Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12950/N

Business name: 
LuBoss s.r.o.
  (from: 03/13/2015 until: 09/17/2015)
Registered seat: 
Jesenského 49/23
Štúrovo 943 01
  (from: 03/13/2015 until: 09/17/2015)
Identification number (IČO): 
36 544 981
  (from: 12/10/2001)
Date of entry: 
12/10/2001
  (from: 12/10/2001)
Person dissolved from: 
26. 6. 2015
  (from: 09/18/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 09/18/2015)
Date of deletion: 
09/18/2015
  (from: 09/18/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/18/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/10/2001)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/13/2015 until: 09/17/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zo spoločného rokovania valných zhromaždení zo dňa 26.06.2015 o zrušení spoločnosti LuBoss s.r.o. , so sídlom Jesenského 49/23, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 544 981 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou WOSK s.r.o., so sídlom Jesenského 49/23, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 547 860 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37163 /N. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12950/N sa v y m a z á v a dňom 18.09.2015 obchodná spoločnosť LuBoss s. r.o., IČO: 36 544 981, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou WOSK s.r.o., IČO: 46 547 860, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37163/N na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 29.06.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 768/2015 Nz 22784/2015 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 18.09.2015.
  (from: 09/18/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/18/2015)
Legal successor: 
WOSK s. r. o.
Jesenského 49/23
Štúrovo 943 01
  (from: 09/18/2015)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person