/40
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/18/1996 until: 08/22/2000)
MUDr. Miroslav Šorf , CSc.
Tematínska 13
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/18/1996 until: 05/02/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 08/23/2000)
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 10/19/1999 until: 08/22/2000)
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 01/18/1996 until: 10/18/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/18/1996)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.10.1995 podľa zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien. Stary spis: S.r.o. 5334
  (from: 01/18/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená podľa ust. § 115 ods. 2,3 Obchod. zákonníka podpísaná dňa 22.2.1996.
  (from: 05/03/1996)
Valné zhromaždenie dňa 25.11.1997 schválilo dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/19/1997)
Valné zhromaždenie dňa 1.7.1998 schváli Dodatok č. 2 spoločenskej zmluve.
  (from: 02/02/1999)
Zmena adresy bydliska spoločníka Ing. Bohumila Mikláša. Úmrtie konateľa Doc. MUDr. Vladimíra Krišlu, CSc. Dedičské konanie neukončené.
  (from: 10/19/1999)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.5.1999 o zmene predmetu činnosti spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 23.8.1999 prevod obchodných podielov spoločníkov. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 25.8.1999. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 6.7.2000 prevod obchodného podielu neb. spoločníka Doc. MUDr. Vladimíra Krišlu CSc., ktorý sa stal vzhľadom ku skutočnosti, že dedičia po neb. sa o účasť v spoločnosti v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka neprihlásili na tretiu osobu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.7.2000. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 6.7.2000 Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/23/2000)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person