Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13036/L

Business name: 
GAVIS s.r.o.
  (from: 10/27/1992 until: 07/02/2013)
Registered seat: 
133
Príbovce 038 42
  (from: 06/11/2001 until: 07/02/2013)
ul. Horná 36
Banská Bystrica 974 00
  (from: 10/27/1992 until: 06/10/2001)
Identification number (IČO): 
31 572 421
  (from: 10/27/1992)
Date of entry: 
10/27/1992
  (from: 10/27/1992)
Person dissolved from: 
14. 5. 2013
  (from: 07/03/2013)
Date of deletion: 
07/03/2013
  (from: 07/03/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/03/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchodný sklad stomatologického a zdravotníckeho materiálu
  (from: 10/27/1992 until: 07/02/2013)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 10/27/1992 until: 07/02/2013)
porez gulatiny
  (from: 06/18/2002 until: 07/02/2013)
výroba obalov z dreva
  (from: 06/18/2002 until: 07/02/2013)
Partners: 
Ing. Ružena Agrikolová
Hodžova 10
Martin
Slovak Republic
  (from: 06/11/2001 until: 02/06/2006)
Ing. Ružena Agrikolová
Hodžova 10
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/20/2001 until: 06/10/2001)
Jozef Gašperan
Javornícka 17
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Vladimír Kollár
Javornícka 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Martin Maťko
296
Príbovce
Slovak Republic
  (from: 06/11/2001 until: 02/06/2006)
Augustín Richtárech
Jabloňová 30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Ivan Škorupa
Radvanská 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Igor Vesel
Jabloňová 29
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Ing. Ružena Agrikolová
Hodžova 10
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/07/2006 until: 07/02/2013)
Contribution of each member: 
Jozef Gašperan
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Vladimír Kollár
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Augustín Richtárech
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Igor Vesel
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Ivan Škorupa
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Ing. Ružena Agrikolová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/20/2001 until: 06/10/2001)
Ing. Ružena Agrikolová
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 06/11/2001 until: 02/06/2006)
Martin Maťko
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/11/2001 until: 02/06/2006)
Ing. Ružena Agrikolová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/07/2006 until: 03/04/2010)
Ing. Ružena Agrikolová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/05/2010 until: 07/02/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/11/2001 until: 07/02/2013)
Individual managing director
  (from: 10/27/1992 until: 06/10/2001)
Martin Maťko
296
Príbovce
Until: 12/31/2002
  (from: 06/11/2001 until: 06/01/2003)
Ivan Škorupa
Radvanská 14
Banská Bystrica
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Ing. Ružena Agrikolová
Hodžova 10
Martin
  (from: 02/20/2001 until: 07/02/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/11/2001 until: 07/02/2013)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 10/27/1992 until: 06/10/2001)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/05/2010 until: 07/02/2013)
200 000 Sk
  (from: 02/20/2001 until: 03/04/2010)
100 000 Sk
  (from: 10/27/1992 until: 02/19/2001)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina, č.k. 26CbR/150/2012-75 zo dňa 15.04.2013, ktorým bola obchodná spoločnosť GAVIS s.r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom GAVIS s.r.o., so sídlom 038 42 Príbovce 133, IČO: 31 572 421 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 03.07.2013 V Y M A Z Á V A.
  (from: 07/03/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.9.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 10/27/1992 until: 07/02/2013)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.12.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy-Dodatok č. 1 v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/20/2001 until: 07/02/2013)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2. Spis odstúpený 6.7.2001 na OS Žilina-zmena sídla.
  (from: 06/11/2001 until: 07/02/2013)
Na valnom zhromaždení dňa 17.12.2000 bol schválený dodatok č. 1 k SZ.
  (from: 06/18/2002 until: 07/02/2013)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person