Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4081/B

Business name: 
KIPP, s.r.o.
  (from: 01/26/2011)
Registered seat: 
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 11/05/2008)
Identification number (IČO): 
36 217 450
  (from: 11/25/2002)
Date of entry: 
11/25/2002
  (from: 11/25/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/2011)
Objects of the company: 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 11/25/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 11/25/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/25/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/25/2002)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 11/25/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/25/2002)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 11/25/2002)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/25/2002)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 11/25/2002)
zemné a výkopové práce
  (from: 11/25/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/01/2004)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 07/01/2004)
obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 07/01/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 07/01/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/01/2004)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 07/01/2004)
organizovanie školení, vzdelávacích kurzov a seminárov
  (from: 07/01/2004)
podnikanie v oblasti - nakladanie s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov
  (from: 07/01/2004)
prieskum trhu
  (from: 07/01/2004)
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
  (from: 07/01/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/01/2004)
fotografická činnosť
  (from: 07/01/2004)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 07/01/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/26/2011)
Ing. Miloslav Seruga
Trinásta 11399/10
Bratislava 831 01
From: 01/26/2011
  (from: 01/26/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 01/26/2011)
Capital: 
37 400 EUR Paid up: 37 400 EUR
  (from: 01/26/2011)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 387/2002, Nz 381/2002 zo dňa 25.10.2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/25/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.4.2003.
  (from: 06/13/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.3.2004.
  (from: 07/01/2004)
Notárska zápisnica N 960/2007, Nz 46826/2007 zo dňa 15.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 12/06/2007)
Notárska zápisnica N 257/2008, Nz 44536/2008 zo dňa 22.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 11/05/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti KIPP, a.s. zo dňa 8.10.2010 vo forme notárskej zápisnice N 324/2010, Nz 36473/2010, NCRls 37045/2010 spísanej notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, na ktorom bola odsúhlasená zmena právnej formy Spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 01/26/2011)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person