Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  95/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
  (from: 02/20/1995)
Registered seat: 
297
Liptovské Revúce 034 74
  (from: 10/18/2006)
Identification number (IČO): 
31 624 421
  (from: 02/20/1995)
Date of entry: 
02/20/1995
  (from: 02/20/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/20/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo včítane predaja nespraco- vaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/20/1995)
výroba konfekčných výrobkov bytových
  (from: 02/20/1995)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (from: 02/20/1995)
iná textilná výroba
  (from: 02/20/1995)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 02/20/1995)
kovoobrábanie
  (from: 02/20/1995)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 02/20/1995)
zámočníctvo a zváračské práce
  (from: 02/20/1995)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 02/20/1995)
prenájom iných dopravných prostriedkov
  (from: 02/20/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 02/20/1995)
veľkoobchod a sprostredkov obchodu v rozsa- hu voľnej živnosti
  (from: 02/20/1995)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/1995)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 02/20/1995)
ostatné služby - služby v agroturistike
  (from: 02/20/1995)
úprava a spracovanie mlieka, výroba mliečnych výrobkov -syrov
  (from: 09/20/2001)
podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (podniková jedáleň)
  (from: 05/20/2006)
zimná údržba ciest
  (from: 10/18/2006)
mäsiarstvo
  (from: 04/12/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/12/2002)
Ing. Anna Kováčiková - Chairman of the Board of Directors
Vyšná Revúca 665
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Anna Baďová - Vice-chairman of the Board of Directors
Stredná Revúca 293
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Jozef Koreň - Member of the Board of Directors
175
Liptovská Osada 034 73
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Marta Praženicová - Member of the Board of Directors
Stredná Revúca 289
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Pavol Hvolka - Member of the Board of Directors
Nižná Revúca 39
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/12/2002)
Supervisory board: 
Margita Kováčiková
Vyšná Revúca 543
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Jozef Málik
Stredná Revúca 286
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Mária Súnoková
175
Liptovská Osada 034 73
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Registered capital: 
93 607,08 EUR
  (from: 04/02/2009)
Basic member contribution: 
663,88 EUR
  (from: 04/02/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 10.11.1994 schválením stanov. Výkonný riaditeľ : Ing. Jozef Tichý, bytom Liptovské Revúce 491 Stary spis: Dr 540
  (from: 02/20/1995)
Členská schôdza schválila dňa 26.5.1995 zmenu stanov družstva.
  (from: 10/26/1995)
Na členskej schôdzi konanej dňa 10. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/06/1997)
Na členskej schôdi dňa 18.3.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/03/1999)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 26.2. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/12/2000)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 17. 3. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/13/2001)
Na zasadnutí členskej schôdze konanej dňa 27.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/20/2001)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 12.3.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/12/2002)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person