Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10251/T

Business name: 
ARRIVA Trnava, a.s.
  (from: 12/04/2015)
Registered seat: 
Nitrianska 5
Trnava 917 02
  (from: 11/04/2004)
Identification number (IČO): 
36 249 840
  (from: 07/01/2002)
Date of entry: 
07/01/2002
  (from: 07/01/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/2002)
Objects of the company: 
verejná cestná hromadná pravidelná doprava osôb
  (from: 07/01/2002)
cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
  (from: 07/01/2002)
cestná motorová doprava - verejná cestná hromadná doprava osobná - nepravidelná
  (from: 07/01/2002)
cestná motorová doprava - neverejná cestná osobná doprava
  (from: 07/01/2002)
zasielateľstvo
  (from: 07/01/2002)
výroba a opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 07/01/2002)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/01/2002)
výroba kovových výrobkov
  (from: 07/01/2002)
stanica technickej kontroly
  (from: 07/01/2002)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/01/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/01/2002)
školiaca činnosť a vedenie kurzov
  (from: 07/01/2002)
činnosť účtovného poradcu
  (from: 07/01/2002)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 07/01/2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát, strojov a prístrojov, dopravných prostiedkov
  (from: 07/01/2002)
prenájom nebytových a skladových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
  (from: 07/01/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2002)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2002)
maloobchod a veľkoobchod s dopravnými prostriedkami, motorovými vozidlami, základnými prostriedkami, náhradnými dielmi, železiarskym tovarom, farbami, pohonnými hmotami, mazivami, olejmi, spotrebným tovarom, priemyselnými výrobkami, stavebným materiálom, kameňom a štrkopieskom
  (from: 07/01/2002)
príjem a úschova batožín
  (from: 07/01/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2002)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 07/01/2002)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2002)
reklamné činnosti
  (from: 07/01/2002)
fotografické, kopírovacie a reprodukčné služby
  (from: 07/01/2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 07/01/2002)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 07/01/2002)
vulkanizácia
  (from: 07/01/2002)
nákup a predaj kolkov (maloobchod)
  (from: 07/01/2002)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
  (from: 07/01/2002)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/01/2002)
oprava karosérií
  (from: 07/01/2002)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 07/01/2002)
zámočníctvo
  (from: 07/01/2002)
kovoobrábanie
  (from: 07/01/2002)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 07/01/2002)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky
  (from: 07/01/2002)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
  (from: 07/01/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/01/2002)
databanky
  (from: 07/01/2002)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 07/01/2002)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 07/01/2002)
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
  (from: 07/01/2002)
predaj cestovných lístkov a miesteniek
  (from: 07/01/2002)
činnosť autobazáru
  (from: 07/01/2002)
spracovávanie ekonomických podkladov - výkazov
  (from: 12/14/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/14/2007)
vypracovávanie ekonomických analýz
  (from: 12/14/2007)
vypracovávanie daňových priznaní k dani z DPH
  (from: 12/14/2007)
vypracovávanie daňových priznaní k dani z príjmov PO
  (from: 12/14/2007)
administratívne práce
  (from: 12/14/2007)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 12/14/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/14/2002)
László Ivan - predseda
Fábryho 999/9
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/13/2019
  (from: 03/12/2020)
Ing. Marcel Hlavoň - člen predstavenstva
Dedovec 1347/170
Považská Bystrica 017 01
From: 09/13/2019
  (from: 03/12/2020)
Ing. Štefan Duffek - Vice-chairman of the Board of Directors
Hodonínska 4
Holíč 908 51
From: 09/25/2020
  (from: 11/11/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnený vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu, pričom jeden z nich je vždy predseda predstavenstva.
  (from: 11/11/2020)
Procuration: 
Ing. Peter Nemec
Drotárska cesta 6165/92
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 01/17/2019
  (from: 01/17/2019)
Prokurista koná samostatne tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 01/17/2019)
Capital: 
10 401 128,4 EUR Paid up: 10 401 128,4 EUR
  (from: 06/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 313287
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 06/25/2009)
Supervisory board: 
Ľubor Sadloň
243
Borovce 922 09
From: 12/06/2018
  (from: 01/17/2019)
JUDr. Ing. Miriama Miskolczi
S. H. Vajanského 27
Nové Zámky 940 02
From: 09/13/2019
  (from: 03/12/2020)
PhDr. Martina Lopatková
6
Naháč 919 65
From: 09/25/2020
  (from: 11/11/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľa zo dňa 07.05.2002 do notárskej zápisnice N 365/2002, NZ 360/2002. Zakladateľ, Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňová ul. č. 27, 821 01 Bratislava, (ďalej len "zakladateľ") konajúci PhDr. Milanom Schmidtom - podpredsedom výkonného výboru a Ing. Annou Bubeníkovou - členkou výkonného výboru rozhodol sa podľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods. 3 písm. a) bod 1 a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a v súlade s rozhodnutím č. 759 o privatizácii podniku Slovenská autobusová doprava Trnava, štátny podnik, sktrátene SAD Trnva, š.p., spis. č. KM-548/2001 zo dňa 31.5.2001 a rozhodnutím č. 796, spis. č. KM-342/2002 zo dňa 20.3.2002, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len "MSPNM SR") na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 2249 založiť akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií. Majetok zrušeného štátneho podniku, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prechádzajú na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý ho vloží do akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť so sídlom v Trnave.
  (from: 07/01/2002)
Valné zhromaždenie konané dňa 05.09.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 706/2002, NZ 701/2002 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/14/2002)
Valné zhromaždenie konané dňa 09.09.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 386/03, Nz 80564/03 rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti a schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 05/24/2004)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/03/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
NET LINES, s.r.o.
Nitrianska 5
Trnava 917 02
  (from: 05/03/2017)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person