Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10172/N

Business name: 
Poľnonákup Nitra, a.s.
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Korytovská 1
Lužianky 951 41
  (from: 08/23/2004 until: 03/31/2005)
Sládkovičova 11
Nitra 949 34
  (from: 05/28/2001 until: 08/22/2004)
Záhradnícka 27
Bratislava 811 07
  (from: 09/28/2000 until: 05/27/2001)
Identification number (IČO): 
35 796 456
  (from: 09/28/2000)
Date of entry: 
09/28/2000
  (from: 09/28/2000)
Date of deletion: 
04/01/2005
  (from: 04/01/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
prenájom nehnuteľností
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
nákup a predaj osív a priemyselných hnojív (okrem jedov a žeriavín)
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
prenájom poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 08/23/2004 until: 03/31/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
Ing. Miroslav Holka
Štefánikova 7
Nitra
  (from: 05/28/2001 until: 06/10/2002)
Ing. Peter Kompiš - člen
Lachova 1609/28
Bratislava
From: 03/12/2002
  (from: 06/11/2002 until: 09/02/2004)
Ing. Peter Kompiš - člen
Lachova 1609/28
Bratislava
From: 03/12/2002 Until: 03/15/2004
  (from: 09/03/2004 until: 09/02/2004)
Ing. Igor Michalec
Hálova 17
Bratislava
  (from: 09/28/2000 until: 05/27/2001)
Ing. Milan Minarovič
Veterná 35
Trnava
  (from: 09/28/2000 until: 06/10/2002)
Ing. Milan Minarovič - predseda
Veterná 35
Trnava
From: 03/12/2002
  (from: 06/11/2002 until: 05/11/2003)
Ing. Dušan Miškolci - člen
Žilinská 650/16
Trenčín - Kubrá
From: 03/12/2002
  (from: 06/11/2002 until: 05/11/2003)
Ing. Ivan Peschl
Cabanova 8
Bratislava
  (from: 05/28/2001 until: 06/10/2002)
Lubomír Zezula
Osuského 3a
Bratislava
  (from: 09/28/2000 until: 05/27/2001)
Ing. Vendelín Adamča - predseda predstavenstva
Cukrovarská 146/5
Sereď
From: 08/20/2002
  (from: 05/12/2003 until: 03/31/2005)
Ing. Bohuš Kaliarik - člen predstavenstva
Dolnočermánska 99
Nitra
From: 08/20/2002
  (from: 05/12/2003 until: 03/31/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
Capital: 
84 000 000 Sk
  (from: 12/18/2000 until: 03/31/2005)
1 000 000 Sk
  (from: 09/28/2000 until: 12/17/2000)
Shares: 
Number of shares: 84
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/18/2000 until: 03/31/2005)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/28/2000 until: 12/17/2000)
Stockholder: 
MERKURIA - AGRO, a.s.
Bajkalská 25
Bratislava 821 01
  (from: 08/23/2004 until: 03/31/2005)
Supervisory board: 
Ing. Viera Francisciová
Studenohorská 33
Bratislava
  (from: 05/28/2001 until: 06/10/2002)
Ing. Dušan Hecht - člen
Starohájska 5
Trnava
From: 03/12/2002
  (from: 06/11/2002 until: 09/02/2004)
Ing. Norbert Kalinai
Kuzmányho 2685/4
Sereď
  (from: 09/28/2000 until: 06/10/2002)
Ing. Jaromír Košín
Hviezdoslavova 467/27
Rimavská Sobota
  (from: 09/28/2000 until: 05/27/2001)
JUDr. Zuzana Veselá
Haburská 20
Bratislava
  (from: 09/28/2000 until: 06/10/2002)
Ing. Igor Michalec - predseda
Hálova 17
Bratislava
From: 03/12/2002
  (from: 06/11/2002 until: 03/31/2005)
Mgr. Lubomír Zezula - člen
Osuského 3a
Bratislava
From: 03/12/2002
  (from: 06/11/2002 until: 03/31/2005)
Ing. Dušan Hecht - člen
Andovská 9A/7755
Nové Zámky 940 53
From: 03/12/2002
  (from: 09/03/2004 until: 03/31/2005)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa, vložka číslo 10172/N vymazáva sa dňom 01.04.2005 obchodná spoločnosť Poľnonákup Nitra, a.s., so sídlom Korytovská 1, 951 41 Lužianky, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zrušení spoločnosti Poľnonákup Nitra, a.s. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou MERKURIA-AGRO, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35 815 639, ktorá je jej právnym nástupcom.
  (from: 04/01/2005)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 263/00 zo dňa 13.9.2000 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 09/28/2000 until: 03/31/2005)
Notárska zápisnica č. N 96/01, Nz 93/01, spísaná dňa 19.3.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa schválila zmena stanov v časti sídle, a zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 05/28/2001 until: 03/31/2005)
Ing. Milanovi Minarovičovi zanikla funkcia predsedu predstavenstva dňa 20.8.2002. Ing. Dušanovi Miškolcimu zanikla funkcia člena predstavenstva dňa 20.8.2002.
  (from: 05/12/2003 until: 03/31/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.3.2003 o zmene stanov (zmena sídla z: Sládkovičova 11, Nitra na: Korytovská 1, Lužianky).
  (from: 08/23/2004 until: 03/31/2005)
Legal successor: 
MERKURIA-AGRO, a.s.
Bajkalská 25
Bratislava 827 18
  (from: 04/01/2005)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person