Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4081/B

Business name: 
KIPP, s.r.o.
  (from: 01/26/2011)
KIPP, a.s.
  (from: 11/25/2002 until: 01/25/2011)
Registered seat: 
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 11/05/2008)
Vajnorská 8/A
Bratislava 831 03
  (from: 12/28/2006 until: 11/04/2008)
Gemerská 3
Košice 040 11
  (from: 09/15/2005 until: 12/27/2006)
19
Kechnec 044 58
  (from: 11/25/2002 until: 09/14/2005)
Identification number (IČO): 
36 217 450
  (from: 11/25/2002)
Date of entry: 
11/25/2002
  (from: 11/25/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/2011)
Joint-stock company
  (from: 11/25/2002 until: 01/25/2011)
Objects of the company: 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 11/25/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 11/25/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/25/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/25/2002)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 11/25/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/25/2002)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 11/25/2002)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/25/2002)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 11/25/2002)
zemné a výkopové práce
  (from: 11/25/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/01/2004)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 07/01/2004)
obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 07/01/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 07/01/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/01/2004)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 07/01/2004)
organizovanie školení, vzdelávacích kurzov a seminárov
  (from: 07/01/2004)
podnikanie v oblasti - nakladanie s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov
  (from: 07/01/2004)
prieskum trhu
  (from: 07/01/2004)
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
  (from: 07/01/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/01/2004)
fotografická činnosť
  (from: 07/01/2004)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 07/01/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/26/2011)
Managing board
  (from: 07/01/2004 until: 01/25/2011)
Managing board
  (from: 06/13/2003 until: 06/30/2004)
Managing board
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
Ing. Miloslav Seruga
Trinásta 11399/10
Bratislava 831 01
From: 01/26/2011
  (from: 01/26/2011)
Ing. Vladimír Dudinský - podpredseda
Húskova 1
Košice 040 23
From: 04/30/2003 Until: 11/07/2003
  (from: 06/13/2003 until: 01/22/2004)
Mgr. Barbara Holíková - predseda predstavenstva
Syslia 20
Bratislava 821 05
From: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005 until: 12/05/2007)
Mgr. Barbara Holíková - predseda predstavenstva
Syslia 20
Bratislava 821 05
From: 10/07/2005 Until: 11/15/2007
  (from: 12/06/2007 until: 12/05/2007)
Ing. Marek Hučka - člen predstavenstva
Nám. 1. mája 9
Bratislava 811 06
From: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005 until: 12/27/2006)
Ing. Marek Hučka - člen predstavenstva
Nám. 1. mája 9
Bratislava 811 06
From: 10/07/2005 Until: 12/14/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Ing. Milan Jankura - člen
Idanská 6
Košice
From: 11/25/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
Jozef Konkoly - člen
240
Kechnec
From: 11/25/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
Erika Kováčová - člen
Sídlisko 8
Čaňa
From: 04/30/2003
  (from: 06/13/2003 until: 10/18/2005)
Erika Kováčová - člen
Sídlisko 8
Čaňa
From: 04/30/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005 until: 10/18/2005)
Ing. Mgr. Dušan Michalka
Helsinská 1
Košice 040 13
From: 11/07/2003
  (from: 01/23/2004 until: 10/18/2005)
Ing. Mgr. Dušan Michalka
Helsinská 1
Košice 040 13
From: 11/07/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005 until: 10/18/2005)
Ing. Arch. Róbert Urík - predseda
Mlynarovičova 22
Bratislava 851 03
From: 04/30/2003
  (from: 06/13/2003 until: 10/18/2005)
Ing. Arch. Róbert Urík - predseda
Mlynarovičova 22
Bratislava 851 03
From: 04/30/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005 until: 10/18/2005)
Ing. Miloslav Seruga - predseda predstavenstva
Trinásta 11399/10
Bratislava 831 01
From: 11/15/2007 Until: 01/26/2011
  (from: 01/26/2011 until: 01/25/2011)
Ing. Miloslav Seruga - predseda predstavenstva
Trinásta 11399/10
Bratislava 831 01
From: 11/15/2007
  (from: 12/06/2007 until: 01/25/2011)
Dany R.E.Rottiers - člen
Tisselt Straat 11
Kapelle-op-den-Bos 1880
Belgicko
residence in the Slovak Republic :
Karpatská 20
Košice
From: 11/25/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 01/26/2011)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/28/2006 until: 01/25/2011)
Za spoločnosť sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/01/2004 until: 12/27/2006)
Za spoločnosť sú oprávnení konateľ vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/13/2003 until: 06/30/2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje buď Ing. Milan Jankura spolu s Bc. Jozefom Konkolym alebo Dany R.E. Rotiers spolu s Bc. Jozefom Konkolym a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
Capital: 
37 400 EUR Paid up: 37 400 EUR
  (from: 01/26/2011)
37 400 EUR Paid up: 37 400 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 01/25/2011)
1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 06/13/2003 until: 10/06/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
Shares: 
Number of shares: 1100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 01/25/2011)
Number of shares: 1100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/13/2003 until: 10/06/2009)
Number of shares: 1000
Druh: kmeňové na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
Supervisory board: 
Alena Dudášová - člen
11
Kechnec
From: 11/25/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
Ing. Milan Jankura - člen
Idanská 6
Košice 040 11
From: 04/30/2003
  (from: 06/13/2003 until: 09/14/2005)
Ing. Milan Jankura - člen
Idanská 6
Košice 040 11
From: 04/30/2003 Until: 09/05/2005
  (from: 09/15/2005 until: 09/14/2005)
Bc. Jozef Konkoly - predseda
240
Kechnec 044 58
From: 04/30/2003
  (from: 06/13/2003 until: 12/27/2006)
Bc. Jozef Konkoly - predseda
240
Kechnec 044 58
From: 04/30/2003 Until: 12/14/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
JUDr. Peter Kubík - podpredseda dozornej rady
Družstevná 2
Bratislava 831 04
From: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005 until: 12/27/2006)
JUDr. Peter Kubík - podpredseda dozornej rady
Družstevná 2
Bratislava 831 04
From: 10/07/2005 Until: 12/14/2006
  (from: 12/28/2006 until: 12/27/2006)
Dany R.E. Rottiers - člen
Banícka 10
Košice 040 01
From: 04/30/2003
  (from: 06/13/2003 until: 10/18/2005)
Dany R.E. Rottiers - člen
Banícka 10
Košice 040 01
From: 04/30/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005 until: 10/18/2005)
Ing. Ľuba Rečková - člen
Družicová 2
Košice
From: 11/25/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
PaedDr. Milan Seman
Cottbuská 22
Košice 040 01
From: 09/05/2005
  (from: 09/15/2005 until: 12/05/2007)
PaedDr. Milan Seman
Cottbuská 22
Košice 040 01
From: 09/05/2005 Until: 11/15/2007
  (from: 12/06/2007 until: 12/05/2007)
Ing. Ľubomír Šoltýs - člen dozornej rady
Drevný trh 814/3
Košice 040 01
From: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005 until: 12/05/2007)
Ing. Ľubomír Šoltýs - člen dozornej rady
Drevný trh 814/3
Košice 040 01
From: 10/07/2005 Until: 11/15/2007
  (from: 12/06/2007 until: 12/05/2007)
Ing. Ľubomír Šoltýs - podpredseda
Drevný trh 814/3
Košice 040 01
From: 04/30/2003
  (from: 06/13/2003 until: 10/18/2005)
Ing. Ľubomír Šoltýs - podpredseda
Drevný trh 814/3
Košice 040 01
From: 04/30/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/19/2005 until: 10/18/2005)
Mgr. Ján Uhrín - člen
147
Kechnec
From: 11/25/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 11/25/2002 until: 06/12/2003)
JUDr. Peter Kubík - predseda dozornej rady
Družstevná 2
Bratislava 831 04
From: 12/14/2006 Until: 01/26/2011
  (from: 01/26/2011 until: 01/25/2011)
Mgr. Barbara Holíková
Syslia 20
Bratislava 821 05
From: 11/15/2007 Until: 01/26/2011
  (from: 01/26/2011 until: 01/25/2011)
Mgr. Rudolf Petrovič
Na Revíne 2948/21
Bratislava 831 01
From: 11/15/2007 Until: 01/26/2011
  (from: 01/26/2011 until: 01/25/2011)
JUDr. Peter Kubík - predseda dozornej rady
Družstevná 2
Bratislava 831 04
From: 12/14/2006
  (from: 12/28/2006 until: 01/25/2011)
Mgr. Barbara Holíková
Syslia 20
Bratislava 821 05
From: 11/15/2007
  (from: 12/06/2007 until: 01/25/2011)
Mgr. Rudolf Petrovič
Na Revíne 2948/21
Bratislava 831 01
From: 11/15/2007
  (from: 12/06/2007 until: 01/25/2011)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 387/2002, Nz 381/2002 zo dňa 25.10.2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/25/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.4.2003.
  (from: 06/13/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.3.2004.
  (from: 07/01/2004)
Notárska zápisnica N 960/2007, Nz 46826/2007 zo dňa 15.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 12/06/2007)
Notárska zápisnica N 257/2008, Nz 44536/2008 zo dňa 22.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 11/05/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti KIPP, a.s. zo dňa 8.10.2010 vo forme notárskej zápisnice N 324/2010, Nz 36473/2010, NCRls 37045/2010 spísanej notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, na ktorom bola odsúhlasená zmena právnej formy Spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 01/26/2011)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person