Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10178/N

Business name: 
ARRIVA NITRA a.s.
  (from: 07/01/2013)
Registered seat: 
Štúrova 72
Nitra 949 44
  (from: 12/18/2001)
Identification number (IČO): 
36 545 082
  (from: 12/18/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/18/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/18/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 12/18/2001)
maloobchod s použitým tovarom v predajniach
  (from: 12/18/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 12/18/2001)
fotografické a kopírovacie služby
  (from: 12/18/2001)
umývanie vozidiel
  (from: 12/18/2001)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 12/18/2001)
prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov
  (from: 12/18/2001)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 12/18/2001)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 12/18/2001)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 12/18/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/18/2001)
predaj cestovných lístkov a miesteniek
  (from: 12/18/2001)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 12/18/2001)
pravidelná autobusová doprava
  (from: 10/25/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/25/2002)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 10/25/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/25/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/2002)
reklamné činnosti
  (from: 10/25/2002)
školiaca a vzdelávacia činnosť v oblasti dopravy
  (from: 10/25/2002)
podnikateľské poradenstvo v oblasti personalistiky a sociálnej oblasti
  (from: 10/25/2002)
vykonávanie emisných kontrol vozidiel
  (from: 05/20/2004)
sekretárske a kancelárske služby
  (from: 10/27/2005)
počítačové služby
  (from: 11/13/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/13/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/23/2012)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/02/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/25/2002)
László Ivan - predseda predstavenstva
Fábryho 999/9
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 01/31/2020
  (from: 02/19/2020)
Ing. Július Mazán - podpredseda predstavenstva
Žehliarsky svah 65
Štúrovo 943 01
From: 08/28/2020
  (from: 09/25/2020)
Ing. Silvester Zemes - Member of the Board of Directors
J. M. Hurbana 3137/23
Nové Zámky 940 01
From: 03/12/2021
  (from: 04/07/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 09/25/2020)
Procuration: 
Ing. Silvester Zemes
J. M. Hurbana 3137/23
Nové Zámky 940 01
From: 04/07/2021
  (from: 04/07/2021)
Prokurista koná samostatne tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 03/21/2019)
Capital: 
11 449 352 EUR Paid up: 11 449 352 EUR
  (from: 01/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 344860
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/24/2009)
Supervisory board: 
Igor Lacika
Kuzmická 374/32
Jacovce 956 21
From: 01/17/2020
  (from: 02/19/2020)
MVDr. Ivan Holko , PhD.
370
Preseľany 956 12
From: 09/25/2020
  (from: 11/04/2020)
JUDr. Ing. Miriama Miskolczi - predseda dozornej rady
S.H. Vajanského 27
Nové Zámky 940 02
From: 09/14/2021
  (from: 09/29/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.12.2001 a rozhodnutím zakladateľa zo dňa 04.12.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na akciovú spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 01.01.2002 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutého štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Nitra, štátny podnik so sídlom Nitra, Štúrova 72, IČO: 34 005 471, ktorý bol dňa 01.01.2002 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Pš 83/N.
  (from: 12/18/2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.05.2002. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.08.2002.
  (from: 10/25/2002)
Odštepné závody: 1) Slovenská autobusová doprava Nitra, akciová spoločnosť Odštepný závod Topoľčany, 2) Slovenská autobusová doprava Nitra, akciová spoločnosť Odštepný závod Vráble, 3) Slovenská autobusová doprava Nitra, akciová spoločnosť Odštepný závod Zlaté Moravce, boli vymazané z obchodného registra s účinnosťou od 01.01.2003. Ing. Františkovi Perutkovi zanikla funkcia v dozornej rade dňom 08.10.2002. Zmena stanov akciovej spoločnosti zo dňa 02.10.2002.
  (from: 12/10/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 15.1.2003 (not. záp. č. N 13/2003, NZ 2275/2003) o zvýšení základného imania o 13 439 000,- Sk.
  (from: 03/04/2003)
Valné zhromaždenie rozhodlo dňa 19.6.2003 o zvýšení základného imania o 98 548 000,- Sk. Zmena stanov spoločnosti prijatá na valnom zhromaždení dňa 19.6.2003 (notárska zápisnica N 182/2003, NZ 49891/2003).
  (from: 03/01/2004)
Zánik funkcie členom dozornej rady Ing. Jozefovi Mihalikovi a Mgr. Jaroslave Zajarnej dňom 25.06.2007.
  (from: 04/01/2008)
Zmena stanov spoločnosti prijatá na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.12.2015 (notárska zápisnica N 255/2015, NZ 54260/2015).
  (from: 12/22/2015)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.06.2017 o zlúčení spoločnosti ARRIVA NITRA, a.s., so sídlom Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 36 545 082 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10178/N so spoločnosťou NITRAVEL s.r.o., so sídlom Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 47 244 691, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33396/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 26.06.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 1087/2017, Nz 22174/2017, sa obchodná spoločnosť ARRIVA NITRA, a.s., so sídlom Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 36 545 082 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10178/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NITRAVEL s.r.o., so sídlom Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 47 244 691, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33396/N, a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 13.07.2017.
  (from: 07/13/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/13/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
NITRAVEL s.r.o.
Štúrova 72
Nitra 949 44
  (from: 07/13/2017)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person