Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10294/R

Business name: 
SAD Prievidza a.s.
  (from: 12/02/2006)
Registered seat: 
Ciglianska cesta 1
Prievidza 971 36
  (from: 06/01/2002)
Identification number (IČO): 
36 324 043
  (from: 06/01/2002)
Date of entry: 
06/01/2002
  (from: 06/01/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/01/2002)
Objects of the company: 
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 06/01/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/01/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/01/2002)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 06/01/2002)
sprievodca cestovného ruchu
  (from: 06/01/2002)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 06/01/2002)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 06/01/2002)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 06/01/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/01/2002)
vykonávanie školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2002)
poradenská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 06/01/2002)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2002)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2002)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/01/2002)
verejná autobusová doprava vnútroštátna a medzinárodná - pravidelná
  (from: 06/01/2002)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 03/26/2004)
medzinárodná cestná nákladná doprava
  (from: 03/26/2004)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 03/26/2004)
vykonávanie emisných kontrol vozidiel
  (from: 03/26/2004)
factoring a forfaiting
  (from: 03/26/2004)
výdaj jedla bez tepelnej úpravy
  (from: 03/26/2004)
vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
  (from: 07/25/2006)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 01/04/2008)
zasielateľstvo
  (from: 07/30/2008)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 07/30/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/28/2002)
Ing. Jaroslav Štrba - predseda predstavenstva
Slavomírova 8734/3
Žilina 010 01
From: 04/21/2020
  (from: 05/21/2020)
Ing. Maroš Buocik - člen predstavenstva
Radvanská 7760/62
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 04/21/2020
  (from: 05/21/2020)
Ing. Michal Danko - člen predstavenstva
ul. J. Kráľa 1576/39
Bojnice 972 01
From: 04/21/2020
  (from: 05/21/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/07/2015)
Capital: 
8 737 941,2 EUR Paid up: 8 737 941,2 EUR
  (from: 04/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 263191
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 04/30/2009)
Supervisory board: 
Ing. Anton Mamojka
Kollárova 2704/10
Žilina 010 01
From: 06/15/2018
  (from: 07/17/2018)
Helena Štrbová
Slavomírova 8734/3
Žilina 010 01
From: 06/15/2018
  (from: 07/17/2018)
Ing. Ján Buocik
Dedovec 1037/54
Považská Bystrica 017 01
From: 06/15/2018
  (from: 07/17/2018)
Peter Benkocký
Tužina 364
Tužina 972 14
From: 06/12/2018
  (from: 07/17/2018)
Ing. Marek Dežerický
Šulekova 20/5
Prievidza 971 01
From: 06/12/2018
  (from: 07/17/2018)
JUDr. Ing. Jozef Stopka
Hviezdoslavova 30
Handlová 972 51
From: 06/15/2018
  (from: 07/17/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa a zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 367/2002, Nz 362/2002 zo dňa 7.5.2002 podľa § 154a ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, bez výzvy na upisovanie akcií (§ 172 a nasl.) a prijatím stanov. Na akciovú spoločnosť prechádzajú ako na právneho nástupcu dňom 1.6.2002 všetky práva a záväzky (aj neznáme) zaniknutého štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Prievidza, štátny podnik, so sídlom Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO 31 631 860, ktorý bol dňa 1.6.2002 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne odd. Pš, vložka č. 85/R.
  (from: 06/01/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára (notárska zápisnica N 707/02, NZ 702/02 zo dňa 5.9.2002) o zmene stanov.
  (from: 10/28/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002 o zmene v dozornej rade a.s. Dozorná rada na zasadnutí dňa 18.12.2002 odvolala a zvolila členov predstavenstva.
  (from: 02/26/2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 7.2.2003.
  (from: 05/14/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.11.2003 (notárska zápisnica N 241/2003, NZ 104558/2003 zo dňa 12.11.2003) schválilo zmenu stanov a.s. a zmeny v dozornej rade.
  (from: 03/26/2004)
Date of updating data in databases:  06/14/2021
Date of extract :  06/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person