Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  105/B

Business name: 
Bytové družstvo AVION v likvidácii
  (from: 06/13/2005 until: 11/23/2021)
Bytové družstvo AVION
  (from: 09/17/1993 until: 06/12/2005)
Registered seat: 
Floriánske nám. 1
Bratislava 811 07
  (from: 09/17/1993 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 358 403
  (from: 09/17/1993)
Date of entry: 
09/17/1993
  (from: 09/17/1993)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/17/1993)
Objects of the company: 
prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojich členov
  (from: 09/17/1993 until: 11/23/2021)
prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom, alebo právnickým osobám podľa osobitných predpisov
  (from: 09/17/1993 until: 11/23/2021)
poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme, alebo vo vlastníctve svojich členov a užívaním nebytových priestorov v nájme
  (from: 09/17/1993 until: 11/23/2021)
zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku, alebo správe družstva
  (from: 09/17/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
  (from: 09/17/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 09/17/1993 until: 06/05/1996)
Ing. Ján Bakala
Floriánske nám. 1
Bratislava
  (from: 02/16/1995 until: 10/05/1995)
Ing. Ján Bakala
Floriánske nám. 1
Bratislava
  (from: 03/27/1998 until: 11/23/2021)
MUDr. Ivan Blahuš
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 02/15/1995)
MUDr. Ivan Blahuš
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 02/16/1995 until: 10/05/1995)
MUDr. Ivan Blahuš
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 10/06/1995 until: 03/26/1998)
JUDr. Oleg Ďurčanský - predseda
Americké nám. 1
Bratislava
  (from: 03/27/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Filip
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 03/27/1998 until: 11/23/2021)
MUDr. Juraj Fleischer
Americké nám. 1
Bratislava
  (from: 03/27/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Juraj Gašperík , CSc - podpredseda
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 10/06/1995 until: 03/26/1998)
Ing. Ivan Haluška , DrSc.
Americké nám. 1
Bratislava
  (from: 10/06/1995 until: 03/26/1998)
Jana Hermannová - predseda
Americké nám. 1
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 10/05/1995)
Mária Hybská
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 10/06/1995 until: 03/26/1998)
RNDr. Eva Kellerová
Májkova 2
Bratislava
  (from: 03/27/1998 until: 11/23/2021)
MUDr. Vladimír Križan
Floriánske nám. 1
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 02/15/1995)
MUDr. Vladimír Križan
Floriánske nám. 1
Bratislava
  (from: 02/16/1995 until: 10/05/1995)
MUDr. Vladimír Križan
Floriánske nám. 1
Bratislava
  (from: 10/06/1995 until: 03/26/1998)
Ing. Júlia Lempochnerová
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 02/15/1995)
Ing. Jozef Podmanický
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 06/06/1996 until: 03/26/1998)
Ing. Jozef Podmanický - podpredseda
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 10/05/1995)
Ing. Jozef Podmanický - predseda
Odborárske nám. 2
Bratislava
  (from: 10/06/1995 until: 06/05/1996)
JUDr. František Poredoš
Floriánske nám. 2
Bratislava
  (from: 02/16/1995 until: 10/05/1995)
MUDr. Helena Rapantová
Odborárske nám. 1
Bratislava
  (from: 03/27/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Oleg Slabeycius
Americké nám. 1
Bratislava
  (from: 10/06/1995 until: 03/26/1998)
Zdenek Stryhal
Americké nám. 1
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 02/15/1995)
JUDr. Ladislav Truben - podpredseda
Floriánske nám. 2
Bratislava
  (from: 03/27/1998 until: 11/23/2021)
Ladislav Wágner
Májkova 2
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 02/15/1995)
Ladislav Wágner
Májkova 2
Bratislava
  (from: 02/16/1995 until: 10/05/1995)
Acting: 
V mene družstva koná predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
Za družstvo podpisuje predseda a podpredseda družstva.
  (from: 09/17/1993 until: 06/05/1996)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 09/17/1993 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
500 Sk
  (from: 09/17/1993 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Pavel Canko - Petkov
Májkova 2
Bratislava 811 07
From: 11/26/1999
  (from: 06/13/2005 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 06/13/2005 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Bytové družstvo AVION sa vyčlenilo v zmysle ust. § 49 z.č. 176/90 Zb. z Ľudového bytového družstva v Bratislave členskou schôdzou kona- nou dňa 27.5.1991. Na členskej schôdzi kona- nej dňa 15.12.1992 boli prijaté stanovy družstva, ktoré sú v súlade s Obchodným zá- konníkom. Stary spis: Dr 1856
  (from: 09/17/1993 until: 11/23/2021)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 16.12.1993. Stary spis: Dr 1856
  (from: 02/16/1995 until: 11/23/2021)
Zápisnica s uznesením z členskej schôdze družstva zo dňa 23.5.1995. Stary spis: Dr 1856
  (from: 10/06/1995 until: 11/23/2021)
Zápisnica č.3/96 z riadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.2.1996. Stary spis: Dr 1856
  (from: 06/06/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 10.2.1998 vo forme notárskej zápisnice N 24/98, Nz 25/98. Stary spis: Dr 1856
  (from: 03/27/1998 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 275/99, Nz 248/99 zapísaná dňa 26.11.1999 označujúca priebeh členskej schôdze, na ktorom bolo schválené zrušenie družstva s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 06/13/2005 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person