Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  95/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
  (from: 02/20/1995)
Registered seat: 
297
Liptovské Revúce 034 74
  (from: 10/18/2006)
Liptovské Revúce 034 74
  (from: 02/20/1995 until: 10/17/2006)
Identification number (IČO): 
31 624 421
  (from: 02/20/1995)
Date of entry: 
02/20/1995
  (from: 02/20/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/20/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo včítane predaja nespraco- vaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/20/1995)
výroba konfekčných výrobkov bytových
  (from: 02/20/1995)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (from: 02/20/1995)
iná textilná výroba
  (from: 02/20/1995)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 02/20/1995)
kovoobrábanie
  (from: 02/20/1995)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 02/20/1995)
zámočníctvo a zváračské práce
  (from: 02/20/1995)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 02/20/1995)
prenájom iných dopravných prostriedkov
  (from: 02/20/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 02/20/1995)
veľkoobchod a sprostredkov obchodu v rozsa- hu voľnej živnosti
  (from: 02/20/1995)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/1995)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 02/20/1995)
ostatné služby - služby v agroturistike
  (from: 02/20/1995)
úprava a spracovanie mlieka, výroba mliečnych výrobkov -syrov
  (from: 09/20/2001)
podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach (podniková jedáleň)
  (from: 05/20/2006)
zimná údržba ciest
  (from: 10/18/2006)
mäsiarstvo
  (from: 04/12/2012)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 02/20/1995 until: 05/19/2006)
závodná kuchyňa
  (from: 02/20/1995 until: 05/19/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/12/2002)
Managing board
  (from: 05/12/2000 until: 06/11/2002)
Managing board
  (from: 01/21/1999 until: 05/11/2000)
Managing board
  (from: 02/20/1995 until: 01/20/1999)
Ing. Anna Kováčiková - Chairman of the Board of Directors
Vyšná Revúca 665
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Anna Baďová - Vice-chairman of the Board of Directors
Stredná Revúca 293
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Jozef Koreň - Member of the Board of Directors
175
Liptovská Osada 034 73
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Marta Praženicová - Member of the Board of Directors
Stredná Revúca 289
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Pavol Hvolka - Member of the Board of Directors
Nižná Revúca 39
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Anna Baďová - člen
293
Liptovské Revúce
  (from: 09/03/1999 until: 02/12/2001)
Anna Baďová - predseda
293
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 02/13/2001 until: 06/11/2002)
Anna Baďová - člen
293
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002
  (from: 06/12/2002 until: 04/02/2008)
Anna Baďová - člen
293
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Anna Baďová - člen predstavenstva
Stredná 293
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Anna Baďová - člen predstavenstva
Stredná 293
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Anna Baďová - člen predstavenstva
Stredná 293
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 12/31/2018)
Anna Baďová - člen predstavenstva
Stredná 293
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Edita Bocková - člen
699
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002
  (from: 06/12/2002 until: 08/03/2004)
Edita Bocková - člen
699
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002 Until: 03/24/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Magdaléna Dančeková - člen
58
Liptovské Revúce
  (from: 02/20/1995 until: 10/05/1997)
Miloš Gazdarica - podpredseda
713
Liptovské Revúce
  (from: 09/03/1999 until: 02/12/2001)
Miloš Gazdarica - Predseda
713
Liptovské Revúce
  (from: 02/20/1995 until: 10/05/1997)
Miloš Gazdarica - Predseda
713
Liptovské Revúce
  (from: 10/06/1997 until: 09/02/1999)
Jozefa Hlbočanová - člen
646
Liptovské Revúce
  (from: 10/06/1997 until: 09/02/1999)
Jozefína Hlbočanová - člen
646
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 02/13/2001 until: 06/11/2002)
Ján Hromada - člen
Stredná 240
Liptovské Revúce
From: 03/24/2004
  (from: 08/04/2004 until: 04/02/2008)
Ján Hromada - člen
Stredná 240
Liptovské Revúce
From: 03/24/2004 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Ján Hromada - člen predstavenstva
Stredná 240
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Ján Hromada - člen predstavenstva
Stredná 240
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Jozef Koreň - člen
175
Liptovská Osada
From: 03/24/2004
  (from: 08/04/2004 until: 04/02/2008)
Jozef Koreň - člen
175
Liptovská Osada
From: 03/24/2004 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Jozef Koreň - člen predstavenstva
175
Liptovská Osada
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Jozef Koreň - člen predstavenstva
175
Liptovská Osada
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Anna Kováčiková - člen
633
Liptovské Revúce
  (from: 02/20/1995 until: 10/05/1997)
Anna Kováčiková - člen
633
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 02/13/2001 until: 06/11/2002)
Anna Kováčiková - podpredseda
Vyšná 665
Liptovské Revúce
From: 03/24/2004
  (from: 08/04/2004 until: 05/19/2006)
Anna Kováčiková - predseda
Vyšná 665
Liptovské Revúce
From: 03/24/2004
  (from: 05/20/2006 until: 11/16/2006)
Anna Kováčiková - predseda
Vyšná 665
Liptovské Revúce
From: 03/14/2006
  (from: 11/17/2006 until: 04/02/2008)
Anna Kováčiková - predseda
Vyšná 665
Liptovské Revúce
From: 03/14/2006 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 09/03/2013)
Ernest Kurilla - člen
294
Liptovské Revúce
  (from: 09/03/1999 until: 02/12/2001)
Ernest Kurilla - člen
294
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 02/13/2001 until: 06/11/2002)
Metod Kurina - člen
181
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 02/13/2001 until: 06/11/2002)
Marta Kurišová - člen
453
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 02/13/2001 until: 06/11/2002)
Marta Kurišová - člen
453
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002
  (from: 06/12/2002 until: 08/03/2004)
Marta Kurišová - člen
453
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002 Until: 03/24/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Marta Kutajová - člen
96
Liptovské Revúce
  (from: 02/20/1995 until: 10/05/1997)
Marta Kutajová - člen
96
Liptovské Revúce
  (from: 10/06/1997 until: 09/19/2001)
Marta Kutajová - podpredseda
95
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 09/20/2001 until: 06/11/2002)
Štefan Macík - člen
254
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 02/13/2001 until: 06/11/2002)
Štefan Macík - člen
471
Liptovské Revúce
From: 03/14/2005
  (from: 06/16/2005 until: 04/02/2008)
Štefan Macík - člen
471
Liptovské Revúce
From: 03/14/2005 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná 254
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 03/30/2016)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná 254
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012 Until: 03/01/2016
  (from: 03/31/2016 until: 03/30/2016)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná 471
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná 471
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Ing. Bohumír Mikulaj - člen
343
Liptovské Revúce
  (from: 10/06/1997 until: 09/02/1999)
Ing. Bohumír Mikulaj - Podpredseda:
259
Liptovské Revúce
  (from: 02/20/1995 until: 10/05/1997)
Ing. Bohumír Mikulaj - predseda
343
Liptovské Revúce
  (from: 09/03/1999 until: 02/12/2001)
Ing. Bohumír Mikulaj - predseda
324
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002
  (from: 06/12/2002 until: 06/15/2005)
Ing. Bohumír Mikulaj - predseda
324
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002 Until: 03/14/2005
  (from: 06/16/2005 until: 06/15/2005)
Jana Mikulajová - člen
729
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 09/20/2001 until: 06/11/2002)
Metod Miško - člen
461
Liptovské Revúce
  (from: 10/06/1997 until: 09/02/1999)
Marta Praženicová - člen
Stredná 289
Liptovské Revúce
From: 03/24/2004
  (from: 08/04/2004 until: 04/02/2008)
Marta Praženicová - člen
Stredná 289
Liptovské Revúce
From: 03/24/2004 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Marta Praženicová - člen predstavenstva
Stredná 289
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Marta Praženicová - člen predstavenstva
Stredná 289
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Karol Rossa - podpredseda
516
Liptovské Revúce
  (from: 02/13/2001 until: 09/19/2001)
Ing. Karol Rossa - člen
J. Hanulu 21
Ružomberok
  (from: 02/20/1995 until: 10/05/1997)
Vladimír Stankoven - člen
549
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 02/13/2001 until: 06/11/2002)
Marta Súnoková - člen
253
Liptovské Revúce
Until: 03/12/2002
  (from: 10/06/1997 until: 06/11/2002)
Cyril Valko - člen
357
Liptovské Revúce
  (from: 02/20/1995 until: 10/05/1997)
Jozef Valko - člen
403
Liptovské Revúce
  (from: 09/03/1999 until: 02/12/2001)
Jozef Valko - podpredseda
403
Liptovské Revúce
  (from: 10/06/1997 until: 09/02/1999)
Jozef Valko - podpredseda
403
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002
  (from: 06/12/2002 until: 08/03/2004)
Jozef Valko - podpredseda
403
Liptovské Revúce
From: 03/12/2002 Until: 03/24/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Jozef Valko - člen
Stredná 403
Liptovské Revúce
From: 03/24/2004
  (from: 08/04/2004 until: 05/19/2006)
Jozef Valko - podpredseda
Stredná 403
Liptovské Revúce
From: 03/24/2004
  (from: 05/20/2006 until: 04/02/2008)
Jozef Valko - podpredseda
Stredná 403
Liptovské Revúce
From: 03/24/2004 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Jozef Valko - podpredseda predstavenstva
Stredná 403
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Jozef Valko - podpredseda predstavenstva
Stredná 403
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Ing. Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Anna Kováčiková - predseda predstavenstva
Vyšná 665
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012
  (from: 09/04/2013 until: 07/22/2020)
Jozef Koreň - podpredseda predstavenstva
175
Liptovská Osada 034 73
From: 02/21/2012 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Jozef Koreň - podpredseda predstavenstva
175
Liptovská Osada 034 73
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 07/22/2020)
Ján Hromada - člen predstavenstva
Stredná 240
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Ján Hromada - člen predstavenstva
Stredná 240
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 07/22/2020)
Marta Praženicová - člen predstavenstva
Stredná 289
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Marta Praženicová - člen predstavenstva
Stredná 289
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 07/22/2020)
JUDr. Ida Cabanová - člen predstavenstva
Tulská 32
Banská Bystrica 974 01
From: 02/21/2012 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
JUDr. Ida Cabanová - člen predstavenstva
Tulská 32
Banská Bystrica 974 01
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 07/22/2020)
Pavol Hvolka
Nižná 39
Liptovské Revúce 034 74
From: 03/01/2016 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Pavol Hvolka
Nižná 39
Liptovské Revúce 034 74
From: 03/01/2016
  (from: 03/31/2016 until: 07/22/2020)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná Revúca 254
Liptovské Revúce 034 74
From: 01/01/2019 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Štefan Macík - člen predstavenstva
Stredná Revúca 254
Liptovské Revúce 034 74
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019 until: 07/22/2020)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/12/2002)
Za družstvo koná navonok riaditeľ družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďaľší jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/12/2000 until: 06/11/2002)
Za družstvo koná navonok riaditeľ družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďaľší jeden člen predstavenstva, alebo podpisuje tieto listiny prokurista samostatne.
  (from: 01/21/1999 until: 05/11/2000)
Za družstvo koná navonok riaditeľ družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší jeden člen predstavesntva.
  (from: 02/20/1995 until: 01/20/1999)
Supervisory board: 
Margita Kováčiková
Vyšná Revúca 543
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Jozef Málik
Stredná Revúca 286
Liptovské Revúce 034 74
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Mária Súnoková
175
Liptovská Osada 034 73
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce
From: 03/14/2006
  (from: 05/20/2006 until: 04/02/2008)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce
From: 03/14/2006 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Metod Kurilla
181
Liptovské Revúce
From: 03/14/2006
  (from: 05/20/2006 until: 04/02/2008)
Metod Kurilla
181
Liptovské Revúce
From: 03/14/2006 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Metod Kurilla
181
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Metod Kurilla
181
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Vladimir Stankoven
Vyšná 549
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 03/30/2016)
Vladimir Stankoven
Vyšná 549
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012 Until: 03/01/2016
  (from: 03/31/2016 until: 03/30/2016)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce
From: 03/14/2006
  (from: 05/20/2006 until: 04/02/2008)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce
From: 03/14/2006 Until: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/11/2012)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce
From: 02/27/2008 Until: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 04/11/2012)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 03/30/2016)
Cyril Valko
438
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012 Until: 03/01/2016
  (from: 03/31/2016 until: 03/30/2016)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Margita Kováčiková
543
Liptovské Revúce 034 74
From: 02/21/2012
  (from: 04/12/2012 until: 07/22/2020)
Mária Súnoková
175
Liptovská Osada
From: 03/01/2016 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Jozef Málik
Stredná 286
Liptovské Revúce 034 74
From: 03/01/2016 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Jozef Málik
Stredná 286
Liptovské Revúce 034 74
From: 03/01/2016
  (from: 03/31/2016 until: 07/22/2020)
Mária Súnoková
175
Liptovská Osada
From: 03/01/2016
  (from: 03/31/2016 until: 07/22/2020)
Procuration: 
Ing. Jozef Tichý
491
Liptovské Revúce
  (from: 01/21/1999 until: 05/11/2000)
Registered capital: 
93 607,08 EUR
  (from: 04/02/2009)
3 160 000 Sk
  (from: 04/03/2008 until: 04/01/2009)
4 320 000 Sk
  (from: 10/26/1995 until: 04/02/2008)
50 000 Sk
  (from: 02/20/1995 until: 10/25/1995)
Basic member contribution: 
663,88 EUR
  (from: 04/02/2009)
20 000 Sk
  (from: 02/20/1995 until: 04/01/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 10.11.1994 schválením stanov. Výkonný riaditeľ : Ing. Jozef Tichý, bytom Liptovské Revúce 491 Stary spis: Dr 540
  (from: 02/20/1995)
Členská schôdza schválila dňa 26.5.1995 zmenu stanov družstva.
  (from: 10/26/1995)
Na členskej schôdzi konanej dňa 10. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/06/1997)
Na členskej schôdi dňa 18.3.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/03/1999)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 26.2. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/12/2000)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 17. 3. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/13/2001)
Na zasadnutí členskej schôdze konanej dňa 27.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/20/2001)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 12.3.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/12/2002)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person