Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10316/L

Business name: 
ELMAX ŽILINA, a.s.
  (from: 10/31/2001)
Registered seat: 
Dlhá 85
Žilina - Bytčica 010 09
  (from: 10/31/2001)
Identification number (IČO): 
36 401 676
  (from: 10/31/2001)
Date of entry: 
10/31/2001
  (from: 10/31/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/2001)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/31/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/31/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/31/2001)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 10/31/2001)
výroba zámočníckych výrobkov
  (from: 10/31/2001)
povrchová úprava kovov
  (from: 10/31/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/31/2001)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 10/31/2001)
zváračské práce
  (from: 10/31/2001)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 01/10/2006)
Výroba chaldiacich, ventilačných a filtračných zariadení
  (from: 07/25/2015)
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (from: 07/25/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/03/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/31/2001)
Jozef Štalmach - predseda
Bláhova 458/24
Žilina- Bánová 010 04
  (from: 07/13/2017)
Ing. Ivan Kubík - člen predstavenstva
Hlinská 39
Žilina
From: 10/31/2005
  (from: 11/19/2005)
Mgr. Branislav Štalmach - člen
Za plavárňou 8528/7
Žilina 010 08
From: 02/14/2019
  (from: 03/12/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú opravnení konať všetci členovia predstavenstva a to nasledovným spôsobom: Spoločnosť zaväzuje písomým prejavom predseda predstavenstva samostante alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 07/25/2015)
Capital: 
280 000 EUR Paid up: 280 000 EUR
  (from: 07/25/2015)
Shares: 
Number of shares: 28
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
  (from: 07/25/2015)
Stockholder: 
Jozef Štalmach
Bláhova 458/24
Žilina - Bánová 010 04
  (from: 03/12/2019)
Supervisory board: 
Ing. Dana Tomová - člen
Za Kostolom 396
Žilina 010 09
From: 06/27/2016
  (from: 07/27/2016)
Ing. Silvia Tomagová
Tichá ulica 495/9
Konská 013 13
From: 02/14/2019
  (from: 03/12/2019)
Mgr. Simona Gordík
Za plavárňou 8530/11
Žilina 010 08
From: 02/14/2019
  (from: 03/12/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 11.5.2001 v zmysle § 171 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo, ako právny nástupca zrušeného družstva Družstvo podnikateľov ELMAX, so sídlom Dlhá 85 Žilina, IČO: 31 590 438.
  (from: 10/31/2001)
Valné zhromaždenie spoločnosti ELMAX Žilina, a.s. dňa 01.12.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti ELMAX Žilina, a.s., so sídlom Dlhá 85, 010 09 Žilina - Bytčica, IČO: 36 401 676 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou EMTECH, s.r.o., ako zrušovanej spoločnosti a o prechode imania zrušovanej spoločnosti na obchodnú spoločnosť ELMAX Žilina, a.s.. Obchodná spoločnosť ELMAX Žilina, a.s.. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti EMTECH, s.r.o.
  (from: 12/20/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/20/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
EMTECH s.r.o.
Dlhá 85
Žilina 010 09
  (from: 12/20/2014)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person