Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  44691/B

Business name: 
TANK4CHEM s. r. o. v likvikdácii
  (from: 08/26/2014 until: 08/20/2015)
TANK4CHEM s.r.o.
  (from: 02/17/2007 until: 08/25/2014)
Registered seat: 
Ružinovská 3
Bratislava 821 02
  (from: 08/26/2014 until: 08/20/2015)
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (from: 02/17/2007 until: 08/25/2014)
Identification number (IČO): 
36 741 001
  (from: 02/17/2007)
Date of entry: 
02/17/2007
  (from: 02/17/2007)
Person dissolved from: 
4.7.2014
  (from: 08/21/2015)
15.7.2014
  (from: 08/26/2014 until: 08/20/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 08/21/2015)
Date of deletion: 
08/21/2015
  (from: 08/21/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/21/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/17/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
administratívne práce
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
manipulácia s tovarom
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním
  (from: 05/22/2007 until: 08/20/2015)
Partners: 
Luc Haesaerts
Andreas Vesaliuslaan 28
Wemmel 1780
Belgicko
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
Martine Haesaerts
Andreas Vesaliuslaan 28
Wemmel 1780
Belgicko
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
Contribution of each member: 
Luc Haesaerts
Amount of investment: 880 000 Sk Paid up: 880 000 Sk
  (from: 02/17/2007 until: 08/25/2014)
Martine Haesaerts
Amount of investment: 880 000 Sk Paid up: 880 000 Sk
  (from: 02/17/2007 until: 08/25/2014)
Luc Haesaerts
Amount of investment: 29 211 EUR Paid up: 29 211 EUR
  (from: 08/26/2014 until: 08/20/2015)
Martine Haesaerts
Amount of investment: 29 211 EUR Paid up: 29 211 EUR
  (from: 08/26/2014 until: 08/20/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
Luc Haesaerts
Andreas Vesaliuslaan 28
Wemmel 1780
Belgicko
From: 02/17/2007
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
Martine Haesaerts
Andreas Vesaliuslaan 28
Wemmel 1780
Belgicko
From: 02/17/2007
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú za spoločnosť samostatne. Avšak vo veciach, v ktorých hodnota záväzku spoločnosti presiahne 10 000,-EUR alebo ekvivalent tejto sumy v slovenských korunách, konajú konatelia spoločne. Konateľ sa za spoločnosť podpisuje tak, že vedľa napísaného alebo vytlačeného obchodného mena spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
Capital: 
58 422 EUR Paid up: 58 422 EUR
  (from: 08/26/2014 until: 08/20/2015)
1 760 000 Sk Paid up: 1 760 000 Sk
  (from: 02/17/2007 until: 08/25/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/15/2014
  (from: 08/26/2014)
 Liquidators:
Ing. Daša Koraušová
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
From: 07/15/2014 Until: 08/21/2015
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Dáša Koraušová
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
From: 07/15/2014
  (from: 08/26/2014 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: v mene spoločnosti koná likvidátor samostatne
  (from: 08/26/2014)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.07.2015, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie 14.05.2015, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 15.05.2015, Súhlas Daňového úradu Bratislava, súhlas Colného úradu Bratislava, súhlas obce s výmazom spoločnosti TANK4CHEM s. r. o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť TANK4CHEM s. r. o. v likvidácii, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, IČO : 36 741 001, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 44691/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 08/21/2015)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.01.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/17/2007 until: 08/20/2015)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.07.2014 v znení dodatku k tomuto rozhodnutiu zo dňa 19.08.2014.
  (from: 08/26/2014 until: 08/20/2015)
Date of updating data in databases:  09/28/2022
Date of extract :  09/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person