Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6804/S

Business name: 
ATLANT s.r.o. „v likvidácii“
  (from: 03/16/2021 until: 04/08/2022)
ATLANT s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/21/2012 until: 03/15/2021)
ATLANT s.r.o.
  (from: 12/12/2000 until: 12/20/2012)
Registered seat: 
Smreková 25
Banská Bystrica 974 05
  (from: 12/21/2012 until: 04/08/2022)
Jazmínova 7
Banská Bystrica 974 04
  (from: 02/12/2001 until: 12/20/2012)
ČSA 20
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/12/2000 until: 02/11/2001)
Identification number (IČO): 
36 045 322
  (from: 12/12/2000)
Date of entry: 
12/12/2000
  (from: 12/12/2000)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/12/2000)
Objects of the company: 
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
Partners: 
Ing. Igor Fillo
Jazmínova 7
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
Dagmar Fillová
Severná 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
Renáta Fillová
Severná 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Fillo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 12/20/2012)
Dagmar Fillová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 12/20/2012)
Renáta Fillová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 12/20/2012)
Ing. Igor Fillo
Amount of investment: 3 319,392 EUR Paid up: 1 659,696 EUR
  (from: 12/21/2012 until: 04/08/2022)
Dagmar Fillová
Amount of investment: 1 659,696 EUR Paid up: 829,848 EUR
  (from: 12/21/2012 until: 04/08/2022)
Renáta Fillová
Amount of investment: 1 659,696 EUR Paid up: 829,848 EUR
  (from: 12/21/2012 until: 04/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
Ing. Igor Fillo
Jazmínova 7
Banská Bystrica
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
Capital: 
6 638,784 EUR
  (from: 12/21/2012 until: 04/08/2022)
200 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 12/20/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2012
  (from: 12/21/2012)
 Liquidators:
Ing. Eva Draková
Smreková 25
Banská Bystrica 974 05
From: 11/01/2012
  (from: 12/21/2012 until: 01/29/2020)
 Liquidators:
Ing. Eva Draková
Smreková 25
Banská Bystrica 974 05
From: 11/01/2012 Until: 07/11/2019
  (from: 01/30/2020 until: 01/29/2020)
 Liquidators:
Ing. Igor Fillo
Jazmínová 4048/7
Banská Bystrica 974 01
From: 09/05/2020
  (from: 03/16/2021 until: 04/08/2022)
 Liquidators:
Dagmar Fillová
Severná 1500/1
Banská Bystrica 974 01
From: 09/05/2020
  (from: 03/16/2021 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: samostatne
  (from: 12/21/2012 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.11.2000 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/12/2000 until: 04/08/2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.1.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 1.
  (from: 02/12/2001 until: 04/08/2022)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica 26Cbr/14/2020-34 zo dňa 30. 06. 2020 právoplatné dňa 05. 09. 2020 súd menoval Ing. Igora Fullu, nar. 07. 11. 1945, bytom Jazmínová 4048/7, Banská Bystrica a Dagmar Fillovú, nar. 14. 11. 1976, btom Severná 1500/1, Banská Bystrica do funkcie likvidátora obchodnej spoločnosti ATLANT s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Smreková 25, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 045 322, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v odd. Sro, vo vložke číslo 6804/S. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 03/16/2021 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person