Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4085/B

Business name: 
Civitta Slovakia, a. s.
  (from: 03/06/2019)
Registered seat: 
Bottova 2A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 03/03/2021)
Identification number (IČO): 
36 740 454
  (from: 02/16/2007)
Date of entry: 
02/16/2007
  (from: 02/16/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/16/2007)
Objects of the company: 
príprava ananlytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov súvisiacich s využitím prostriedkov Európskych spoločenstiev v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z prostriedkov rozvojových programov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
technické a organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov financovaných s využitím prostriedkov Európskych spoločenstiev v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných s využitím prostriedkov Európskych spoločenstiev v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/16/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/16/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/16/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
predaj a inštalácia počítačových sietí a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/16/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania údajov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
marketing
  (from: 02/16/2007)
public relations - vzťahy s verejnosťou
  (from: 02/16/2007)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 02/16/2007)
administratívne a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a zoraďovaním verejne dostupných informácií
  (from: 02/16/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
  (from: 02/16/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 02/16/2007)
počítačové služby
  (from: 08/22/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/22/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/22/2008)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 08/22/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/22/2009)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/22/2009)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 03/29/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/16/2007)
Ing. Eva Šimeková - členka predstavenstva
Kutlíkova 3977/13E
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 02/15/2019
  (from: 03/06/2019)
Mgr. Peter Kolesár - predseda predstvenstva
Tichá 5148/32
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 02/15/2019
  (from: 03/06/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/26/2018)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 03/12/2008)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 02/16/2007)
Stockholder: 
Civitta International OÜ
Riia st. 24
Tartu 510 10
Estónska republika
  (from: 03/17/2022)
Supervisory board: 
Michal Laco
Konvetná 623/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 02/15/2019
  (from: 03/06/2019)
Ander Ojandu
Onne 43-2
Tartu 510 10
Estónska republika
From: 08/23/2022
  (from: 09/06/2022)
Oleksandr Osovskyi
Sosnova 8, apt. 45
Kyjev 031 31
Ukrajina
From: 08/23/2022
  (from: 09/06/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 05.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/16/2007)
Notárska zápisnica č. N 184/2008, Nz 30196/2008, NCRls 29899/2008 zo dňa 15.07.2008.
  (from: 08/22/2008)
Notárska zápisnica N 294/2008, Nz 59642/2008 zo dňa 12.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 01/22/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 15/2010, Nz 1173/2010, NCRls 1198/2010 zo dňa 14.01.2011.
  (from: 02/03/2011)
Notárska zápisnica č. N 716/2013, Nz 38662/2013 zo dňa 29.10.2013.
  (from: 11/22/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.04.2014.
  (from: 05/07/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2015.
  (from: 11/14/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.04.2017.
  (from: 05/24/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2018.
  (from: 04/24/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2018.
  (from: 07/26/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 55/2019, Nz 4550/2019, NCRls 4785/2019 zo dňa 14.02.2019. Zmena obchodného mena z pôvodného Neulogy, a.s. na nové Civitta Slovakia, a. s.
  (from: 03/06/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/16/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
BioScience Slovakia s.r.o.
Dúbravská cesta 9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 12/16/2022)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person