Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  35/L

Business name: 
Investičný fond SEVIS venture capital a.s. "v likvidácii"
  (from: 02/13/2001 until: 10/06/2004)
Investičný fond SEVIS venture capital a.s.
  (from: 09/18/1998 until: 02/12/2001)
Investičný fond SEVIS buy out a.s.
  (from: 11/14/1997 until: 09/17/1998)
Investičný fond KUPÓNINVESTA REMUS a.s.
  (from: 01/08/1993 until: 11/13/1997)
KUPÓNINVESTA REMUS a.s.
  (from: 12/05/1991 until: 01/07/1993)
Registered seat: 
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 91
  (from: 09/20/2001 until: 10/06/2004)
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 09/03/1993 until: 09/19/2001)
Kragujevská 4
Žilina 010 01
  (from: 01/08/1993 until: 09/02/1993)
Komsomolcov 4
Žilina 010 01
  (from: 12/05/1991 until: 01/07/1993)
Identification number (IČO): 
30 228 492
  (from: 12/05/1991)
Date of entry: 
12/05/1991
  (from: 12/05/1991)
Date of deletion: 
10/07/2004
  (from: 10/07/2004)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/07/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/05/1991)
Objects of the company: 
prevzatie občanmi ČSFR zverených investičných bodov v predkole privatizačnej vlny kupónovej privatizácie a ďaľšie nakladanie s nimi v zmysle ustanovení nar. vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. a obchodovanie s nimi
  (from: 12/05/1991 until: 01/07/1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
  (from: 01/08/1993 until: 10/06/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/13/2001 until: 10/06/2004)
Managing board
  (from: 12/05/1991 until: 02/12/2001)
Ing. Peter Filip - člen
Jaseňová 4/17
Žilina
  (from: 12/05/1991 until: 01/07/1993)
Ing. Peter Filip - člen
Jaseňová 4/17
Žilina
  (from: 01/08/1993 until: 04/21/1996)
Ján Kráľ - podpredseda
457
Partizánska Ľupča
  (from: 12/05/1991 until: 01/07/1993)
Ján Kráľ - podpredseda
457
Partizánska Ľupča
  (from: 01/08/1993 until: 04/21/1996)
Ing. Roman Laš - člen
Sládkovičova 1206/78
Kysucké Nové Mesto
  (from: 04/22/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Zuzana Marsinová - člen
Pittsburgská 1672/2
Žilina
  (from: 05/14/1999 until: 09/19/2001)
Ing. Jozef Rajčok - člen
Horná 23
Žilina - Budatín
  (from: 11/14/1997 until: 05/13/1999)
Ing. Jozef Rajčok - člen
Horná 23
Žilina - Budatín
  (from: 05/14/1999 until: 09/19/2001)
Ing. Zlatica Rajčoková - predseda
Horná 23
Žilina
  (from: 04/22/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Adrián Schnierer - člen
Májová 613
Varín
  (from: 11/14/1997 until: 05/13/1999)
Mgr. Alena Smrekovská - člen
490
Lisková
  (from: 04/22/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Daniela Širancová - člen
Krížna 18
Žilina - Závodie
  (from: 05/14/1999 until: 09/19/2001)
Ing. Ľuboš Valach - predseda
Horná 25
Žilina
  (from: 12/05/1991 until: 01/07/1993)
Ing. Ľuboš Valach - predseda
Pažického 1/A
Bratislava
  (from: 05/14/1999 until: 09/19/2001)
Ing. Katarína Valachová - člen
Horná 25
Žilina - Budatín
  (from: 05/14/1999 until: 09/19/2001)
Ing. Katarína Valachová - predseda
Horná 25
Žilina - Budatín
  (from: 01/08/1993 until: 04/21/1996)
Ing. Katarína Valachová - predseda
Horná 25
Žilina - Budatín
  (from: 11/14/1997 until: 05/13/1999)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 02/13/2001 until: 10/06/2004)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k natlačenému názvu spoločnosti alebo k otlačku jeho pečiatky pripojí svoj podpis samostatne predseda, alebo spoločne ostatní členovia predstavenstva.
  (from: 12/05/1991 until: 02/12/2001)
Capital: 
228 122 600 Sk
  (from: 11/14/1997 until: 10/06/2004)
27 079 000 Sk
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1997)
1 100 000 Sk
  (from: 05/28/1993 until: 09/02/1993)
1 000 000 Sk
  (from: 01/08/1993 until: 05/27/1993)
100 000 Sk
  (from: 12/05/1991 until: 01/07/1993)
Shares: 
Number of shares: 2281226
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 01/13/2000 until: 10/06/2004)
Number of shares: 2281226
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 11/14/1997 until: 01/12/2000)
Number of shares: 27079
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1997)
Number of shares: 1100
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/28/1993 until: 09/02/1993)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/08/1993 until: 05/27/1993)
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/05/1991 until: 01/07/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ján Chaľ - predseda
Kadnárova 53
Bratislava
  (from: 05/14/1999 until: 09/19/2001)
Jozef Jakubík - predseda
Úvažie 1149/6
Bytča
  (from: 01/08/1993 until: 08/14/1994)
Mária Kufelová - člen
Timravy 14
Žilina
  (from: 08/15/1994 until: 04/21/1996)
Mária Kufelová - člen
Timravy 14
Žilina
  (from: 04/22/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Roman Laš - člen
Sládkovičova 1206/78
Kysucké Nové Mesto
  (from: 11/14/1997 until: 05/13/1999)
Ing. Milan Mlčoch - člen
Federátov 9
Prešov
  (from: 05/14/1999 until: 09/19/2001)
Ing. Anton Orávik - člen
Stred 48/10-10
Považská Bystrica
  (from: 05/14/1999 until: 09/19/2001)
Ing. Zlatica Rajčoková - predseda
Horná 23
Žilina - Budatín
  (from: 11/14/1997 until: 05/13/1999)
Mária Tomčíková - člen
224
Partizánska Ľupča
  (from: 01/08/1993 until: 08/14/1994)
Mária Tomčíková - člen
224
Partizánska Ľupča
  (from: 08/15/1994 until: 04/21/1996)
Mária Tomčíková - člen
224
Partizánska Ľupča
  (from: 04/22/1996 until: 11/13/1997)
Ing. František Vančo - podpredseda
Rakové 3
Žilina - Trnové
  (from: 01/08/1993 until: 08/14/1994)
Ing. František Vančo - predseda
Raková 3
Žilina - Trnové
  (from: 08/15/1994 until: 04/21/1996)
Ing. František Vančo - predseda
Raková 3
Žilina - Trnové
  (from: 04/22/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Mája Vargová - člen
Trnavská 1/5
Žilina
  (from: 11/14/1997 until: 05/13/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Katarína Valachová
Pažického 1/A
Bratislava
  (from: 02/13/2001 until: 10/06/2004)
Other legal facts: 
Na základe návrhu podaného dňa 13.9.2004, rozhodnutia o zrušení spoločnosti vo forme notárskej zápisnice NZ 205/00 a udelenia súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina I. spoločnosť sa z obchodného registra OS Žilina ku dňu 7.10.2004 v y m a z á v a.
  (from: 10/07/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 8.11.1991 a prijatím stanov v zmysle zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 12/05/1991 until: 10/06/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.11.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 146
  (from: 01/08/1993 until: 10/06/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.4.1993 a súhlasu Ministerstva financií SR č.145/1993/IF zo dňa 15.4.1993 bolo schválené zlúčenie IPF ROZSUTEC a.s. Žilina s Investičným fondom KUPÓNINVESTA REMUS a.s. Žilina s tým, že tento preberá všetky záväzky a pohľadávky IPF ROZSUTEC a.s. Žilina. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.5.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/28/1993 until: 10/06/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.7.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/03/1993 until: 10/06/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.12.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/14/1997 until: 10/06/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.7.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/18/1998 until: 10/06/2004)
Na valnom zhromaždení dňa 27. 6. 2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie.
  (from: 02/13/2001 until: 10/06/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 21.6.2001 bola schválená zmena stanov,
  (from: 09/20/2001 until: 10/06/2004)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person