Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  77/T

Business name: 
Štátny majetok Gabčíkovo, štátny podnik
  (from: 03/14/1989 until: 07/07/1996)
Registered seat: 
Gabčíkovo 930 05
  (from: 03/14/1989 until: 07/07/1996)
Identification number (IČO): 
00 191 299
  (from: 03/14/1989)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 03/14/1989)
Date of deletion: 
07/08/1996
  (from: 07/08/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 07/08/1996)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 03/14/1989)
Ordinary capital: 
224 270 000 Kčs
  (from: 03/14/1989 until: 07/07/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 27.06.1996 pod číslom 6436/1996 - 420 bolo rozhodnuté o zrušení štátneho podniku bez likvidácie, s tým, že dňom 01.07.1996 prechádza všetok majetok, práva a záväzky na Fond národného majetku SR. Fond národného majetku SR dňa 01.07.1996 previedol všetok majetok, práva a záväzky na Slovenský pozemkový fond SR. Slovenský pozemkový fond SR dňa 01.07.1996: A, meliorácie špecifikované vo výstupnom formulári privatizačného projektu F.1.2. v účtovej hodnote 382 000,-Sk k 31.12.1994 ponechal vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu SR B, zostávajúcu časť majetku štátneho podniku v účtovnej hodnote 315 427 000,-Sk k 31.12.1994, vrátane všetkých práv a záväzkov, predal zmluvou o predaji majetku štátu č. 47/96 zo dňa 01.07.1996 spoločnosti KOHUCSI, spol. s r.o., Zdravotnícka 593/2, Gabčíkovo, IČO:31 449 476, ktorá je zapísaná v Obchdonom registri Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. S.r.o. 678/K. Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 36/P v y m a z u j e s a dňom, 08.07.1996 Štátny majetok Gabčíkovo, štátny podnik, Gabčíkovo, IČO: 00 191 299. Stary spis: Pš 248
  (from: 07/08/1996)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person