Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1411/V

Business name: 
Východoslovenská distribučná, a.s.
  (from: 02/15/2007)
Registered seat: 
Mlynská 31
Košice 042 91
  (from: 02/15/2007)
Identification number (IČO): 
36 599 361
  (from: 02/15/2007)
Date of entry: 
11/04/2005
  (from: 02/15/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/15/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/15/2007)
distribúcia elektriny
  (from: 07/01/2007)
prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (from: 07/01/2007)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (from: 07/01/2007)
montáž určených meradiel
  (from: 01/01/2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky skupina E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, trieda A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 01/01/2014)
poskytovanie služieb spojených s obsluhou elektrických staníc bez obmedzenia napätia
  (from: 01/01/2014)
počítačové služby
  (from: 01/01/2014)
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej sústavy
  (from: 01/01/2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 01/01/2014)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny technické zariadenia tlakové skupina B b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpčné plyny, kvapaliny Poznámka: Montáž tlakových nádob iba bez zásahu do tlakového celku nádoby zváraním, rezaním vŕtaním a podobne.
  (from: 01/01/2014)
Odborné prehliadky a odborné skušky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia skupina A a žeriavy a zdvíhadlá b pohyblivé pracovné plošiny c výťahy k zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní technické zariadenia zdvíhacie skupina B a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom a s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb f zvisle posuvné brány g regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy i schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov
  (from: 01/01/2014)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 01/01/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/01/2014)
opravy pracovných strojov
  (from: 01/01/2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/01/2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/01/2014)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 01/01/2014)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/01/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/01/2014)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (from: 01/01/2014)
verejné obstarávanie
  (from: 01/01/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/01/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/01/2014)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/01/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/01/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/01/2014)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 01/01/2014)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 01/01/2014)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/01/2014)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 01/01/2014)
V výroba technických zariadení elektrických V rozsahu: E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 01/01/2014)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: pozemné stavby, inžinierske stavby
  (from: 07/18/2014)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 07/18/2014)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória pre oblasť - vykonávania vysokonapäťových a prúdových skúšok elektrických predmetov a zariadení, skúšok oteplenia elektroenergetických rozvodných zariadení, skúšok dielektrických pracovných a ochranných pomôcok, skúšok istiacich a spínacích prvkov elektrického rozvodu podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-297
  (from: 07/18/2014)
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
  (from: 07/18/2014)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 11/01/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/01/2014)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/24/2015)
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach
  (from: 05/11/2017)
dohľad nad pracovnými podmienkami
  (from: 07/04/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/15/2007)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
From: 07/01/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Marian Kapec - Member of the Board of Directors
Ota Holúska 8500/1C
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/23/2020
  (from: 10/02/2020)
Ing. Peter Čech - Vice-chairman of the Board of Directors
Gagarinovo námestie 12
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 12/16/2021
  (from: 01/05/2022)
Mgr. Katarína Goldbergerová - Member of the Board of Directors
Stará Stupavská 4
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 02/17/2022
  (from: 03/08/2022)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
From: 04/01/2022
  (from: 04/22/2022)
JUDr. Tomáš Bucsko - člen predstavenstva
10
Veľké Raškovce 076 75
From: 12/16/2016
  (from: 03/19/2020 until: 11/16/2020)
JUDr. Tomáš Bucsko - člen predstavenstva
10
Veľké Raškovce 076 75
From: 12/16/2016 Until: 10/26/2020
  (from: 11/17/2020 until: 11/16/2020)
JUDr. Tomáš Bucsko - člen predstavenstva
Odborárska 9
Košice 040 01
From: 12/16/2016
  (from: 12/30/2016 until: 03/18/2020)
Ing. Peter Čech - Member of the Board of Directors
Gagarinovo námestie 12
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020 until: 01/04/2022)
Ing. Peter Čech - Member of the Board of Directors
Gagarinovo námestie 12
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 10/27/2020 Until: 12/15/2021
  (from: 01/05/2022 until: 01/04/2022)
Ing. Marcel Fitere - člen predstavenstva
Vyšný Klátov 53
Vyšný Klátov 044 12
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 08/03/2011)
Ing. Marcel Fitere - člen predstavenstva
Vyšný Klátov 53
Vyšný Klátov 044 12
From: 07/01/2007 Until: 06/30/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Ing. Marcel Fitere - člen predstavenstva
Vyšný Klátov 53
Vyšný Klátov 044 12
From: 07/01/2011
  (from: 08/04/2011 until: 04/22/2014)
Ing. Marcel Fitere - člen predstavenstva
Vyšný Klátov 53
Vyšný Klátov 044 12
From: 07/01/2011 Until: 03/31/2014
  (from: 04/23/2014 until: 04/22/2014)
Ing. Radoslav Haluška
Hlavná 414/20
Geča 044 10
From: 04/01/2018
  (from: 04/12/2018 until: 12/31/2018)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
From: 04/01/2014
  (from: 04/23/2014 until: 04/11/2018)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
From: 04/01/2014 Until: 03/31/2018
  (from: 04/12/2018 until: 04/11/2018)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
From: 04/01/2018
  (from: 01/01/2019 until: 04/21/2022)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
From: 04/01/2018 Until: 03/31/2022
  (from: 04/22/2022 until: 04/21/2022)
Ing. Jaroslav Hrušč - člen predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
From: 02/15/2007
  (from: 02/15/2007 until: 03/30/2011)
Ing. Jaroslav Hrušč - člen predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
From: 02/15/2007 Until: 02/14/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Ing. Jaroslav Hrušč - člen predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
From: 02/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 07/27/2012)
Ing. Jaroslav Hrušč - predseda predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
From: 07/01/2012
  (from: 07/28/2012 until: 04/22/2014)
Ing. Jaroslav Hrušč - predseda predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
From: 07/01/2012 Until: 03/31/2014
  (from: 04/23/2014 until: 04/22/2014)
JUDr. Eduard Hulík - člen predstavenstva
Pribišova 25
Bratislava 841 05
From: 07/01/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/12/2016)
JUDr. Eduard Hulík - člen predstavenstva
Pribišova 25
Bratislava 841 05
From: 07/01/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
JUDr. Eduard Hulík - člen predstavenstva
Pribišova 25
Bratislava 841 05
From: 07/01/2016
  (from: 07/13/2016 until: 12/29/2016)
JUDr. Eduard Hulík - člen predstavenstva
Pribišova 25
Bratislava 841 05
From: 07/01/2016 Until: 12/15/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
From: 07/01/2012
  (from: 01/01/2014 until: 07/12/2016)
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
From: 07/01/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
From: 07/01/2016
  (from: 07/13/2016 until: 12/29/2016)
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
From: 07/01/2016 Until: 12/15/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Prof. Ing. Michal Kolcun - podpredseda predstavenstva
Vojenská 6
Košice 040 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 11/19/2007)
Prof. Ing. Michal Kolcun , PhD. - člen predstavenstva
Baška 208
Baška 040 16
From: 06/28/2011
  (from: 08/04/2011 until: 07/27/2012)
Prof. Ing. Michal Kolcun , PhD. - člen predstavenstva
Baška 208
Baška 040 16
From: 06/28/2011 Until: 06/30/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
From: 07/01/2012
  (from: 07/28/2012 until: 12/31/2013)
Prof. Ing. Michal Kolcun , PhD. - podpredseda predstavenstva
Baška 208
Baška 040 16
From: 07/01/2007
  (from: 11/20/2007 until: 08/03/2011)
Prof. Ing. Michal Kolcun , PhD. - podpredseda predstavenstva
Baška 208
Baška 040 16
From: 07/01/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Ing. Peter Melniček - podpredseda predstavenstva
Sídlisko II 1217/44
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2019
  (from: 07/11/2019 until: 11/16/2020)
Ing. Peter Melniček - podpredseda predstavenstva
Sídlisko II 1217/44
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2019 Until: 10/26/2020
  (from: 11/17/2020 until: 11/16/2020)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
From: 07/01/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/08/2016)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
From: 07/01/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 07/09/2016 until: 07/08/2016)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
From: 07/01/2016
  (from: 07/09/2016 until: 07/08/2020)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
From: 07/01/2016 Until: 06/30/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Peter Pipák , MPH - podpredseda predstavenstva
Košická 5480/50
Humenné 066 01
From: 11/22/2017
  (from: 12/13/2017 until: 07/10/2019)
Ing. Peter Pipák , MPH - podpredseda predstavenstva
Košická 5480/50
Humenné 066 01
From: 11/22/2017 Until: 06/30/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Ing. Jozef Sedlák - člen predstavenstva
Borodáčova 18
Košice 040 17
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 08/03/2011)
Ing. Jozef Sedlák - člen predstavenstva
Borodáčova 18
Košice 040 17
From: 07/01/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Dr. Steffen Schattner - predseda predstavenstva
Suchá 39
Bratislava 831 01
From: 02/15/2007
  (from: 02/15/2007 until: 03/30/2011)
Dr. Steffen Schattner - predseda predstavenstva
Suchá 39
Bratislava 831 01
From: 02/15/2007 Until: 02/14/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Dr. Steffen Schattner - predseda predstavenstva
Suchá 39
Bratislava 831 01
From: 02/15/2011
  (from: 03/31/2011 until: 07/27/2012)
Dr. Steffen Schattner - predseda predstavenstva
Suchá 39
Bratislava 831 01
From: 02/15/2011 Until: 06/27/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Peter Schwartz - podpredseda predstavenstva
Zvončeková 17
Košice 040 01
From: 06/28/2011
  (from: 08/04/2011 until: 07/27/2012)
Ing. Peter Schwartz - podpredseda predstavenstva
Zvončeková 17
Košice 040 01
From: 06/28/2011 Until: 06/30/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Roman Šipoš , MBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Duklianskych hrdinov 33
Stará Ľubovňa 064 01
From: 10/27/2020
  (from: 12/04/2020 until: 06/11/2021)
Roman Šipoš , MBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Duklianskych hrdinov 33
Stará Ľubovňa 064 01
From: 10/27/2020 Until: 05/24/2021
  (from: 06/12/2021 until: 06/11/2021)
Roman Šípoš , MBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Duklianskych hrdinov 33
Stará Ľubovňa 064 01
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020 until: 12/03/2020)
Ing. Vladimír Valach - podpredseda predstavenstva
Donnerova 33
Bratislava 841 04
From: 12/16/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/12/2017)
Ing. Vladimír Valach - podpredseda predstavenstva
Donnerova 33
Bratislava 841 04
From: 12/16/2016 Until: 11/21/2017
  (from: 12/13/2017 until: 12/12/2017)
Klaus Buhl - člen predstavenstva
Nikolaus-Groß-Str. 19a
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2014
  (from: 04/23/2014 until: 04/11/2018)
Klaus Buhl - člen predstavenstva
Nikolaus-Groß-Str. 19a
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2014 Until: 03/31/2018
  (from: 04/12/2018 until: 04/11/2018)
Klaus Buhl
Nikolaus-Groß -Str. 19A
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2018
  (from: 04/12/2018 until: 12/31/2018)
Klaus Buhl - člen predstavenstva
Nikolaus-Groß -Str. 19A
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2018
  (from: 01/01/2019 until: 10/01/2020)
Klaus Buhl - člen predstavenstva
Nikolaus-Groß -Str. 19A
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2018 Until: 09/22/2020
  (from: 10/02/2020 until: 10/01/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
  (from: 04/22/2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
  (from: 01/05/2022 until: 04/21/2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
  (from: 11/17/2020 until: 01/04/2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
  (from: 02/15/2007 until: 11/16/2020)
Capital: 
220 040 272 EUR Paid up: 220 040 272 EUR
  (from: 01/01/2019)
217 735 515 EUR Paid up: 217 735 515 EUR
  (from: 07/04/2018 until: 12/31/2018)
437 735 515 EUR Paid up: 437 735 515 EUR
  (from: 01/01/2014 until: 07/03/2018)
432 815 515 EUR Paid up: 432 815 515 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/31/2013)
13 039 000 000 Sk Paid up: 13 039 000 000 Sk
  (from: 07/01/2007 until: 12/31/2008)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 02/15/2007 until: 06/30/2007)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 920 000 EUR
  (from: 01/01/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 212 782 315 EUR
  (from: 07/04/2018)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 304 757 EUR
  (from: 01/01/2019)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 432 782 315 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/03/2018)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/15/2007 until: 12/31/2008)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 038 000 000 Sk
  (from: 07/01/2007 until: 12/31/2008)
Stockholder: 
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
Košice - mestská časť Staré Mesto 042 91
  (from: 08/10/2022)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
Košice 042 91
  (from: 02/15/2007 until: 07/17/2014)
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
Košice 042 91
  (from: 07/18/2014 until: 08/09/2022)
Supervisory board: 
Andrej Macár - člen
220
Trhovište 072 04
From: 08/25/2019
  (from: 09/03/2019)
Ing. Jozef Jenčo
Južná trieda 1562/26
Košice-Juh 040 01
From: 08/25/2019
  (from: 09/03/2019)
Ing. Tomáš Turek , PhD. - podpredseda dozornej rady
Olšová 282
Letkov 326 00
Česká republika
From: 09/23/2020
  (from: 10/02/2020)
JUDr. Milan Piršč - predseda dozornej rady
Ul. D. Millyho 808/70
Svidník 089 01
From: 10/27/2020
  (from: 03/11/2021)
Ing. Andrej Buday
Federátov 1
Prešov 080 01
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020)
Mgr. Vladimír Hojstrič
Prakovce 246
Prakovce 055 62
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020)
Mgr. Ľuboš Sopoliga
Záhradná 191/23
Hanušovce nad Topľou 094 31
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020)
Zuzana Vajsová
Brestovská 134/45
Humenné 066 01
From: 03/01/2021
  (from: 03/11/2021)
Ing. Ivo Grobauer
Jenisejská 5
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 12/16/2021
  (from: 01/05/2022)
Ing. František Barnáš - člen
Mirka Nešpora 41
Prešov 080 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 08/03/2011)
Ing. František Barnáš - člen
Mirka Nešpora 41
Prešov 080 01
From: 07/01/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
František Barta - člen
Okružná 1293/34
Michalovce 071 01
From: 08/25/2007
  (from: 09/27/2007 until: 02/02/2010)
František Barta - člen
Okružná 1293/34
Michalovce 071 01
From: 08/25/2007 Until: 12/31/2009
  (from: 02/03/2010 until: 02/02/2010)
Ing. Artúr Benes - člen
Krížna 24
Ľubotice 080 06
From: 07/01/2012
  (from: 07/28/2012 until: 09/30/2016)
Ing. Artúr Benes - člen
Krížna 24
Ľubotice 080 06
From: 07/01/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 10/01/2016 until: 09/30/2016)
JUDr. Juliana Blichárová - člen
Bajkalská 29
Prešov 080 01
From: 02/15/2007
  (from: 02/15/2007 until: 07/16/2007)
JUDr. Juliana Blichárová - člen
Bajkalská 29
Prešov 080 01
From: 02/15/2007 Until: 06/30/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Ladislav Dický - člen
184
Vydrník 059 14
From: 08/25/2015
  (from: 08/26/2015 until: 09/02/2019)
Ladislav Dický - člen
184
Vydrník 059 14
From: 08/25/2015 Until: 08/24/2019
  (from: 09/03/2019 until: 09/02/2019)
Mgr. Juraj Drahovský - podpredseda
Palárikova 1
Košice 040 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 03/30/2011)
Mgr. Juraj Drahovský - podpredseda
Palárikova 1
Košice 040 01
From: 07/01/2007 Until: 01/25/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Ing. Stanislav Dzurňák - člen
Pribišova 18
Spišský Hrhov 053 02
From: 06/28/2011
  (from: 08/04/2011 until: 07/27/2012)
Ing. Stanislav Dzurňák - člen
Pribišova 18
Spišský Hrhov 053 02
From: 06/28/2011 Until: 06/30/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Ján Džugan - predseda
Štefánikova 24
Michalovce 071 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 08/03/2011)
Ing. Ján Džugan - predseda
Štefánikova 24
Michalovce 071 01
From: 07/01/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Ing. Slavomír Hlinka - člen
Obrancov Mieru 185/6
Košice - Sever 040 01
From: 08/25/2015
  (from: 08/26/2015 until: 11/07/2019)
Ing. Slavomír Hlinka - člen
Obrancov Mieru 185/6
Košice - Sever 040 01
From: 08/25/2015 Until: 08/24/2019
  (from: 11/08/2019 until: 11/07/2019)
Ing. Vladimír Katuščák - člen
Dilongova 10
Prešov 080 01
From: 08/25/2011
  (from: 09/01/2011 until: 10/31/2014)
Ing. Vladimír Katuščák - člen
Dilongova 10
Prešov 080 01
From: 08/25/2011 Until: 09/29/2014
  (from: 11/01/2014 until: 10/31/2014)
Ing. Zuzana Kisidayová - člen
Markušova 274/11
Košice - Západ 040 01
From: 08/25/2007
  (from: 09/27/2007 until: 08/31/2011)
Ing. Zuzana Kisidayová - člen
Markušova 274/11
Košice - Západ 040 01
From: 08/25/2007 Until: 08/24/2011
  (from: 09/01/2011 until: 08/31/2011)
Ing. Zuzana Kisidayová - člen
Markušova 274/11
Košice-Západ 040 01
From: 09/30/2014
  (from: 11/01/2014 until: 08/25/2015)
Ing. Zuzana Kisidayová - člen
Markušova 274/11
Košice-Západ 040 01
From: 09/30/2014 Until: 08/24/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Ing. Jozef Kislík - člen
Karpatská 5
Prešov 080 01
From: 06/28/2011
  (from: 08/04/2011 until: 07/27/2012)
Ing. Jozef Kislík - člen
Karpatská 5
Prešov 080 01
From: 06/28/2011 Until: 06/30/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Melánia Kožejová - člen
Bočná 232/2
Malá Ida 044 20
From: 01/01/2010
  (from: 02/03/2010 until: 08/31/2011)
Ing. Melánia Kožejová - člen
Bočná 232/2
Malá Ida 044 20
From: 01/01/2010 Until: 08/24/2011
  (from: 09/01/2011 until: 08/31/2011)
Ing. Melánia Kožejová - člen
Bočná 232/2
Malá Ida 044 20
From: 01/16/2014
  (from: 03/18/2014 until: 08/25/2015)
Ing. Melánia Kožejová - člen
Bočná 232/2
Malá Ida 044 20
From: 01/16/2014 Until: 08/24/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
Mgr. Ján Kuba - člen
Pribinova 84
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 08/03/2011)
Mgr. Ján Kuba - člen
Pribinova 84
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
MUDr. Renáta Lenártová - člen
Irkutská 5
Košice 040 12
From: 10/04/2011
  (from: 11/10/2011 until: 07/27/2012)
MUDr. Renáta Lenártová - člen
Irkutská 5
Košice 040 12
From: 10/04/2011 Until: 06/30/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
MUDr. Renáta Lenártová - člen
Irkutská 5
Košice 040 12
From: 07/01/2012
  (from: 07/28/2012 until: 09/30/2016)
MUDr. Renáta Lenártová - člen
Irkutská 5
Košice 040 12
From: 07/01/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 10/01/2016 until: 09/30/2016)
MUDr. Renáta Lenártová , PhD.
Irkutská 5
Košice 040 01
From: 12/16/2016
  (from: 12/30/2016 until: 11/16/2020)
MUDr. Renáta Lenártová , PhD.
Irkutská 5
Košice 040 01
From: 12/16/2016 Until: 10/26/2020
  (from: 11/17/2020 until: 11/16/2020)
Andrej Macár - člen
220
Trhovište 072 04
From: 08/25/2015
  (from: 08/26/2015 until: 09/02/2019)
Andrej Macár - člen
220
Trhovište 072 04
From: 08/25/2015 Until: 08/24/2019
  (from: 09/03/2019 until: 09/02/2019)
Thomas Merker - podpredseda
28. října 35
Jablonec nad Nisou 466 02
Česká republika
From: 07/01/2014
  (from: 07/18/2014 until: 07/03/2018)
Thomas Merker - podpredseda
28. října 35
Jablonec nad Nisou 466 02
Česká republika
From: 07/01/2014 Until: 06/30/2018
  (from: 07/04/2018 until: 07/03/2018)
Thomas Merker - podpredseda
28. října 35
Jablonec nad Nisou 466 02
Česká republika
From: 07/01/2018
  (from: 07/04/2018 until: 10/08/2019)
Thomas Merker - podpredseda
28. října 35
Jablonec nad Nisou 466 02
Česká republika
From: 07/01/2018 Until: 09/10/2019
  (from: 10/09/2019 until: 10/08/2019)
Marián Palenčar
Tehelná 6309/16
Prešov 080 01
From: 08/25/2019
  (from: 09/03/2019 until: 03/10/2021)
Marián Palenčar
Tehelná 6309/16
Prešov 080 01
From: 08/25/2019 Until: 02/28/2021
  (from: 03/11/2021 until: 03/10/2021)
Marián Palenčar - člen
Tehelná 16
Prešov 080 07
From: 08/25/2011
  (from: 09/01/2011 until: 08/25/2015)
Marián Palenčar - člen
Tehelná 16
Prešov 080 07
From: 08/25/2011 Until: 08/24/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
JUDr. Milan Piršč
Ul. D. Millyho 808/70
Svidník 089 01
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020 until: 03/10/2021)
JUDr. Milan Piršč - predseda
D. Milliho 70
Svidník 089 01
From: 06/28/2011
  (from: 08/04/2011 until: 07/27/2012)
JUDr. Milan Piršč - predseda
D. Milliho 70
Svidník 089 01
From: 06/28/2011 Until: 06/30/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Ladislav Porubec - člen
Rajčianska 24
Žilina 010 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 11/19/2007)
Ing. Ladislav Porubec - člen
Rajčianská 24
Žilina 010 01
From: 07/01/2007
  (from: 11/20/2007 until: 08/03/2011)
Ing. Ladislav Porubec - člen
Rajčianská 24
Žilina 010 01
From: 07/01/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
JUDr. Lucia Radosová - člen
Amurská 9
Košice 040 01
From: 02/15/2007
  (from: 02/15/2007 until: 07/16/2007)
JUDr. Lucia Radosová - člen
Amurská 9
Košice 040 01
From: 02/15/2007 Until: 06/30/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Mgr. Radoslav Rigo - člen
Jarná 1
Košice 040 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/28/2012 until: 09/30/2016)
Mgr. Radoslav Rigo - člen
Jarná 1
Košice 040 01
From: 07/01/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 10/01/2016 until: 09/30/2016)
Doc. Ing. Ľubomír Sapák , PhD. - člen
Mošovského 19
Bratislava 811 03
From: 07/01/2007
  (from: 07/17/2007 until: 08/03/2011)
Doc. Ing. Ľubomír Sapák , PhD. - člen
Mošovského 19
Bratislava 811 03
From: 07/01/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Jakobyho 6
Košice 040 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/28/2012 until: 09/30/2016)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Jakobyho 6
Košice 040 01
From: 07/01/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 10/01/2016 until: 09/30/2016)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Skladná 1/B
Košice 040 01
From: 12/16/2016
  (from: 03/19/2020 until: 11/16/2020)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Skladná 1/B
Košice 040 01
From: 12/16/2016 Until: 10/26/2020
  (from: 11/17/2020 until: 11/16/2020)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Zimná 2
Košice 040 01
From: 12/16/2016
  (from: 12/30/2016 until: 03/18/2020)
PhDr. Rudolf Sokol - člen
Kostolná 58
Slivník 076 12
From: 10/04/2011
  (from: 11/10/2011 until: 07/27/2012)
PhDr. Rudolf Sokol - člen
Kostolná 58
Slivník 076 12
From: 10/04/2011 Until: 06/30/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
JUDr. Radoslava Staroňová - predseda
Československej armády 14
Košice 040 01
From: 02/15/2007
  (from: 02/15/2007 until: 07/16/2007)
JUDr. Radoslava Staroňová - predseda
Československej armády 14
Košice 040 01
From: 02/15/2007 Until: 06/30/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Ing. Marián Suchý - podpredseda
Palárikova 5
Košice 040 01
From: 01/26/2011
  (from: 03/31/2011 until: 07/17/2014)
Ing. Marián Suchý - podpredseda
Palárikova 5
Košice 040 01
From: 01/26/2011 Until: 06/30/2014
  (from: 07/18/2014 until: 07/17/2014)
Ing. Viliam Titka
Beša 50
Beša 076 72
From: 12/16/2016
  (from: 12/30/2016 until: 11/16/2020)
Ing. Viliam Titka
Beša 50
Beša 076 72
From: 12/16/2016 Until: 10/26/2020
  (from: 11/17/2020 until: 11/16/2020)
Ing. Richard Tušan
Liesková 5
Košice 040 01
From: 12/16/2016
  (from: 12/30/2016 until: 11/16/2020)
Ing. Richard Tušan
Liesková 5
Košice 040 01
From: 12/16/2016 Until: 10/26/2020
  (from: 11/17/2020 until: 11/16/2020)
Ing. Richard Tušan - člen
Liesková 5
Košice 040 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/28/2012 until: 09/30/2016)
Ing. Richard Tušan - člen
Liesková 5
Košice 040 01
From: 07/01/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 10/01/2016 until: 09/30/2016)
Ing. Slavomír Veseleňák - člen
Ždiarska 1446/19
Košice - Nad Jazerom 040 01
From: 08/25/2007
  (from: 09/27/2007 until: 08/31/2011)
Ing. Slavomír Veseleňák - člen
Ždiarska 1446/19
Košice - Nad Jazerom 040 01
From: 08/25/2007 Until: 08/24/2011
  (from: 09/01/2011 until: 08/31/2011)
Ing. Slavomír Veseleňák - člen
Ždiarska 19
Košice-Nad jazerom 040 01
From: 08/25/2011
  (from: 09/01/2011 until: 03/17/2014)
Ing. Slavomír Veseleňák - člen
Ždiarska 19
Košice-Nad jazerom 040 01
From: 08/25/2011 Until: 01/15/2014
  (from: 03/18/2014 until: 03/17/2014)
Ing. Peter Želinský
Viedenská 26
Košice 040 13
From: 12/16/2016
  (from: 12/30/2016 until: 11/16/2020)
Ing. Peter Želinský
Viedenská 26
Košice 040 13
From: 12/16/2016 Until: 10/26/2020
  (from: 11/17/2020 until: 11/16/2020)
Ing. Juraj Slafkovský
Skladná 1/B
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 10/27/2020 Until: 12/15/2021
  (from: 01/05/2022 until: 01/04/2022)
Ing. Juraj Slafkovský
Skladná 1/B
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 10/27/2020
  (from: 11/17/2020 until: 01/04/2022)
Tamás Jászay - podpredseda
Királyhelmec u. 7
Budapešť H-1037
Maďarsko
From: 09/11/2019
  (from: 10/09/2019 until: 10/01/2020)
Tamás Jászay - podpredseda
Királyhelmec u. 7
Budapešť H-1037
Maďarsko
From: 09/11/2019 Until: 09/22/2020
  (from: 10/02/2020 until: 10/01/2020)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku previedla Východoslovenská energetika a.s. dňa 1.7.2007 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov a zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke distribučná činnosť tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (from: 07/01/2007)
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku prevedie Východoslovenská energetika a.s. dňa 01.01.2014 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s.. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov, zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke sieťové služby tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (from: 01/01/2014)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person