Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10179/N

Business name: 
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
  (from: 07/05/2013)
Registered seat: 
Považská 2
Nové Zámky 940 14
  (from: 12/28/2001)
Identification number (IČO): 
36 545 317
  (from: 12/28/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/28/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/2001)
Objects of the company: 
verejná cestná hromadná doprava osobná pravidelná
  (from: 12/28/2001)
verejná cestná hromadná doprava osobná nepravidelná
  (from: 12/28/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/28/2001)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 12/28/2001)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 12/28/2001)
výroba a opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 12/28/2001)
výroba kovových výrobkov
  (from: 12/28/2001)
stolárstvo
  (from: 12/28/2001)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/28/2001)
poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
  (from: 12/28/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 12/28/2001)
školiaca činnosť a vedenie kurzov
  (from: 12/28/2001)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 12/28/2001)
prevádzkovanie strediska praktického vyučovania
  (from: 12/28/2001)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
  (from: 12/28/2001)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa budov
  (from: 12/28/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/28/2001)
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa), okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 12/28/2001)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
  (from: 12/28/2001)
prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov
  (from: 12/28/2001)
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb a reklamná činnosť
  (from: 12/28/2001)
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
  (from: 12/28/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/28/2001)
montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do autobusov
  (from: 12/28/2001)
vulkanizácia-pneuservis, výmena, opravy a lepenie pneumatík
  (from: 12/28/2001)
čalúnictvo
  (from: 12/28/2001)
prenájom a predpredaj nebytových plôch na reklamnú činnosť
  (from: 12/28/2001)
nákup a predaj cenín, kolkov, cestovných lístkov a miesteniek
  (from: 12/28/2001)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 12/28/2001)
zasielateľstvo
  (from: 12/28/2001)
vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
  (from: 12/28/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách chatová osada bez pohostinských činností po triedu ***
  (from: 12/28/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov poskytovania servisných služieb dopravných prostriedkov
  (from: 12/28/2001)
činnosť autobazáru
  (from: 12/28/2001)
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
  (from: 07/05/2014)
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu
  (from: 07/05/2014)
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 10/31/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/12/2002)
László Ivan - predseda predstavenstva
Fábryho 999/9
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 08/27/2019
  (from: 09/25/2019)
Ing. Silvester Zemes - člen predstavenstva
J. M. Hurbana 3137/23
Nové Zámky 940 01
From: 10/01/2019
  (from: 10/24/2019)
Ing. Peter Polák , PhD. - podpredseda predstavenstva
Veľká Dolina 110
Mojmírovce 951 15
From: 09/09/2020
  (from: 09/23/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti podpisujú a konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je vždy predseda predstavenstva.
  (from: 09/23/2020)
Procuration: 
Ing. Silvester Zemes
J. M. Hurbana 3137/23
Nové Zámky 940 01
From: 09/29/2021
  (from: 09/29/2021)
Prokurista koná samostatne tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 09/29/2021)
Capital: 
8 861 312,4 EUR Paid up: 8 861 312,4 EUR
  (from: 05/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 266907
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 05/12/2009)
Supervisory board: 
Peter Nagy
Maslovce 284
Čenkovce 930 39
From: 09/22/2018
  (from: 09/23/2020)
JUDr. Ing. Miriama Miskolczi
S. H. Vajanského 3621/27
Nové Zámky 940 01
From: 02/22/2019
  (from: 03/29/2019)
Zuzana Germánová
Baštová 67
Komárno 945 01
From: 02/06/2019
  (from: 03/29/2019)
Ľuboš Bajčan
2
Dedinka 941 50
From: 02/06/2019
  (from: 03/29/2019)
Ing. Petra Helecz
Rázusova 4033/11
Nové Zámky 940 01
From: 09/12/2019
  (from: 09/25/2019)
Ing. Ing. Ján Zelenčík
Na Priehon 315/36
Nitra 949 05
From: 09/14/2021
  (from: 09/29/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 4.12.2001 na základe rozhodnutia zakladateľa zo dňa 4.12.2001 podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Na akciovú spoločnosť prešli dňom 1.1.2002 všetky práva a záväzky (i neznáme) zaniknutého štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, štátny podnik, so sídlom: Považská 2, Nové Zámky, IČO: 34 005 480, ktorý bol dňa 1.1.2002 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Pš, vl. č. 86/N.
  (from: 12/28/2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.05.2002 a 26.08.2002.
  (from: 11/12/2002)
Zánik funkcie členom predstavenstva: Ing. Marián Mikláš, Ing. Ivan Zajačko, Ing. Peter Schrimpel od: 4.3.2003. Zánik funkcie členovi dozornej rady Ing. Ivánovi Farkasovi od: 8.11.2002 a Józsefovi Zoltánovi Köntösovi od: 4.3.2003. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.11.2002 (not. záp. č. N 813/02, Nz 675/02).
  (from: 06/18/2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.6.2003.
  (from: 09/25/2003)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person