Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19443/V

Business name: 
BONEPO, s.r.o.
  (from: 03/02/2007)
Registered seat: 
Michalovská 13
Košice 040 11
  (from: 10/09/2007)
Identification number (IČO): 
36 746 801
  (from: 03/02/2007)
Date of entry: 
03/02/2007
  (from: 03/02/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/02/2007)
Objects of the company: 
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 01/17/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2007)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 01/17/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2007)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2007)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 01/17/2013)
reklamná činnosť
  (from: 03/02/2007)
Vydavateľská činnosť
  (from: 01/17/2013)
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (from: 01/17/2013)
demolácie a búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
  (from: 03/02/2007)
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (from: 01/17/2013)
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (from: 01/17/2013)
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 01/17/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/17/2013)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/17/2013)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/17/2013)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/17/2013)
Vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
  (from: 01/17/2013)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba rekonštrukcia V rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g) g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu h1 spotreba plynu spaľovaním s výkonom od 5kW do 50 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotreba plynu spaľovaním s výkonom od 5kW do 50 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 01/17/2013)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: oprava a údržba rekonštrukcia montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A a žeriavy b pohyblivé pracovné plošiny c výťahy technické zariadenia zdvíhacie skupina B a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb f zvisle posuvné brány i schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov
  (from: 01/17/2013)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: Technické zariadenia tlakové skupina A a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny Technické zariadenia tlakové skupina B a kotly parné a kvapalinové V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku
  (from: 01/17/2013)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 02/16/2019)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 02/16/2019)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/16/2019)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 02/16/2019)
Partners: 
Róbert Németh
Michalovská 13
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 01/17/2013)
Contribution of each member: 
Róbert Németh
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/17/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/02/2007)
Róbert Németh
Michalovská 13
Košice 040 11
From: 03/02/2007
  (from: 01/17/2013)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/17/2013)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/17/2013)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person