Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4039/V

Business name: 
Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.
  (from: 12/31/1993)
Registered seat: 
Turecká 54/51
Dobšiná 049 25
  (from: 12/06/2018)
Identification number (IČO): 
31 683 410
  (from: 12/31/1993)
Date of entry: 
12/31/1993
  (from: 12/31/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1993)
Objects of the company: 
lesníctvo, včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 12/31/1993)
poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a súvisiace služby
  (from: 02/20/1995)
organizovanie poplatkového odstrelu zveriny pre domácich a zahraničných hostí
  (from: 02/20/1995)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/19/1997)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 09/07/2001)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 09/07/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 09/07/2001)
zber, výkup a predaj lesných plodín /lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja/
  (from: 09/07/2001)
poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/26/2004)
spracovanie biomasy
  (from: 05/26/2004)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 12/06/2018)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 12/06/2018)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 12/06/2018)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 12/06/2018)
podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/06/2018)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/06/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 12/06/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/06/2018)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 12/06/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/06/2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/06/2018)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/06/2018)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/06/2018)
Partners: 
Mesto Dobšiná
SNP 554
Dobšiná 049 25
Slovak Republic
  (from: 02/20/1995)
Contribution of each member: 
Mesto Dobšiná
Amount of investment: 118 735 EUR Paid up: 118 735 EUR
  (from: 06/06/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/31/1993)
Marcel Kollárik
Hnilecká 921
Dobšiná 049 25
From: 06/01/2014
  (from: 06/06/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/31/1993)
Capital: 
118 735 EUR Paid up: 118 735 EUR
  (from: 06/06/2014)
Supervisory board: 
Jozef Gorej
Vlčia dolina 958
Dobšiná 049 25
From: 03/01/2014
  (from: 03/22/2014)
Juraj Floch
Hnilecká 913
Dobšiná 049 25
From: 01/21/2015
  (from: 03/12/2015)
Radovan Žori
SNP 561
Dobšiná 049 25
From: 01/21/2015
  (from: 03/12/2015)
MUDr. Ingrid Gallová
Lesná 674/5
Dobšiná 049 25
From: 02/28/2019
  (from: 04/12/2019)
Karol Horník
Budovateľská 954/1
Dobšiná 049 25
From: 02/28/2019
  (from: 04/12/2019)
Ing. Jana Kračúnová
SNP 482/7
Dobšiná 049 25
From: 02/28/2019
  (from: 04/12/2019)
Jaroslav Krupár
Partizánska 714/36
Dobšiná 049 25
From: 02/28/2019
  (from: 04/12/2019)
Martin Lipták
SNP 613/243
Dobšiná 049 25
From: 02/28/2019
  (from: 04/12/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.12.1993, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/31/1993)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme Notárskej zápisnice číslo N 47/95, Nz 43/95 napísanej dňa 10.2.1995 JUDr. Jozefom Farkašovským.
  (from: 02/20/1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 178/96, NZ 143/96 napísanej dňa 2.5.1996 JUDr. Jozefom Farkašovským.
  (from: 05/09/1996)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 51/97, Nz 50/97 zo dňa 12.2.1997 napísaná JUDr. Jozefom Farkašovským notárom v Rožňave.
  (from: 02/19/1997)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 29.6.1998. Zakladateľská listina upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 09/24/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice č. N 357/20001, Nz 355/2001 zo dňa 31.7.2001.
  (from: 09/07/2001)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 26/02, NZ 26/02 zo dňa 17.1.2002.
  (from: 04/02/2002)
Zmena zakladateľskej listiny - not. záp. č. N 385/02, NZ 385/02 zo dňa 22.7.2002.
  (from: 08/21/2002)
Rozhodnutie VZ zo dňa 3.4.2003.
  (from: 06/17/2003)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 28.4.2004.
  (from: 05/26/2004)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: NNV s.r.o. Dobšiná Sídlo: Turecká 54, 049 25 Dobšiná IČO: 36 193 224
  (from: 12/31/2004)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person