Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13344/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SHYMEN s.r.o.
  (from: 12/01/2010)
Registered seat: 
Podháj 53
Banská Bystrica 974 05
  (from: 12/01/2010)
Identification number (IČO): 
34 123 075
  (from: 06/16/1995)
Date of entry: 
06/16/1995
  (from: 06/16/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/16/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 06/16/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 06/16/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/16/1995)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/05/2006)
reklamná činnosť a propagačná činnosť
  (from: 01/05/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/05/2006)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 01/05/2006)
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 01/05/2006)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností ( čistiace a upratovacie práce )
  (from: 01/05/2006)
sekretárske služby
  (from: 01/05/2006)
audio-video požičovňa
  (from: 01/05/2006)
prekladateľská činnosť ( prekladateľské úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi )
  (from: 01/05/2006)
Partners: 
Consulting & Accounting AG
Francis Rachel Street, Oliaji Trade center, Suite 15
Victoria, Mahe
Seychelles
  (from: 12/01/2010)
Contribution of each member: 
Consulting & Accounting AG
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 12/01/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/12/2002)
Jozef Pauko
Kolkáreň 28/34
Podbrezová 976 81
From: 11/15/2010
  (from: 12/01/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z konateľov.
  (from: 02/12/2002)
Procuration: 
Prokurista koná za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a pripojí svoj podpis.
  (from: 03/01/2006)
Capital: 
13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 12/01/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 23.5.1995 v zmysle § 24, § 56 - 75 a § 105 a nasl.zák.č.513/91 Zb. v znení ďalších zmien a dodatkov. Stary spis: S.r.o. 3970
  (from: 06/16/1995)
Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 25.04.1997 spoločníci prijali dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/03/1997)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 20.03.1998.
  (from: 05/04/1998)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 254/98, Nz 236/98 zo dňa 26.5.l998.
  (from: 07/23/1998)
Na mimoriadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2001 (N 551/2001, NZ 553/2001) bol prijatý dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Na mimoriadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2001 bol prijatý dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/12/2002)
Zmluva o prevode obchodného podielu spoločníka Romana Rojka na spoločníka Mareka Borisa zo dňa 07.03.2002.
  (from: 04/09/2002)
Spoločnosť MARBO GROUP, s.r.o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2542/9, 917 00 Trnava, IČO: 34 123 075 je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti 4 YOU Bratislava, s.r.o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2542/9, 917 00 Trnava, IČO: 36 244 899, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 21.12.2005.
  (from: 01/05/2006)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person