Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4072/B

Business name: 
PALMA Group, a.s.
  (from: 04/26/2008 until: 11/30/2012)
Registered seat: 
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (from: 04/26/2008 until: 11/30/2012)
Identification number (IČO): 
36 731 153
  (from: 01/27/2007)
Date of entry: 
01/27/2007
  (from: 01/27/2007)
Date of deletion: 
12/01/2012
  (from: 12/01/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/01/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/27/2007)
Capital: 
24 232 509,62 EUR Paid up: 24 232 509,62 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 11/30/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti spísané vo forme notárskej zápsinice N 1178/2012, Nz 46256/2012, NCRls 47211/2012 o zrušení spoločnosti PALMA Group, a. s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 36 731 153, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4072/B bez likvidácie a jej rozdelení na dve novovznikajúce spoločnosti: PALMA Bratislava a. s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 47 243 775 a PALMA Group Bratislava a. s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 47 243 791; a dve existujúce spoločnosti: PALMA a. s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 46 738 924, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 5570/B a POĽNONÁKUP HONT a. s., so sídlom Hontianske Nemcee 259, 962 65 Hontianske Nemce, IČO: 31 562 345, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v odd. Sa, vložka č. 75/S, ktoré sa stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti PALMA Group a. s..
  (from: 12/01/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2012)
Spoločnosť zanikla v dôsledku rozdelenia
  (from: 12/01/2012)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia
PALMA a. s. 46738924 ,
Račianska
76
  (from: 12/01/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia
PALMA Bratislava a. s. 47243775 ,
Račianska
76
  (from: 12/01/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia
PALMA Group Bratislava a. s. 47243791 ,
Račianska
76
  (from: 12/01/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia
POĽNONÁKUP HONT a. s. 31562345 ,
259
  (from: 12/01/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PALMA - AGRO akciová spoločnosť Sečovce 31692346 ,
Kollárova
1657/16
  (from: 01/01/2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PALMA - TUMYS a. s. 30777062 ,
Račianska
76
  (from: 07/01/2008)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person