Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  107/B

Business name: 
RESKO, družstvo v likvidácii
  (from: 08/13/2002 until: 11/27/2003)
RESKO, družstvo
  (from: 12/10/1990 until: 08/12/2002)
RESKO - ľudovoumelecké výrobné družstvo
  (from: 06/28/1990 until: 12/09/1990)
Registered seat: 
Družstevná 2
Bratislava 831 04
  (from: 12/10/1990 until: 11/27/2003)
Trnavská 80
Bratislava
  (from: 06/28/1990 until: 12/09/1990)
Identification number (IČO): 
00 681 628
  (from: 06/28/1990)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 06/28/1990)
Date of deletion: 
11/28/2003
  (from: 11/28/2003)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/28/2003)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/28/1990)
Objects of the company: 
výroba v odboroch - kožená galantéria, pamiatkové predmety, hračky, spracovanie prírodných materiálov, kovovýroba
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
poskytovanie služieb v odbore - maloobchodný predaj vlastných výrobkov a výrobkov iných VD a organizácií, zahraničnoobchodná činnosť cestou PZO, kovozákazka
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
činnosti, ktoré budú v záujme rozvoja družstva
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
výrobky z kože /galantéria/
  (from: 12/31/1991 until: 09/26/1993)
šúpolové figúrky
  (from: 12/31/1991 until: 09/26/1993)
plyšové hračky
  (from: 12/31/1991 until: 09/26/1993)
výroba a predaj výrobkov z kože /galanté- ria/
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/2003)
výroba výrobkov z prírodných materiálov
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/2003)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/2003)
nákup a predaj tovarov - veľkoobchod
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/2003)
nákup a predaj tovarov - maloobchod
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 09/14/2000 until: 11/27/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/14/2000 until: 11/27/2003)
prieskum trhu
  (from: 09/14/2000 until: 11/27/2003)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/14/2000 until: 11/27/2003)
čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (from: 09/14/2000 until: 11/27/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 09/14/2000 until: 11/27/2003)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 09/14/2000 until: 11/27/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/23/2000 until: 11/27/2003)
Managing board
  (from: 09/27/1993 until: 05/22/2000)
Managing board
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
Gabriela Augustínová - podpredseda
1. mája 31
Devínska Nová Ves
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/1994)
Gabriela Augustínová - predseda
1. mája 31
Devínska Nová Ves
  (from: 11/28/1994 until: 05/22/2000)
Anna Čajkovičová
Nekrasova 13
Bratislava
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
Anna Červená
Hálova 19
Bratislava
  (from: 09/27/1993 until: 08/01/1995)
Štefan Farkaš - podpredseda
Belehradská 5
Bratislava
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
Hedviga Hamajová
J. Alexyho 3
Bratislava
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/1994)
František Hrachovský
A.G.Svobodu 34
Pezinok
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
František Hrachovský
Gen Slobodu 34
Pezinok
  (from: 11/28/1994 until: 08/01/1995)
Ing. Marián Hrnčírik - predseda
Bystrická 5
Pezinok
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
Jana Jánošová
225
Blatné pri Senci
  (from: 08/02/1995 until: 05/22/2000)
Renáta Nemcová
Pekná cesta 18
Bratislava
  (from: 08/02/1995 until: 05/22/2000)
Ing. Dušan Paracka - predseda
Budatínska 43
Bratislava
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/1994)
Ľudmila Polakovičová
Nezábudková 16
Bratislava
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/1994)
Marta Slobodová
Hlavná 158
Pusté Uľany
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
Eliška Strnová
Buďonného 39
Bratislava
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
Viera Tardíková
Sputnikova 41
Bratislava
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
Ing. Agnesa Tomanová
Jamnického 4
Bratislava 841 05
  (from: 05/23/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Agnesa Tomanová - likvidátor
Jamnického 4
Bratislava 841 05
From: 08/01/2002
  (from: 08/13/2002 until: 11/27/2003)
Acting: 
Za družstvo koná samostatne predseda družstva poverený členskou schôdzou a podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva, svojmu menu a funkcii pripojí vlastnoručný podpis. V mene družstva je oprávnený konať aj prokurista, ktorý podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/23/2000 until: 11/27/2003)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Na právny úkon kde sa vyžaduje písomná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 09/27/1993 until: 05/22/2000)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 06/28/1990 until: 09/26/1993)
Procuration: 
JUDr. Emil Boris
517
Lehnice 930 37
  (from: 05/23/2000 until: 11/27/2003)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/2003)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 05/23/2000 until: 11/27/2003)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 457/2002, Nz 436/2002 zo dňa 12.11.2002 z ČS, na ktorej bola schválená záverečná likvidačná správa družstva. Súhlas DÚ BA III. zo dňa 02.07.2003 č. 602/730/82768/2003/Rei. VYMAZUJE sa právnická osoba s obchodným menom RESKO, družstvo v likvidáii, so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 00 681 628 z obchodného registra.
  (from: 11/28/2003)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 22.6.1990 podľa Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve,
  (from: 06/28/1990 until: 11/27/2003)
Družstvo vytvára nedeliteľný fond 75 % v zmysle § 18 ods. 2 Zák. č. 42/92 Zb. vo výške 5 705 700 Sk. Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/91 Zb. dňa 21. 1. 1993. Na členskej schôdzi konanej dňa 22. 6. 1993 bola prijatá zmena stanov.
  (from: 09/27/1993 until: 11/27/2003)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 24.5.1994, na ktorej bola prijatá zmena stanov.
  (from: 11/28/1994 until: 11/27/2003)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 24.5.1995, na ktorej boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 08/02/1995 until: 11/27/2003)
Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva konaného dňa 17.4.2000, na ktorom boli schválené prevody členských práv a povinností doterajších členov na iné osoby. Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 18.4.2000, na ktorej bolo odvolané predstavenstvo, kontrolná komisia, boli schválené nové stanovy družstva a bol schválený predseda družstva a prokurista.
  (from: 05/23/2000 until: 11/27/2003)
Zmena stanov schválená dňa 20.7.2000 členskou schôdzou.
  (from: 09/14/2000 until: 11/27/2003)
Notárska zápisnica N 329/02, Nz 312/02 spísaná dňa 1.8.2002 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh členskej schôdze, na ktorej bolo schválené zrušenie družstva ku dňu 31.7.2002, vstup do likvidácie dňa 1.8.2002 a menovanie likvidátora.
  (from: 08/13/2002 until: 11/27/2003)
Date of updating data in databases:  01/14/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person