Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  31/L

Business name: 
D R E V O C O R P a. s.
  (from: 11/04/1991 until: 09/14/2010)
Registered seat: 
Vysoká nad Kysucou 023 55
  (from: 11/04/1991 until: 09/14/2010)
Identification number (IČO): 
00 614 998
  (from: 11/04/1991)
Date of entry: 
11/04/1991
  (from: 11/04/1991)
Date of deletion: 
09/15/2010
  (from: 09/15/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 26 Exre/361/2007 zo dňa 07.07.2010 súd povolil výmaz spoločnosti, nakoľko po zrušení konkurzu nezostal žiadny majetok.
  (from: 09/15/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/04/1991)
Objects of the company: 
výroba dreveného nábytku, doplnkov a nedostatkových tovarov
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
výskumno-vývojová činnosť
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
poskytovanie komplexných služieb akcionárom
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
výroba dreveného nábytku a doplnkov
  (from: 03/03/1994 until: 09/14/2010)
výskumno-vývojová činnosť v tejto oblasti
  (from: 03/03/1994 until: 09/14/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/1996 until: 09/14/2010)
Managing board
  (from: 07/02/1996 until: 09/30/1996)
Managing board
  (from: 03/03/1994 until: 07/01/1996)
Managing board
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
Ing. Boris Babulík - člen
Petevalová 36
Nitra
  (from: 10/01/1996 until: 06/08/1997)
Ing. Ján Bogáň - člen, riaditeľ
Šárky 425
Turzovka
  (from: 07/02/1996 until: 09/30/1996)
Ing. Jozef Čihák - člen
Strečianska 6
Bratislava
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
Ing. Jozef Čihák - podpredseda
Strečianska 16
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 07/01/1996)
Ing. Ladislav Kubačák - predseda
168
Vysoká nad Kysucou
  (from: 11/04/1991 until: 07/01/1996)
Ing. Anton Milata - člen
Tolského 81/5
Veľké Kapušany
  (from: 11/04/1991 until: 07/01/1996)
Ing. Roman Rymarenko - člen
Magurská 3
Bratislava
  (from: 07/02/1996 until: 09/30/1996)
Ing. Roman Rymarenko - člen
Strečnianska 16
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 07/01/1996)
Ing. Roman Rymarenko - podpredseda
Strečnianska
Bratislava
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
Ing. Ladislav Kubačák - podpredseda
168
Vysoká nad Kysucou
  (from: 07/02/1996 until: 09/14/2010)
Ing. Anton Milata - predseda
Hlavačikova 27
Bratislava
  (from: 07/02/1996 until: 09/14/2010)
Ing. Štefan Dunajčín - člen
Zlatý Potok - Centrum 13
Zvolen
  (from: 07/02/1996 until: 09/14/2010)
Ing. Pavel Greguš - člen, riaditeľ
J. Švermu 879/19
Zvolen
  (from: 10/01/1996 until: 09/14/2010)
Ing. Ivan Čipka - člen
Novozámocká 61
Zvolen
  (from: 06/09/1997 until: 09/14/2010)
Dr. Ján Rady - člen
Drusbergstr. 65
Zűrich
Švajčiarska konfederácia
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene: - všetci členovia predstavenstva spoločnosti spoločne - ktorýkoľvek člen predstavenstva s ďalším členom predstavenstva spoločne - ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne, ak bol k tomuto predstavenstvom písomne poverený
  (from: 10/01/1996 until: 09/14/2010)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu riaditeľa. Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať riaditeľ, v rozsahu právomocí udelených predstavenstvom.
  (from: 07/02/1996 until: 09/30/1996)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 03/03/1994 until: 07/01/1996)
Za spoločnosť podpisujú všetci členovia predstavenstva, každý samostatne alebo menovaný riaditeľ.
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
Capital: 
1 600 000 Sk
  (from: 07/02/1996 until: 09/14/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 03/03/1994 until: 07/01/1996)
950 000 Sk
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
Shares: 
Number of shares: 32
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 07/02/1996 until: 09/14/2010)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 03/03/1994 until: 07/01/1996)
Number of shares: 19
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 09/07/2007
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 255/97-Ná-590 zo dňa 30.07.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.09.2007, súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty advokáta JUDr.Jaroslava Bánoša, Parková č.1287/4, Fiľakovo.
  (from: 09/25/2007)
Supervisory board: 
Ing. Boris Babulík - člen
Petzwaldova 36
Nitra
  (from: 06/09/1997 until: 09/14/2010)
Ing. Ivan Čipka - člen
Novozámocká 61
Zvolen
  (from: 10/01/1996 until: 06/08/1997)
Ing. Karol Fajnor - člen
Znievská 47
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 09/30/1996)
Ján Filo - člen
Stred 392
Turzovka
  (from: 03/03/1994 until: 09/14/2010)
Ing. Marcela Lunterová - predseda
Korytnická 4
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 07/01/1996)
Ing. Štefan Repka - predseda
Wolkrová 11
Bratislava
  (from: 07/02/1996 until: 09/14/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.7.l99l podľa zák.č.lO4/9O Zb. a schválením stanov. Stary spis: Sa 130 Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 130
  (from: 03/03/1994 until: 09/14/2010)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 31.05.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 130
  (from: 07/02/1996 until: 09/14/2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.5.196 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 130
  (from: 10/01/1996 until: 09/14/2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51Cb 24K 255/97 zo dňa 6. 10. 1997 bol vyhlásený na majetok spoločnosti konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jaroslava Bánoša, nar. 8. 8. 1951, advokáta s miestom podnikania Parková 1287/4, 986 01 Fiľakovo.
  (from: 10/16/1997 until: 09/14/2010)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.7.l99l podľa zák.č.lO4/9O Zb. a schválením stanov. Riaditeľ spoločnosti : Anton Opial, bytom Turzovka, Stred 398 Stary spis: Sa 130
  (from: 11/04/1991 until: 03/02/1994)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person