Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10222/P

Business name: 
IMUNA PHARM, a.s.
  (from: 06/26/2001)
Registered seat: 
Jarková 269/17
Šarišské Michaľany 082 22
  (from: 11/11/2003)
Fučíkova 13
Prešov 080 01
  (from: 06/26/2001 until: 11/10/2003)
Identification number (IČO): 
36 473 685
  (from: 06/26/2001)
Date of entry: 
06/26/2001
  (from: 06/26/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/26/2001)
Objects of the company: 
výroba prístrojov a zariadení (okrem elektrických častí)
  (from: 06/26/2001)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 06/26/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/26/2001)
obchodná činnosť - prístroje a zariadenia pre zdravotníctvo
  (from: 06/26/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/15/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/15/2002)
veľkoobchod so strojmi a strojnými zariadeniami, výrobkami elektrotechnického a gumárenského priemyslu, výrobkami chemického priemyslu /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, hutníckymi materiálmi, kovovými materiálmi a výrobkami z nich, výrobkami hutníckeho železa, neželezných kovov a ferozliatín, nerastnými surovinami, palivami, ropou, uhlím a výrobkami z nich, drevom a výrobkami z dreva, papierom a výrobkami, sklom a výrobkami zo skla, celulózou, spotrebnou a priemyselnou elektronikou, dopravnými prostriedkami a motorovými vozidlami, nábytkom a bytovými doplnkami, autodoplnkami, hračkami, športovými potrebami, kozmetikou, pracími a čistiacimi potrebami, výrobkami textilného priemyslu, konfekcie a obuvníckeho priemyslu, výrobkami polygrafického priemyslu, stavebnými materiálmi a stavebnými hmotami, priemyselnými hnojivami, poľnohospodárskymi produktami a potravinami, liehovinami, výrobkami tabakového priemyslu, ovocím a zeleninou
  (from: 12/23/2003)
sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (from: 12/23/2003)
leasingová a akvizačná činnosť
  (from: 12/23/2003)
prenájom nehnuteľností
  (from: 12/23/2003)
faktoring (odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr)
  (from: 12/23/2003)
výroba prístrojov a zariadení, servis a údržba mechanických častí zdravotníckej techniky
  (from: 12/23/2003)
výroba liekov - krvné deriváty v rozsahu zber plazmy, substancie s obsahom aktívnych látok pre výrobu konečných liekových foriem, tablety, infúzne roztoky pre hemodialýzu, roztoky pre bikarbonátovú a acetátovú dialýzu, očkovacie látky, diagnostické prípravky, bakteriologické diagnostické preparáty, prípravky pre klinickú biochémiu, živné pôdy, suplementy, bielkovinové koncentráty, hydrolyzáty, dietetické prípravky (na veterinárne použitie)
  (from: 05/15/2004)
výroba výživových doplnkov, dietetických potravín, krmív
  (from: 04/14/2006)
výroba liehu a spracovanie liehu
  (from: 04/14/2006)
samostatný sklad liehu
  (from: 04/14/2006)
výroba liehovín
  (from: 04/14/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/03/2007)
marketing
  (from: 03/03/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/03/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 03/03/2007)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 03/03/2007)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2007)
baliace činnosti
  (from: 03/03/2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 01/26/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/13/2012)
výroba, kontrola kvality a certifikácia humánnych liekov: - sterilné lieky asepticky vyrábané a finálne sterilizované - nesterilné lieky - tuhé liekové formy, tablety - zber, transport, skladovanie a export krvnej plazmy
  (from: 03/22/2018)
dovoz, kontrola kvality a certifikácia liekov z tretích krajín
  (from: 03/22/2018)
výroba účinných látok
  (from: 03/22/2018)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
  (from: 03/22/2018)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - tkanivové zariadenie v rozsahu činnosti: odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, v rozsahu odborného zamerania: chirurgia, plastická chirurgia
  (from: 03/22/2018)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 04/11/2018)
chov vybraných druhov zvierat
  (from: 08/12/2020)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok v rozsahu - dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečiv, pomocných látok a schválených zdravotníckych pomôcok
  (from: 02/25/2005 until: 03/21/2018)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/26/2001 until: 02/24/2005)
výroba v SR krvných derivátov, tabliet, infúznych roztokov, roztokov pre hemodialýzu, roztokov pre bikarbonátovú a acetátovú dialýzu, očkovacích látok, diagnostických prípravkov, bakteriologických diagnostických prípravkov, prípravkov pre klinickú biochémiu, živných pôd, suplemetov, bielkovinových koncentrátov, hydrolyzátov, dieteteckých prípravkov (prípravkov pre veterinárne použitie)
  (from: 12/23/2003 until: 05/14/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/2003)
Managing board
  (from: 06/26/2001 until: 11/10/2003)
Ing. Juraj Kamarás - predseda
27
Hrašovík 044 42
From: 08/01/2016
  (from: 06/03/2020)
Karol Bačo
Československej armády 1176/12
Košice 040 01
From: 06/12/2013
  (from: 07/13/2013 until: 04/01/2016)
Ing. Karol Bačo
Československej armády 1176/12
Košice 040 01
From: 06/12/2013
  (from: 04/02/2016 until: 11/09/2022)
Ing. Karol Bačo
Československej armády 1176/12
Košice 040 01
From: 06/12/2013 Until: 10/14/2022
  (from: 11/10/2022 until: 11/09/2022)
Ing. Blažej Baran - člen
Októbrová 44
Prešov
Until: 01/17/2003
  (from: 06/26/2001 until: 11/10/2003)
Ing. Tibor Bíly - predseda, generálny riaditeľ
Kapustná 865/12
Košice - mestská časť Barca
From: 12/08/2003
  (from: 12/23/2003 until: 02/24/2005)
Ing. Tibor Bíly - predseda, generálny riaditeľ
Kapustná 865/12
Košice - mestská časť Barca 040 17
From: 12/08/2003
  (from: 02/25/2005 until: 03/10/2009)
Ing. Tibor Bíly - predseda, generálny riaditeľ
Kapustná 865/12
Košice - mestská časť Barca 040 17
From: 12/08/2003 Until: 02/09/2009
  (from: 03/11/2009 until: 03/10/2009)
Ing. Anastázia Firkaľová - člen
Prostějovská 4832/59
Prešov 080 01
From: 09/29/2016
  (from: 10/21/2016 until: 03/03/2017)
Ing. Anastázia Firkaľová - člen
Prostějovská 4832/59
Prešov 080 01
From: 09/29/2016 Until: 02/17/2017
  (from: 03/04/2017 until: 03/03/2017)
Mária Hadbavná - člen
Adlerova 17
Košice 040 22
From: 02/10/2009
  (from: 03/11/2009 until: 02/13/2014)
Mária Hadbavná - člen
Adlerova 17
Košice 040 22
From: 02/10/2009 Until: 02/06/2014
  (from: 02/14/2014 until: 02/13/2014)
PaedDr. Svorad Herdický - člen
Marka Čulena 41
Prešov
From: 03/21/2002 Until: 01/17/2003
  (from: 05/15/2002 until: 11/10/2003)
Ing. Martin Jakub - člen
Bystrická 2566/80
Košice-Pereš 040 11
From: 02/17/2017
  (from: 03/04/2017 until: 12/16/2019)
Ing. Martin Jakub - člen
Bystrická 2566/80
Košice-Pereš 040 11
From: 02/17/2017 Until: 11/13/2019
  (from: 12/17/2019 until: 12/16/2019)
Ing. Juraj Kamarás - predseda
Holečkova 3149/25A
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 08/01/2016
  (from: 08/18/2016 until: 06/02/2020)
Ing. Štefan Markovič - predseda
Matice Slovenskej 4
Prešov
Until: 01/17/2003
  (from: 06/26/2001 until: 11/10/2003)
MUDr. Elena Marušáková - člen
Hlavná 1031/4
Lozorno 900 55
From: 04/01/2015
  (from: 04/30/2015 until: 08/17/2016)
MUDr. Elena Marušáková - člen
Hlavná 1031/4
Lozorno 900 55
From: 04/01/2015 Until: 08/01/2016
  (from: 08/18/2016 until: 08/17/2016)
RNDr. Marta Miklošová - člen
Záhradná 351/35
Šarišské Michaľany
Until: 03/21/2002
  (from: 06/26/2001 until: 05/14/2002)
RNDr. Marta Miklošová - člen
Záhradná 351/35
Šarišské Michaľany
From: 01/17/2003
  (from: 11/11/2003 until: 02/24/2005)
RNDr. Marta Miklošová - člen
Záhradná 351/35
Šarišské Michaľany 082 22
From: 01/17/2003
  (from: 02/25/2005 until: 03/10/2009)
RNDr. Marta Miklošová - člen
Záhradná 351/35
Šarišské Michaľany 082 22
From: 01/17/2003 Until: 02/09/2009
  (from: 03/11/2009 until: 03/10/2009)
Ing. Iveta Rakacká - člen
Tomášikova 1
Košice 040 01
From: 02/07/2014
  (from: 02/14/2014 until: 04/29/2015)
Ing. Iveta Rakacká - člen
Tomášikova 1
Košice 040 01
From: 02/07/2014 Until: 03/31/2015
  (from: 04/30/2015 until: 04/29/2015)
Ing. Iveta Rakacká - predseda
Tomášikova 1
Košice 040 01
From: 02/10/2009
  (from: 03/11/2009 until: 02/13/2014)
Ing. Iveta Rakacká - predseda
Tomášikova 1
Košice 040 01
From: 02/10/2009 Until: 02/06/2014
  (from: 02/14/2014 until: 02/13/2014)
MVDr. Peter Schvalb - člen
Pöschlova 6265/9
Prešov 080 01
From: 01/17/2003
  (from: 02/25/2005 until: 12/18/2020)
MVDr. Peter Schvalb - člen
Pöschlova 6265/9
Prešov 080 01
From: 01/17/2003 Until: 12/01/2020
  (from: 12/19/2020 until: 12/18/2020)
MVDr. Peter Schvalb - člen
Požiarnická 23
Prešov
From: 01/17/2003
  (from: 11/11/2003 until: 02/24/2005)
Ing. Ivan Šebesta - predseda
Cesta pod Hradovou 39
Košice
From: 01/17/2003 Until: 12/08/2003
  (from: 11/11/2003 until: 12/22/2003)
Ing. Ivan Šebesta - člen
Cesta Pod Hradovou 39
Košice - Sever 040 01
From: 12/08/2003
  (from: 02/25/2005 until: 04/13/2006)
Ing. Ivan Šebesta - člen
Cesta Pod Hradovou 39
Košice - Sever 040 01
From: 12/08/2003 Until: 02/06/2006
  (from: 04/14/2006 until: 04/13/2006)
Ing. Ivan Šebesta - člen
Cesta Podhradovou 39
Košice
From: 12/08/2003
  (from: 12/23/2003 until: 02/24/2005)
Ing. Lubomil Vrba - člen
Na Vápenném 1025/10
Praha 4 - Podolí 140 00
Česká republika
From: 02/06/2006
  (from: 04/14/2006 until: 01/25/2008)
Ing. Lubomil Vrba - člen
Na Vápenném 1025/10
Praha 4 - Podolí 140 00
Česká republika
From: 02/06/2006 Until: 12/17/2007
  (from: 01/26/2008 until: 01/25/2008)
MVDr. Martina Vulganová - predseda
Watsonova 1909/3
Košice 040 01
From: 02/07/2014
  (from: 02/14/2014 until: 08/17/2016)
MVDr. Martina Vulganová - predseda
Watsonova 1909/3
Košice 040 01
From: 02/07/2014 Until: 08/01/2016
  (from: 08/18/2016 until: 08/17/2016)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť môžu vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/2022)
Podpisovať za spoločnosť môžu vo všetkých veciach dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/03/2020 until: 04/27/2022)
Podpisovať za spoločnosť môžu vo všetkých veciach dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/14/2006 until: 06/02/2020)
Konať menom spoločnosti a podpisovať sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/11/2003 until: 04/13/2006)
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/26/2001 until: 11/10/2003)
Capital: 
13 122 299 EUR Paid up: 13 122 299 EUR
  (from: 12/02/2014)
12 314 974 EUR Paid up: 12 314 974 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 12/01/2014)
161 000 000 Sk Paid up: 161 000 000 Sk
  (from: 04/14/2006 until: 02/25/2009)
161 000 000 Sk Paid up: 133 000 000 Sk
  (from: 02/25/2005 until: 04/13/2006)
121 000 000 Sk
  (from: 12/23/2003 until: 02/24/2005)
1 000 000 Sk
  (from: 06/26/2001 until: 12/22/2003)
Shares: 
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 597 EUR
  (from: 02/26/2009)
Number of shares: 370
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 02/26/2009)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 12/02/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 7 325 EUR
  (from: 12/02/2014)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/23/2003 until: 02/25/2009)
Number of shares: 160
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/25/2005 until: 02/25/2009)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/23/2003 until: 02/24/2005)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/11/2003 until: 12/22/2003)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/26/2001 until: 11/10/2003)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Krajňák - člen
Kopeckého 2372/2e
Praha 6 - Břevnov 169 00
From: 12/08/2003
  (from: 04/14/2006)
Andrej Rusinkovič
Jánošíkova 12629/99
Prešov 080 01
From: 12/08/2003
  (from: 06/03/2020)
MUDr. Adriana Kamarásová
27
Hrašovík 044 42
From: 04/25/2016
  (from: 06/03/2020)
RNDr. Božena Baranová - člen
Októbrová 44
Prešov
Until: 01/17/2003
  (from: 06/26/2001 until: 11/10/2003)
Ing. Tibor Bíly
Kapustná 865/12
Košice - mestská časť Barca 040 17
From: 02/10/2009
  (from: 03/11/2009 until: 05/28/2013)
Ing. Tibor Bíly
Kapustná 865/12
Košice - mestská časť Barca 040 17
From: 02/10/2009 Until: 04/15/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/28/2013)
Mgr. Ivan Ivančo - člen
17. novembra 172
Prešov
From: 03/21/2002 Until: 01/17/2003
  (from: 05/15/2002 until: 11/10/2003)
JUDr. Ivan Jurčišin - člen
Sekčovská 21
Prešov
Until: 03/21/2002
  (from: 06/26/2001 until: 05/14/2002)
Ing. Juraj Kamarás - predseda
Holečková 3149/25A
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 01/17/2003
  (from: 04/14/2006 until: 03/10/2009)
Ing. Juraj Kamarás - predseda
Holečková 3149/25A
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 01/17/2003 Until: 02/09/2009
  (from: 03/11/2009 until: 03/10/2009)
Ing. Juraj Kamarás - predseda
Obrancov mieru 10
Košice
From: 01/17/2003
  (from: 11/11/2003 until: 02/24/2005)
Ing. Juraj Kamarás - predseda
Petrohradská 175
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 01/17/2003
  (from: 02/25/2005 until: 04/13/2006)
Ing. Ladislav Koch - člen
Boženy Nemcovej 8
Košice
From: 01/17/2003 Until: 12/08/2003
  (from: 11/11/2003 until: 12/22/2003)
Ing. Ladislav Krajňák - člen
19. januára 2
Rozhanovce
From: 12/08/2003
  (from: 12/23/2003 until: 02/24/2005)
Ing. Ladislav Krajňák - člen
Rostovská 314/14
Praha 10 - Vršovice 101 00
Česká republika
From: 12/08/2003
  (from: 02/25/2005 until: 04/13/2006)
Ing. Ivan Latta - predseda
Lesná 25
Humenné
From: 03/21/2002 Until: 01/17/2003
  (from: 05/15/2002 until: 11/10/2003)
Ing. Alena Masková - člen
Paláriková 1
Košice
From: 01/17/2003 Until: 12/08/2003
  (from: 11/11/2003 until: 12/22/2003)
Miriam Rolaková
Užhorodská 1037/25
Košice 040 11
From: 04/15/2013
  (from: 05/29/2013 until: 06/02/2016)
Miriam Rolaková
Užhorodská 1037/25
Košice 040 11
From: 04/15/2013 Until: 04/25/2016
  (from: 06/03/2016 until: 06/02/2016)
Andrej Rusinkovič - člen
Bernolákova 6
Prešov
From: 12/08/2003
  (from: 12/23/2003 until: 02/24/2005)
MVDr. Peter Schvalb - predseda
Požiarnická 23
Prešov
Until: 03/21/2002
  (from: 06/26/2001 until: 05/14/2002)
Andrej Rusinkovič - člen
Bernolákova 6
Prešov 080 01
From: 12/08/2003
  (from: 02/25/2005 until: 06/02/2020)
Adriana Kamarásová - člen dozornej rady
Sázavská 2032/30
Praha 120 00
Česká republika
From: 04/25/2016
  (from: 06/03/2016 until: 06/02/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 361/01, Nz 356/01 zo dňa 22.6.2001, spísanej notárom JUDr. Jánom Marušinom v Prešove, podľa ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/26/2001)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 21.3.2002.
  (from: 05/15/2002)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 17.1.2003.
  (from: 11/11/2003)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.12.2003. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti Imuna Pharm Holding a.s. so sídlom Jarková 269/17, IČO: 36 173 487 pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sa vo vložke číslo 10262/P následným zlúčením so spoločnosťou IMUNA PHARM, a.s. ku dňu 23.12.2003.
  (from: 12/23/2003)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person