Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6695/S

Business name: 
Poľnospol plus, s.r.o. "v konkurze"
  (from: 03/14/2013)
Poľnospol plus, s.r.o.
  (from: 10/16/2000 until: 03/13/2013)
Registered seat: 
Hronská 66
Závadka nad Hronom 976 67
  (from: 10/16/2000)
Identification number (IČO): 
36 044 211
  (from: 10/16/2000)
Date of entry: 
10/16/2000
  (from: 10/16/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/16/2000)
Objects of the company: 
maloobchod -kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 10/16/2000)
veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 10/16/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/16/2000)
skladovanie
  (from: 10/16/2000)
výroba hotových krmív
  (from: 10/16/2000)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 10/16/2000)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/15/2001)
Partners: 
Miroslav Gandžala
Pohorelská Maša 29
Pohorelá
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Patrik Lukáč
Janka Mazúra 14
Martin
Slovak Republic
  (from: 09/06/2006)
Lendex, akciová spoločnosť IČO: 36 189 339
Osloboditeľov 20
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/16/2000 until: 09/05/2006)
Patrik Lukáč
Janka Mazúra 14
Martin
Slovak Republic
  (from: 10/16/2000 until: 09/05/2006)
Miroslav Gandžala
Pohorelská Maša 29
Pohorelá
Slovak Republic
  (from: 10/16/2000 until: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Miroslav Gandžala
  (from: 10/16/2000 until: 05/18/2022)
Miroslav Gandžala
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/19/2022)
Patrik Lukáč
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 09/06/2006)
Patrik Lukáč
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/16/2000 until: 09/05/2006)
Lendex, akciová spoločnosť
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/16/2000 until: 09/05/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/15/2001)
Individual managing director
  (from: 10/16/2000 until: 03/14/2001)
Miroslav Gandžala
Pohorelská Maša 29
Pohorelá
  (from: 10/16/2000 until: 09/05/2006)
Vojtech Mada
J.Kalinčiaka 18
Vrútky
  (from: 11/15/2001 until: 03/11/2011)
Vojtech Mada
J.Kalinčiaka 18
Vrútky
Until: 05/29/2007
  (from: 03/12/2011 until: 03/11/2011)
Ing. Jozef Režníček
Rázusova 565/36
Závadka nad Hronom
  (from: 03/15/2001 until: 11/14/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/15/2001)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/16/2000 until: 03/14/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/16/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/08/2012
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/27/2012 - 44 zo dňa 15.10.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2012, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Poľnospol plus, s.r.o., so sídlom Hronská 66, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 044 211 a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Ivana Dlhopoleca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen.
  (from: 03/14/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ivan Dlhopolec
Nám. SNP 41
Zvolen 960 01
From: 11/08/2012
  (from: 03/14/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 2.10.2000, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/16/2000)
. Zapisuje sa zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 5.3.2001 a Dodatok č. 1.
  (from: 03/15/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.2001 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/15/2001)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person