Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6848/B

Business name: 
TATRA SIPOX EXPORT IMPORT spol. s r.o.
  (from: 02/17/1995 until: 07/05/1998)
Registered seat: 
Rajská 10a
Bratislava 811 08
  (from: 04/25/1994 until: 07/05/1998)
Identification number (IČO): 
31 370 705
  (from: 04/25/1994)
Date of entry: 
04/25/1994
  (from: 04/25/1994)
Person dissolved from: 
6. 7. 1998
  (from: 04/25/1994)
Date of deletion: 
07/06/1998
  (from: 07/06/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 07/06/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/25/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 04/25/1994 until: 07/05/1998)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 33/94 Nz 34/94 napísanej dňa 24. 02. 1994 JUDr. Hrušovskou v zmysle ust. § 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 13637
  (from: 04/25/1994)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 1. 2. 1995 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 13637
  (from: 02/17/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.9.1995, dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 5.10.1995. Stary spis: S.r.o. 13637
  (from: 10/19/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.11.1995. Stary spis: S.r.o. 13637
  (from: 01/31/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.5.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.6.1996. Zmena obchodného mena zo SIPOX EXPORT IMPORT spol. s r.o. na TATRA SIPOX EXPORT IMPORT spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 13637
  (from: 09/09/1996)
Prevody obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 19.9.1997. Notárska zápisnica N 744/97, Nz 731/97 zo dňa 21.11.1997. Stary spis: S.r.o. 13637
  (from: 02/03/1998)
Zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou STAVO - SIPOX spol. s r.o. odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 23.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 843/97, Nz 828/97 zo dňa 23.12.1997. Všetky práva, záväzky, pohľadávky, ako i celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti TATRA SIPOX EXPORT IMPORT spol. s r.o. prechádzajú na spoločnosť STAVO - SIPOX spol. s r.o. so sídlom Makovického 5, 010 01 Žilina, IČO: 31 333 281. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť TATRA SIPOX EXPORT IMPORT, spol. s r.o. vymazuje z obchodného registra dňom 3.3.1998. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť TATRA SIPOX EXPORT IMPORT spol. s r.o. so sídlom Rajská 10a, 811 08 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v oddieli S.r.o. vo vložke č. 13 637/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu. ku dňu 3.3.1998.
  (from: 07/06/1998)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person