Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  34/L

Business name: 
P E Z A a.s.
  (from: 12/03/1991)
Registered seat: 
K cintorínu 47
Žilina - Bánová 011 49
  (from: 10/13/2006)
K cintorínu
Žilina - Bánová 011 49
  (from: 05/18/1993 until: 10/12/2006)
Malinová 567
Žilina - Bánová 010 01
  (from: 12/03/1991 until: 05/17/1993)
Identification number (IČO): 
30 224 918
  (from: 12/03/1991)
Date of entry: 
12/03/1991
  (from: 12/03/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/03/1991)
Objects of the company: 
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 05/18/1993)
výroba cukrárskych výrobkov
  (from: 05/18/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/18/1993)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesov. živností
  (from: 05/18/1993)
maloobchod s chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami
  (from: 05/18/1993)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/18/1993)
výroba, oprava a údržba zariadení pre pekár. a cukrár. výrobu
  (from: 05/18/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/30/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (from: 10/30/2000)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/30/2000)
poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
  (from: 10/30/2000)
finančný leasing
  (from: 10/30/2000)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 10/30/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/30/2000)
prechodné ubytovanie
  (from: 10/30/2000)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/30/2000)
propagačná činnosť
  (from: 10/30/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/30/2000)
reklamná činnosť
  (from: 10/30/2000)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 10/30/2000)
Správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 06/03/2017)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 06/03/2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/03/2017)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/11/2019)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 11/23/2019)
Správa registratúry
  (from: 06/03/2017 until: 11/22/2019)
závodné stravovanie
  (from: 10/30/2000 until: 11/22/2019)
výroba pekárskych, cukrárskych a potravinárskych výrobkov, ich rozvoz a predaj
  (from: 12/03/1991 until: 05/17/1993)
obchodná činnosť v zmysle všeobecnoprávnych predpisov
  (from: 12/03/1991 until: 05/17/1993)
vlastná vnútropodniková doprava
  (from: 12/03/1991 until: 05/17/1993)
údržba, opravy, kusová výroba zariadení spojených s predmetom činnosti
  (from: 12/03/1991 until: 05/17/1993)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
  (from: 12/03/1991 until: 05/17/1993)
zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 12/03/1991 until: 05/17/1993)
cestná nákladná motorová doprava
  (from: 05/18/1993 until: 11/03/2005)
výroba hotových jedál a polotovarov a ich predaj
  (from: 10/30/2000 until: 11/22/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/29/2004)
Managing board
  (from: 12/03/1991 until: 09/28/2004)
Peter Živický - Chairman of the Board of Directors
Voderady 58
Voderady 919 42
From: 08/28/2021
  (from: 08/28/2021)
Peter Gažo - Member of the Board of Directors
Hlboká 1848/14A
Bernolákovo 900 27
From: 01/01/2022
  (from: 01/13/2022)
Ing. Martin Ťapay - Vice-chairman of the Board of Directors
Ulica Rudolfa Hanáka 3592/11
Nitra 949 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/13/2022)
Ing. Vladislav Baričák - člen predstavenstva
Šterbelova 5852/53
Pezinok 902 01
From: 08/17/2016
  (from: 08/27/2016 until: 08/27/2021)
Ing. Vladislav Baričák - člen predstavenstva
Šterbelova 5852/53
Pezinok 902 01
From: 08/17/2016 Until: 08/27/2021
  (from: 08/28/2021 until: 08/27/2021)
Jozef Čechovič - člen predstavenstva
Bláhova 12
Žilina
From: 09/17/2004
  (from: 10/01/2004 until: 10/12/2006)
Jozef Čechovič - člen predstavenstva
Bláhova 12
Žilina
From: 09/17/2004 Until: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Vladimír Černý - člen predstavenstva
Nitrianska 1593/3
Žilina
From: 09/17/2004
  (from: 10/01/2004 until: 10/12/2006)
Vladimír Černý - člen predstavenstva
Nitrianska 1593/3
Žilina
From: 09/17/2004 Until: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Dr. Ing Ivan Haluška , DrSc. - člen
Americké nám 1
Bratislava
Until: 11/04/2003
  (from: 06/18/1997 until: 03/22/2004)
Dr. Ing Ivan Haluška , DrSc. - člen
Suchá 6 A
Bratislava
  (from: 05/18/1993 until: 06/17/1997)
Roman Husár - predseda
Poluvsie 178
Rajecké Teplice
From: 11/04/2003
  (from: 03/23/2004 until: 09/30/2004)
Roman Husár - predseda
Poluvsie 178
Rajecké Teplice
From: 11/04/2003 Until: 09/17/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
JUDr. Roman Husár - člen predstavenstva
Poluvsie 178
Rajecké Teplice 013 13
From: 09/18/2013
  (from: 09/27/2013 until: 08/26/2016)
JUDr. Roman Husár - člen predstavenstva
Poluvsie 178
Rajecké Teplice 013 13
From: 09/18/2013 Until: 08/16/2016
  (from: 08/27/2016 until: 08/26/2016)
JUDr. Roman Husár - podpredseda predstavenstva
Poluvsie 178
Rajecké Teplice 013 13
From: 08/17/2016
  (from: 08/27/2016 until: 08/27/2021)
JUDr. Roman Husár - podpredseda predstavenstva
Poluvsie 178
Rajecké Teplice 013 13
From: 08/17/2016 Until: 08/27/2021
  (from: 08/28/2021 until: 08/27/2021)
JUDr. Roman Husár - predseda predstavenstva
178
Poluvsie, Rajecké Teplice
From: 09/17/2004
  (from: 10/01/2004 until: 10/12/2006)
JUDr. Roman Husár - predseda predstavenstva
178
Poluvsie, Rajecké Teplice
From: 09/17/2004 Until: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Jan Jedlička - podpredseda
Masarykovo nábřeží 22
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 08/21/2007)
Jan Jedlička - podpredseda
Masarykovo nábřeží 22
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 09/28/2006 Until: 06/28/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Jan Jedlička - predseda
Masarykovo nábřeží 22
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 06/28/2007
  (from: 08/22/2007 until: 07/26/2011)
Ing. Ján Kosa - člen
Malinová 567
Žilina - Bánová
  (from: 12/03/1991 until: 05/22/1997)
Ing. Ján Kosa - člen
Malinová 567
Žilina - Bánová
Until: 11/04/2003
  (from: 05/23/1997 until: 03/22/2004)
Ing. Ernest Košecký - podpredseda
Fándlyho 4
Žilina
  (from: 05/23/1997 until: 10/29/2000)
Ing. Ernest Košecký - podpredseda
Gagarinova 4
Žilina
  (from: 12/03/1991 until: 05/22/1997)
Ing. Ladislav Kučera - člen
275
Kostolište
Until: 11/04/2003
  (from: 10/30/2000 until: 03/22/2004)
Ing. Ladislav Kučera - člen
Cabanova 9
Bratislava
  (from: 05/18/1993 until: 08/04/1994)
Terézia Kučerová - člen
275
Kostolište
  (from: 12/02/1996 until: 10/29/2000)
Michal Lisý - člen
Exnárova 33
Bratislava
From: 11/04/2003
  (from: 03/23/2004 until: 09/30/2004)
Michal Lisý - člen
Exnárova 33
Bratislava
From: 11/04/2003 Until: 09/17/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Emília Marcinová - člen
Tatranská 3110/11
Žilina
Until: 11/04/2003
  (from: 03/02/2001 until: 03/22/2004)
JUDr. Anton Novák - člen predstavenstva
Cesta na Kamzík 5/A
Bratislava 831 01
From: 09/18/2013
  (from: 09/27/2013 until: 08/26/2016)
JUDr. Anton Novák - člen predstavenstva
Cesta na Kamzík 5/A
Bratislava 831 01
From: 09/18/2013 Until: 08/16/2016
  (from: 08/27/2016 until: 08/26/2016)
Marko Pařík - predseda
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 08/21/2007)
Marko Pařík - predseda
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 09/28/2006 Until: 06/28/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Marko Pařík - predseda
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 02/19/2013
  (from: 03/28/2013 until: 09/26/2013)
Marko Pařík - predseda
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 02/19/2013 Until: 09/17/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/26/2013)
Ing. Ľubomír Solčanský - predseda
Na stanicu 19
Žilina - Bytčica
Until: 11/04/2003
  (from: 05/23/1997 until: 03/22/2004)
Ing. Ľubomír Solčanský - predseda
Nádražná
Žilina - Bytčica
  (from: 12/03/1991 until: 05/22/1997)
Ing. Radovan Šillo - člen
87
Kráľová pri Senci
From: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 08/21/2007)
Ing. Radovan Šillo - člen
87
Kráľová pri Senci
From: 09/28/2006 Until: 06/28/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Ing. Pavol Vadkerty - člen
3O.apríla 10
Žilina
  (from: 12/03/1991 until: 05/22/1997)
Ing. Pavol Vadkerty - člen
V.Spanyola 10
Žilina
Until: 11/04/2003
  (from: 05/23/1997 until: 03/22/2004)
Jana Zemanová - člen
114
Poruba
From: 11/04/2003
  (from: 03/23/2004 until: 09/30/2004)
Jana Zemanová - člen
114
Poruba
From: 11/04/2003 Until: 09/17/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Peter Živický - predseda predstavenstva
Voderady 58
Voderady 919 42
From: 08/17/2016
  (from: 08/27/2016 until: 08/27/2021)
Peter Živický - predseda predstavenstva
Voderady 58
Voderady 919 42
From: 08/17/2016 Until: 08/27/2021
  (from: 08/28/2021 until: 08/27/2021)
JUDr. Roman Husár - Vice-chairman of the Board of Directors
Poluvsie 178
Rajecké Teplice 013 13
From: 08/28/2021 Until: 12/31/2021
  (from: 01/13/2022 until: 01/12/2022)
JUDr. Roman Husár - Vice-chairman of the Board of Directors
Poluvsie 178
Rajecké Teplice 013 13
From: 08/28/2021
  (from: 08/28/2021 until: 01/12/2022)
Ing. Vladislav Baričák - Member of the Board of Directors
Šteberlova 5852/53
Pezinok 902 01
From: 08/28/2021 Until: 12/31/2021
  (from: 01/13/2022 until: 01/12/2022)
Ing. Vladislav Baričák - Member of the Board of Directors
Šteberlova 5852/53
Pezinok 902 01
From: 08/28/2021
  (from: 08/28/2021 until: 01/12/2022)
Jan Jedlička - predseda
Jansova 136
Černošice 252 28
Česká republika
From: 06/28/2007
  (from: 07/27/2011 until: 03/27/2013)
Jan Jedlička - predseda
Jansova 136
Černošice 252 28
Česká republika
From: 06/28/2007 Until: 02/19/2013
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Acting in the name of the company: 
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.
  (from: 01/13/2022)
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.
  (from: 09/01/2018 until: 01/12/2022)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že členovia predstavenstva oprávnení konať v mene spoločnosť pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku a označeniu svojej funkcie.
  (from: 08/27/2016 until: 08/31/2018)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že členovia predstavenstva oprávnení konať v mene spoločnosť pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku a označeniu svojej funkcie.
  (from: 09/27/2013 until: 08/26/2016)
Predseda predstavenstva koná za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 03/28/2013 until: 09/26/2013)
Predseda predstavenstva koná za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 08/22/2007 until: 03/27/2013)
Predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva konajú za spoločnosť vo všetkých veciach každý samostatne.
  (from: 10/13/2006 until: 08/21/2007)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Predseda predstavenstva koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/29/2004 until: 10/12/2006)
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 12/03/1991 until: 09/28/2004)
Procuration: 
JUDr. Roman Husár
Poluvsie 178
Rajecké Teplice
From: 08/22/2007
  (from: 08/22/2007 until: 03/27/2013)
JUDr. Roman Husár
Poluvsie 178
Rajecké Teplice
From: 08/22/2007 Until: 02/19/2013
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
JUDr. Jana Zemanová
114
Poruba 972 11
From: 03/28/2013
  (from: 03/28/2013 until: 09/26/2013)
JUDr. Jana Zemanová
114
Poruba 972 11
From: 03/28/2013 Until: 09/17/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/26/2013)
Prokurista podpisuje menom spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis. Menom spoločnosti koná prokurista samostatne.
  (from: 03/28/2013 until: 09/26/2013)
Prokurista koná menom spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje menom spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis.
  (from: 08/22/2007 until: 03/27/2013)
Capital: 
2 361 058,98588 EUR Paid up: 2 361 058,98588 EUR
  (from: 08/13/2009)
5 100 000 Sk
  (from: 05/18/1993 until: 08/12/2009)
100 000 Sk
  (from: 12/03/1991 until: 05/17/1993)
Shares: 
Number of shares: 1020
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 165,969594 EUR
  (from: 08/13/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 810 890 EUR
  (from: 08/13/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 569 990 EUR
  (from: 08/13/2009)
Number of shares: 1020
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/02/2001 until: 08/12/2009)
Number of shares: 1020
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 05/18/1993 until: 03/01/2001)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/1991 until: 05/17/1993)
Stockholder: 
ARFORS, a.s.
Kuzmányho 29
Košice 040 01
  (from: 09/27/2013 until: 07/19/2016)
Belam s.r.o.
Košútska 967
Sládkovičovo 925 21
  (from: 09/30/2006 until: 10/12/2006)
DELTA PEKÁRNY a.s.
Bohunická 24
Brno 619 00
Česká republika
  (from: 10/13/2006 until: 01/30/2007)
EUROPEAN UNITED BAKERIES S.A.
Route d´Esch 412F
Luxembourg L 2086
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 11/06/2012 until: 09/26/2013)
UNITED BAKERIES a.s.
Bohunická 24/519
Brno 619 00
Česká republika
  (from: 01/31/2007 until: 08/12/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Michal Petrovský
Hôrky 259
Žilina 010 04
From: 10/20/2017
  (from: 01/24/2018)
Ing. Marián Chovan - člen
Horná Poruba 391
Horná Poruba 018 35
From: 10/08/2019
  (from: 11/23/2019)
Marián Čičmanec
Bebravská 7
Bratislava
From: 10/30/2003
  (from: 03/23/2004 until: 12/15/2004)
Marián Čičmanec
Bebravská 7
Bratislava
From: 10/30/2003 Until: 09/07/2004
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Marián Čičmanec
Bebravská 7
Bratislava
From: 09/07/2004
  (from: 12/16/2004 until: 10/12/2006)
Marián Čičmanec
Bebravská 7
Bratislava
From: 09/07/2004 Until: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Jaroslav Ďurčík
Javorová 3071/5
Žilina 010 07
From: 11/05/2013
  (from: 11/13/2014 until: 01/23/2018)
Jaroslav Ďurčík
Javorová 3071/5
Žilina 010 07
From: 11/05/2013 Until: 08/12/2017
  (from: 01/24/2018 until: 01/23/2018)
Johana Ďureková
636
Rosina
From: 09/07/2004
  (from: 12/16/2004 until: 11/12/2014)
Johana Ďureková
636
Rosina
From: 09/07/2004 Until: 11/05/2013
  (from: 11/13/2014 until: 11/12/2014)
Peter Gamboš
Fatranská 16
Žilina
From: 09/07/2004
  (from: 12/16/2004 until: 10/12/2006)
Peter Gamboš
Fatranská 16
Žilina
From: 09/07/2004 Until: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Peter Gamboš
Fatranská 3102/16
Žilina 010 01
From: 09/18/2015
  (from: 09/26/2015 until: 08/26/2016)
Peter Gamboš
Fatranská 3102/16
Žilina 010 01
From: 09/18/2015 Until: 08/16/2016
  (from: 08/27/2016 until: 08/26/2016)
Augustín Gapa
Školská 95
Žilina
  (from: 05/18/1993 until: 08/04/1994)
Doc. JUDr Anna Halušková , CSc.
Suchá 6 A
Bratislava
  (from: 05/18/1993 until: 08/04/1994)
Doc. JUDr Anna Halušková , CSc. - člen
Americké nám. 1
Bratislava
  (from: 05/23/1997 until: 03/07/2002)
Doc. JUDr Anna Halušková , CSc. - člen
Suchá 6 A
Bratislava
  (from: 08/05/1994 until: 05/22/1997)
Doc. JUDr Anna Halušková , CSc. - predseda
Americké nám. 1
Bratislava
Until: 10/30/2003
  (from: 03/08/2002 until: 03/22/2004)
JUDr. Roman Husár
Poluvsie 178
Rajecké Teplice
From: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 08/21/2007)
JUDr. Roman Husár
Poluvsie 178
Rajecké Teplice
From: 09/28/2006 Until: 06/28/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Ing. Jozef Iwaniec - člen
Zvolenská 8
Žilina
Until: 11/30/2003
  (from: 03/02/2001 until: 03/22/2004)
Ing. Igor Janok
Hany Meličkovej 29
Bratislava
From: 09/28/2006
  (from: 10/13/2006 until: 08/21/2007)
Ing. Igor Janok
Hany Meličkovej 29
Bratislava
From: 09/28/2006 Until: 06/28/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Jana Kosová - člen
Malinová 567/29
Žilina - Bánová
Until: 10/30/2003
  (from: 10/30/2000 until: 03/22/2004)
Ing. Ladislav Kučera - predseda
Cabanova 9
Bratislava
  (from: 08/05/1994 until: 12/01/1996)
Terézia Kučerová - člen
275
Kostolište
Until: 10/30/2003
  (from: 10/30/2000 until: 03/22/2004)
Ing. Jaroslav Kurčík
Miranova 831/2
Praha 10 - Hostivař 102 00
Česká republika
From: 08/17/2016
  (from: 08/27/2016 until: 08/31/2018)
Ing. Marián Marcin
Fandlyho 3
Žilina
  (from: 05/18/1993 until: 08/04/1994)
Ing. Marián Marcin - člen
Fandlyho 3
Žilina
  (from: 08/05/1994 until: 05/22/1997)
Ing. Marián Marcin - člen
Fandlyho 3
Žilina
  (from: 05/23/1997 until: 10/29/2000)
Emília Marcinová
Tatranská 3110/11
Žilina
  (from: 10/30/2000 until: 03/01/2001)
Angela Noskovičová
Hlavná 223/190
Viničné
From: 10/30/2003
  (from: 03/23/2004 until: 12/15/2004)
Angela Noskovičová
Hlavná 223/190
Viničné
From: 10/30/2003 Until: 09/07/2004
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Jaroslav Michael Pařík
Nádražní 135
Židlochovice 667 01
Česká republika
From: 02/19/2013
  (from: 03/28/2013 until: 09/26/2013)
Jaroslav Michael Pařík
Nádražní 135
Židlochovice 667 01
Česká republika
From: 02/19/2013 Until: 09/17/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/26/2013)
Marko Pařík
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 06/28/2007
  (from: 08/22/2007 until: 03/27/2013)
Marko Pařík
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 06/28/2007 Until: 02/19/2013
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Alexandra Paříková
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 02/19/2013
  (from: 03/28/2013 until: 09/26/2013)
Alexandra Paříková
Pokojná 12
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 02/19/2013 Until: 09/17/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/26/2013)
Linda Petrovská
Hôrky 259
Žilina 010 04
From: 09/18/2015
  (from: 09/26/2015 until: 08/26/2016)
Linda Petrovská
Hôrky 259
Žilina 010 04
From: 09/18/2015 Until: 08/16/2016
  (from: 08/27/2016 until: 08/26/2016)
Ján Sláma - člen
na Stanicu 19
Žilina - Bytčica
  (from: 08/05/1994 until: 12/01/1996)
Ľubomíra Slámová - člen
Na stanicu 19
Žilina - Bytčica
Until: 10/30/2003
  (from: 03/08/2002 until: 03/22/2004)
Ľubomíra Slámová - predseda
Na stanicu 19
Žilina - Bytčica
  (from: 12/02/1996 until: 03/07/2002)
Ing. Radovan Šillo
87
Kráľová pri Senci
From: 06/28/2007
  (from: 08/22/2007 until: 03/27/2013)
Ing. Radovan Šillo
87
Kráľová pri Senci
From: 06/28/2007 Until: 02/19/2013
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
JUDr. Tomáš Šimonovič
Pribinova 1125/59
Smižany 053 11
From: 09/18/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/25/2015)
JUDr. Tomáš Šimonovič
Pribinova 1125/59
Smižany 053 11
From: 09/18/2013 Until: 09/17/2015
  (from: 09/26/2015 until: 09/25/2015)
Ing. Pavol Vadkerty - člen
V. Spanyola 2127/10
Žilina
Until: 10/30/2003
  (from: 10/30/2000 until: 03/22/2004)
JUDr. Martin Vasiľ
Azovská 2
Košice 040 12
From: 09/18/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/25/2015)
JUDr. Martin Vasiľ
Azovská 2
Košice 040 12
From: 09/18/2013 Until: 09/17/2015
  (from: 09/26/2015 until: 09/25/2015)
Ing. Jitka Paterová
Záhradky 243
Neslovice 664 91
Česká republika
From: 08/17/2016 Until: 07/30/2019
  (from: 11/23/2019 until: 11/22/2019)
Ing. Jitka Paterová
Záhradky 243
Neslovice 664 91
Česká republika
From: 08/17/2016
  (from: 08/27/2016 until: 11/22/2019)
Ing. Jaroslav Kurčík
K oboře 898
Praha 149 00
Česká republika
From: 08/17/2016
  (from: 09/01/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3l.lO.l99l prijatím a schválením stanov, podľa zák.č. lO4/9O Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 12/03/1991)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.1.1993 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 145
  (from: 05/18/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20. 6. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/30/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 16.1.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/02/2001)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 24. 4. 2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/09/2003)
Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti P E Z A, a.s. dňa 26.04.2017 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti P E Z A, a.s. so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová, IČO: 30 224 918 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová, IČO: 34 146 474 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., na obchodnú spoločnosť P E Z A, a.s. Obchodná spoločnosť P E Z A, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o.
  (from: 06/03/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/03/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
KOMPEK SERVIS, spol. s r.o.
K cintorínu 47
Žilina - Bánová 011 49
  (from: 06/03/2017)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person