Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10532/V

Business name: 
KONFIT SBS, s.r.o.
  (from: 01/22/2003 until: 09/28/2006)
CASSPOS SBS, s.r.o.
  (from: 08/31/1998 until: 01/21/2003)
Registered seat: 
Továrenská 6
Michalovce 071 11
  (from: 12/17/2001 until: 09/28/2006)
Dopravná 6
Košice 040 01
  (from: 08/31/1998 until: 12/16/2001)
Identification number (IČO): 
36 186 261
  (from: 08/31/1998)
Date of entry: 
08/31/1998
  (from: 08/31/1998)
Person dissolved from: 
18. 9. 2006
  (from: 09/29/2006)
Date of deletion: 
09/29/2006
  (from: 09/29/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/29/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/31/1998)
Objects of the company: 
strážna služba
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
ochrana majetku pri preprave
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
ochrana osoby
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
poradenstvo týkajúce sa strážnej služby
  (from: 08/31/1998 until: 11/30/2003)
Partners: 
CASSPOS, a.s. IČO: 31 721 648
Dopravná 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/17/2001 until: 08/12/2002)
CASSPOS, a.s. IČO: 31 721 648
Dopravná 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/31/1998 until: 12/16/2001)
JUDr. Ján Pipta
Gagarinova 895/14
Sobrance
Slovak Republic
  (from: 12/17/2001 until: 10/30/2002)
Ján Koniar
Záhradnícka 207
Veľký Slavkov
Slovak Republic
  (from: 08/13/2002 until: 09/28/2006)
Ing. Bohumil Fitčák
Krosnianska 59
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/31/2002 until: 09/28/2006)
Contribution of each member: 
CASSPOS, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/31/1998 until: 12/16/2001)
CASSPOS, a.s.
Amount of investment: 38 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 38 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 08/12/2002)
JUDr. Ján Pipta
Amount of investment: 162 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 162 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 10/30/2002)
Ján Koniar
Amount of investment: 38 000 Sk Paid up: 38 000 Sk
  (from: 08/13/2002 until: 09/28/2006)
Ing. Bohumil Fitčák
Amount of investment: 162 000 Sk Paid up: 162 000 Sk
  (from: 10/31/2002 until: 09/28/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/31/2002 until: 09/28/2006)
konatelia
  (from: 10/26/1998 until: 10/30/2002)
Radoslav Grieger
Wuppertálska 17
Košice
  (from: 10/26/1998 until: 03/19/2000)
Anton Kráľovský
148
Veľká Tŕňa
  (from: 10/26/1998 until: 12/16/2001)
Anton Kráľovský - Individual managing director
148
Veľká Tŕňa
  (from: 08/31/1998 until: 10/25/1998)
JUDr. Ján Pipta
Gagarinova 895/14
Sobrance
Until: 10/24/2002
  (from: 12/17/2001 until: 10/30/2002)
Jozef Strelka - Individual managing director
Vodárenská 17
Košice
  (from: 08/31/1998 until: 10/25/1998)
Ing. Anton Vasiľ
Belanská 4
Košice
  (from: 10/26/1998 until: 09/28/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/31/2002 until: 09/28/2006)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/26/1998 until: 10/30/2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/31/1998 until: 10/25/1998)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/31/1998 until: 09/28/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: KONFIT SBS, s.r.o. Sídlo: Továrenská 6, Michalovce IČO: 36 186 261 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K/252/2005-19 zo dňa 4.7.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.9.2006 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KONFIT SBS, s.r.o., Továrenská 6, Michalovce, IČO: 36 186 261, pre nedostatok majetku zamietol.
  (from: 09/29/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 2.4.1998 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/31/1998 until: 09/28/2006)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 324/98, Nz 325/98 zo dňa 16.10.1998 upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/26/1998 until: 09/28/2006)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 10. 12. 2001.
  (from: 12/17/2001 until: 09/28/2006)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 2.7.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 2.7.2002.
  (from: 08/13/2002 until: 09/28/2006)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.10.2002 - úplné znenie.
  (from: 10/31/2002 until: 09/28/2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 16.12.2002.
  (from: 01/22/2003 until: 09/28/2006)
Rozhodnutie o odňatí licencie na prevádzkovanie strážnej služby vydané Krajským riaditeľstvom PZ oddelenie ochrany objektov v Košiciach č.p.: Lic-109-46/2000 zo dňa 28.apríla 2003 spoločnosti KONFIT SBS, s.r.o., Továrenská 6, 071 01 Michalovce, IČO: 36 186 261. O výmaze predmetu činnosti bolo rozhodnuté na základe konania bez návrhu v súlade s § 200a O.s.p.
  (from: 12/01/2003 until: 09/28/2006)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person