Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1411/V

Business name: 
Východoslovenská distribučná, a.s.
  (from: 02/15/2007)
Registered seat: 
Mlynská 31
Košice 042 91
  (from: 02/15/2007)
Identification number (IČO): 
36 599 361
  (from: 02/15/2007)
Date of entry: 
11/04/2005
  (from: 02/15/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/15/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/15/2007)
distribúcia elektriny
  (from: 07/01/2007)
prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (from: 07/01/2007)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (from: 07/01/2007)
montáž určených meradiel
  (from: 01/01/2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky skupina E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, trieda A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 01/01/2014)
poskytovanie služieb spojených s obsluhou elektrických staníc bez obmedzenia napätia
  (from: 01/01/2014)
počítačové služby
  (from: 01/01/2014)
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej sústavy
  (from: 01/01/2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 01/01/2014)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny technické zariadenia tlakové skupina B b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpčné plyny, kvapaliny Poznámka: Montáž tlakových nádob iba bez zásahu do tlakového celku nádoby zváraním, rezaním vŕtaním a podobne.
  (from: 01/01/2014)
Odborné prehliadky a odborné skušky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia skupina A a žeriavy a zdvíhadlá b pohyblivé pracovné plošiny c výťahy k zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní technické zariadenia zdvíhacie skupina B a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom a s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb f zvisle posuvné brány g regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy i schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov
  (from: 01/01/2014)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 01/01/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/01/2014)
opravy pracovných strojov
  (from: 01/01/2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/01/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/01/2014)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 01/01/2014)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/01/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/01/2014)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (from: 01/01/2014)
verejné obstarávanie
  (from: 01/01/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/01/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/01/2014)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/01/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/01/2014)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 01/01/2014)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 01/01/2014)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/01/2014)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 01/01/2014)
V výroba technických zariadení elektrických V rozsahu: E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 01/01/2014)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: pozemné stavby, inžinierske stavby
  (from: 07/18/2014)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 07/18/2014)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória pre oblasť - vykonávania vysokonapäťových a prúdových skúšok elektrických predmetov a zariadení, skúšok oteplenia elektroenergetických rozvodných zariadení, skúšok dielektrických pracovných a ochranných pomôcok, skúšok istiacich a spínacích prvkov elektrického rozvodu podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-297
  (from: 07/18/2014)
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
  (from: 07/18/2014)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 11/01/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/01/2014)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/24/2015)
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach
  (from: 05/11/2017)
dohľad nad pracovnými podmienkami
  (from: 07/04/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/15/2007)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
From: 07/01/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Marian Kapec - Member of the Board of Directors
Ota Holúska 8500/1C
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/23/2020
  (from: 10/02/2020)
Ing. Peter Čech - Vice-chairman of the Board of Directors
Gagarinovo námestie 12
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 12/16/2021
  (from: 01/05/2022)
Mgr. Katarína Goldbergerová - Member of the Board of Directors
Stará Stupavská 4
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 02/17/2022
  (from: 03/08/2022)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
From: 04/01/2022
  (from: 04/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
  (from: 04/22/2022)
Capital: 
220 040 272 EUR Paid up: 220 040 272 EUR
  (from: 01/01/2019)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 920 000 EUR
  (from: 01/01/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 212 782 315 EUR
  (from: 07/04/2018)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 304 757 EUR
  (from: 01/01/2019)
Stockholder: 
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
Košice - mestská časť Staré Mesto 042 91
  (from: 08/10/2022)
Supervisory board: 
Andrej Macár - člen
220
Trhovište 072 04
From: 08/25/2019
  (from: 09/03/2019)
Ing. Jozef Jenčo
Južná trieda 1562/26
Košice-Juh 040 01
From: 08/25/2019
  (from: 09/03/2019)
Ing. Tomáš Turek , PhD. - podpredseda dozornej rady
Olšová 282
Letkov 326 00
Česká republika
From: 09/23/2020
  (from: 10/02/2020)
JUDr. Milan Piršč - predseda dozornej rady
Ul. D. Millyho 808/70
Svidník 089 01
From: 10/27/2020
  (from: 03/11/2021)
Ing. Andrej Buday
Federátov 1
Prešov 080 01
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020)
Mgr. Vladimír Hojstrič
Prakovce 246
Prakovce 055 62
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020)
Mgr. Ľuboš Sopoliga
Záhradná 191/23
Hanušovce nad Topľou 094 31
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020)
Zuzana Vajsová
Brestovská 134/45
Humenné 066 01
From: 03/01/2021
  (from: 03/11/2021)
Ing. Ivo Grobauer
Jenisejská 5
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 12/16/2021
  (from: 01/05/2022)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku previedla Východoslovenská energetika a.s. dňa 1.7.2007 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov a zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke distribučná činnosť tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (from: 07/01/2007)
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku prevedie Východoslovenská energetika a.s. dňa 01.01.2014 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s.. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov, zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke sieťové služby tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (from: 01/01/2014)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person